Fortegningsemission

OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE OM GREENMOBILITY A/S’ FORTEGNINGSEMISSION ER IKKE TIL PUBLIKATION, DISTRIBUTION ELLER FRIGØRELSE HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INDEN FOR AMERIKA ELLER CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ENHVER ANDEN JURISDIKTION HVOR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLIKATIONEN VIL VÆRE ULOVLIG.

Udbuddet om at erhverve værdipapirer i henhold til fortegningsemissionen fremsættes, og enhver investor bør træffe sin investeringsbeslutning udelukkende på baggrund af oplysninger, der er en del af det prospekt, der blev gjort tilgængeligt i Danmark på denne hjemmeside den 3. september 2021 i forbindelse med fortegningsemissionen. Kopier af prospektet kan hentes og downloades af eksisterende aktionærer, investorer i Danmark og/eller investorer, der opfylder gældende undtagelser i artikel 1, stk. 4, i prospektforordningen, f.eks. Kvalificerede investorer via selskabets hjemmeside.

I dag er GreenMobility A/S (“GreenMobility” eller “Virksomheden”) til stede med 950 elbiler i otte byer fordelt på fem lande. GreenMobility’s forretning er baseret på en stærk drift inklusiv et lavere omkostningsgrundlag, og GreenMobility har nået operationel rentabilitet i København. GreenMobilitys

definerede 2025-ambition om at være i 35 byer med +10.000 elbiler i 2025 forbliver uændret. Med denne fortegningsemission vil GreenMobility kapitalisere selskabet til sin vækstplan med en længere økonomisk løbetid, som forventes at finansiere virksomheden i begyndelsen af ​​2023, afhængigt af accelerationen af bylanceringer.

Highlights fra fortegningsemissionen

GreenMobility har iværksat en fortegningsemission med fortegningsret til GreenMobilitys eksisterende aktionærer, der giver mulighed for tegning af op til 1.474.025 nye aktier med en nominel værdi på 0,40 kr., som hver har en tegningskurs på 100 kr. pr. nye aktie.

Udbuddet er fuldt ud garanteret og forpligtet, hvilket betyder, at GreenMobility har modtaget forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer, der ønsker at udøve deres rettigheder og garantiforpligtelser fra garanter, der har garanteret at tegne eventuelle resterende aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af tegningsretter, der tilsammen svarer til det maksimale antal nye aktier, der forventes udstedt som en del af udbuddet, som vil udgøre et bruttoprovenue på 147,4 millioner kr.

Udbuddet sker i et tegningsforhold på 2:1, hvilket betyder, at hver af GreenMobility’s eksisterende aktionærer (registreret som aktionær hos VP Securities den 8. september 2021 kl. 17:59 CET) får en (1) fortegningsrettighed pr. eksisterende aktie, og at der kræves to (2) fortegningsrettigheder for at tegne en (1) ny aktie til tegningskursen på 100 kr. pr. ny aktie.

Udbuddet forventes at indbringe et bruttoprovenue til GreenMobility på ca. 147,4 millioner kr. med et nettoprovenu, der forventes at blive ca. 141,3 millioner kr. efter fratrækning af omkostninger, som GreenMobility skal betale i forbindelse med udbuddet. GreenMobility forventer at anvende nettoprovenuet fra udbuddet til følgende formål og med følgende forventede fordeling og prioritet:

  Formål

Distribution (%)

  Finansiering af udvidelse til nye byer 45-70 %
  Finansiering af driften af eksisterende byer, som endnu ikke er rentable 15-35 %
  Udviklingsomkostninger, bl.a. i relation til hovedkvarteret
0-5 %
  Delbetaling på nye elbiler (størstedelen finansieret) 5-15 %
  Andre / generelle driftskapitalformål
0-5 %

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil primært bruges til ekspansion til nye markeder samt finansiering af de eksisterende byer, der endnu ikke er rentable. Generelt overvejer GreenMobility løbende at søge vækstmuligheder og skaffe yderligere kapital til at forfølge sådanne muligheder, hvor der er behov for yderligere finansiering, da GreenMobility prioriterer vækst og ekspansion til nye byer. GreenMobility forventer at sikre en længere økonomisk løbetid, som forventes at finansiere GreenMobility indtil begyndelsen af ​​2023, afhængigt af acceleration af bylanceringer. GreenMobility vil sandsynligvis søge at skaffe yderligere kapital inden for få år for at fremskynde sin internationale ekspansion og vækst.

For eksisterende aktionærer

Eksisterende aktionærer modtager fortegningsrettigheder i forholdet 1:1. Hvis du har 100 aktier, får du 100 fortegningsrettigheder.

100 kr. pr. aktie

Tegningskursen vil være 100 kr. pr. aktie. Bemærk, at du skal bruge to fortegningsrettigheder for at tegne en ny aktie.

Deadline: 20. september 2021

Du bruger din fortegningsret og køber nye aktier gennem din bank, eller hvor dine nuværende aktier opbevares. De vil informere dig om, hvordan du gør dette.

Webinarer om fortegningsemissionen

Du kan deltage i et af følgende webinarer for at lære mere om GreenMobility og fortegningsemissionen. Du vil også kunne stille spørgsmål. Deltagelse er naturligvis gratis – bare tilmeld dig via linket på det webinar, du foretrækker. Alle aktionærer er mere end velkomne. Emnet for alle webinarer vil være det samme.

Tirsdag d. 7. september 2021

Start: kl. 9.00
Læs mere om webinaret her
Se video fra webinaret her

Fredag d. 10. september 2021

Start: kl. 13.00
Læs mere om webinaret her
Se video fra webinaret her

Tirsdag d. 14. september 2021

Start: kl. 14.00
Læs mere om webinaret her
Se videoen fra webinaret her

Torsdag d. 16. september 2021

Start: kl. 18.00
Læs mere om webinaret her
Tilmeld dig gratis her

Forventet tidsplan for hovedbegivenheder

Tidsplanen for hovedbegivenheder i forbindelse med fortegningsemissionen er som følger:   
   
  Offentliggørelse af Prospektet 3. september 2021
  Sidste handelsdag i eksisterende aktier inklusiv fortegningsrettigheder
6. september 2021, kl. 17.00
  Første handelsdag i eksisterende aktier eksklusiv forteningsrettigheder
7. september 2021
  Rettighedsperioden begynder
7. september 2021
  Tildelingstidspunkt for fortegningsrettigheder
8. september 2021, kl. 17.59
  Tegningsperioden for nye aktier begynder
9. september 2021
  Rettighedshandelsperioden lukker
20. september 2021
  Tegningsperioden for nye aktier lukker 22. september 2021, kl. 17.00
  Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet
27. september 2021
  Tildeling af nye aktier, der ikke tegnes af eksisterende aktionærer (de resterende aktier) 27. september 2021
  Afslutning af udbuddet, herunder afvikling af de resterende aktier
29. september 2021
  Registrering af aktiekapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen
29. september 2021
  Første handelsdag og officielle notering af de nye aktier på Nasdaq Copenhagen under ISIN -koden for de eksisterende aktier
30. september 2021

Prospekt

Se det fulde prospekt for mere information og alle
detaljer om fortegningsemissionen og nye aktieemission.

Ansøgningsskema til resterende aktier

Ansøgninger om tegning og køb af resterende aktier skal indsendes til investorens egen bankkonto enten elektronisk via netbank eller ved at indsende dette ansøgningsskema.

Q&A

Hvem kan deltage i fortegningssemissionen?

En fortegningsemission kan i første omgang betragtes som en fordel for eksisterende aktionærer i GreenMobility A/S, der tildeles retten til at tegne nye aktier, der tilbydes til en pris under markedsværdien ved at gøre brug af fortegningsrettighederne tildelt sådanne eksisterende aktionærer.

Eventuelle aktier, der ikke tegnes af indehavere af fortegningsrettigheder, kan tegnes af andre investorer på visse betingelser, der er fastsat i Prospektet.

Hvad er mine muligheder (som eksisterende aktionær)?

Baseret på de fortegningsrettigheder, du tildeles, har du tre muligheder; Den første er at tegne og købe aktier baseret på de fortegningsrettigheder, du får tildelt. Den anden mulighed er at sælge de fortegningsrettigheder, du tildeles. Den tredje mulighed er at vælge ikke at gøre noget, og så mister du din fortegningsrettighed og den værdi, den repræsenterer og derved muligheden for at tegne nye aktier ved afslutningen af ​​tegningsperioden, og din relative andel af GreenMobility A/S vil blive reduceret. Uanset dit valg beholder du naturligvis dine eksisterende aktier.

Hvad er prisen på en fortegningsrettighed?

Der er ingen omkostninger ved selve fortegningsretten – du modtager fortegningsrettigheder, hvis du er registreret som aktionær i GreenMobility A/S hos VP Securities den 8. september 2021 kl. 17:59. Hvis du vælger at udøve dine tegningsretter, vil prisen være 100 kr. pr. aktie, som du tegner og køber (plus et eventuelt handelsgebyr, din bank måtte opkræve dig) baseret på fortegningsretten.

Hvad er tegningskursen pr. aktie?


Ved tegning af aktier som en del af fortegningsemissionen vil tegningskursen være 100 kr. pr. aktie. Bemærk, at du skal bruge to (2) fortegningsrettigheder for at tegne en (1) ny aktie.

Hvor mange fortegningsrettigheder modtager jeg?


Du modtager fortegningsrettigheder i et forhold på 1:1 i forhold til de aktier, du allerede ejer den 8. september 2021 kl. 17:59.  Ejer du eksempelvis 100 aktier den 8. september 2021 kl. 17:59, modtager du 100 fortegningsrettigheder.

Hvor mange fortegningsrettigheder har jeg brug for at købe aktier?

Fortegnelsen udstedes i et forhold på 2:1. Det betyder, at du vil modtage en (1) fortegningsrettighed for hver aktie, du allerede ejer den 8. september 2021 kl. 17:59 CET, og du skal bruge to (2) fortegningsrettigheder til at tegne en (1) ny aktie. Eksempelvis vil du, hvis du ejer tre (3) aktier på ovennævnte dato, modtage tre (3) fortegningsrettigheder, som giver dig mulighed for at tegne en (1) ny aktie (da to (2) fortegningsrettigheder kræves for tegning af en (1) aktie). Dermed har du en (1) fortegningsrettighed tilbage, som du kan vælge ikke at gøre noget med eller sælge.

Hvordan ved jeg, hvor mange fortegningsrettigheder, jeg vil modtage?

Du modtager oplysninger fra din bank, eller der hvor dine aktier i øjeblikket opbevares, som informerer dig om antallet af aktier, du ejer, og hvor mange fortegningsrettigheder, aktierne giver dig ret til den 8. september 2021 kl. 17:59.

Hvordan bruger jeg mine fortegningsrettigheder?

Du køber nye aktier via din bank, online handelsplatform eller der hvor dine aktier i øjeblikket opbevares. De vil sende dig et brev med oplysninger om, hvordan du benytter dine fortegningsrettigheder (i forhold til deres platform og/eller købsproces).

Kan jeg få flere fortegningsrettigheder?

Ja, du kan købe de fortegningsrettigheder, som andre aktionærer har fået tildelt og ikke ønsker at udøve og derfor har valgt at sælge. Disse vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen under vores midlertidige aktieticker “GREENM-t” den 7. september 2021, eller du kan bede din bank eller handelsudbyder om at hjælpe dig. Prisen på fortegningsrettighederne vil blive bestemt af markedet, men typisk vil det være tegningskursen (100 kr.) plus TERP-værdien (vægtet forskel mellem aktiekursen på den eksisterende aktie og kursen på fortrinsretten).

Hvornår er fristen for at gøre brug af fortegningsrettigheden?

Den 22. september 2021 kl. 17.00. Bemærk, at handel med fortegningsrettigheder mellem aktionærer og investorer har en frist den 20. september 2021.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil sælge mine fortegningsrettigheder?

Du er fri til at sælge dine fortegningsrettigheder, som kan ske via din bank, handelsplatform eller der hvor dine aktier opbevares i perioden 7. september 2021 til 20. september 2021 under vores midlertidige aktieticker “GREENM-t”. Se venligst de oplysninger, du vil modtage direkte fra dem om den tekniske proces.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget?

Så mister du dine fortegningsrettigheder. Det vil ikke have nogen direkte omkostninger for dig, og du vil naturligvis stadig have dine eksisterende aktier, men din relative andel af GreenMobility A/S vil blive reduceret.

Hvorfor tilbyder I (GreenMobility) dette til en pris under markedsværdien?

Vi ønsker at belønne og motivere vores eksisterende aktionærer, der får mulighed for at købe flere aktier til en pris under markedsprisen og derved sikre, at ingen eksisterende aktionærer bliver fortyndet, medmindre de vælger det. Vi er meget glade og stolte over støtten fra alle vores aktionærer og håber, at de alle vil støtte os på den næste del af vores vækstrejse.

Er fortegningsemissionen garanteret, og hvad sker der, hvis de eksisterende aktionærer ikke tegner det fulde beløb?

Ja, fortegningsemissionen er fuldt ud garanteret og forpligtet, hvilket betyder, at visse eksisterende aktionærer og eksterne kautionister allerede har underskrevet garantier og fortegnelsesaftaler, der forpligter dem til at købe alle aktier, der ikke er tegnet på grundlag af udnyttelse af fortegningsrettigheder i abonnementsperioden.

Jeg har andre spørgsmål – hvor kan jeg finde svar?
  • Vi opfordrer dig til at læse Prospektet, som er blevet offentliggjort på vores hjemmeside. Du finder det her
  • Som en del af processen inviterer vi aktionærer til en række webinarer. Det er gratis at deltage, og her kan du også stille spørgsmål. Find datoerne og tilmeldingslinket her
  • Du er velkommen til at sende os en e-mail på [email protected] med dine spørgsmål. Forvent op til et par dages svartid i denne periode.

Hvad hvis jeg ikke er en aktionær?

Hvis du ikke allerede ejer GreenMobility aktier, modtager du ikke fortegningsrettigheder, og kan ikke deltage i det første trin. Men du har mulighed for at købe fortegningsrettigheder på aktiemarkedet, da aktionærer kan sælge deres fortegningsrettigheder. Fortegningsrettighederne vil have en særlig midlertidig aktieticker “GREENM-t”

Vigtig information

Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017, og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer i GreenMobility A/S (“virksomheden”), undtagen på grundlag af oplysninger i prospektet, som selskabet har offentliggjort i forbindelse med emissioner og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Kopier af prospektet er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke et tilbud om salg eller opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer udstedt af selskabet i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og denne hjemmeside og oplysningerne heri er ikke til distribution eller offentliggørelse, direkte eller indirekte, i eller indenfor sådanne jurisdiktioner.

Oplysningerne på denne hjemmeside vedrørende fortegningsemissionen er ikke til distribution i eller til USA (herunder dets territorier og ejendele, enhver stat i Amerikas Forenede Stater og District of Columbia) (“USA”) . Oplysningerne på denne hjemmeside vedrørende fortegningsemissionen udgør ikke, eller udgør ikke en del af, et tilbud om salg eller opfordring til et tilbud om køb af værdipapirer i USA. Værdipapirerne i GreenMobility A/S er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act fra 1933, som ændret (“Securities Act”) og må ikke tilbydes eller sælges inden for USA, hvis der ikke findes registrering eller en gældende undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er omfattet af registreringskravene i værdipapirloven. Det er ikke hensigten at registrere værdipapirer, der er omtalt heri, i USA, eller at tilbyde værdipapirerne i USA.

I enhver medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS -medlemsstat”), bortset fra Danmark, er disse oplysninger på dette websted vedrørende fortegningssemissionen kun rettet til, og er kun rettet mod, investorer i den EØS -medlemsstat, der opfylde kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, i henhold til forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017.

Denne hjemmeside distribueres kun til og er kun rettet mod (i) personer, der er uden for England eller (ii) “kvalificerede investorer” (som defineret Englands prospektforordning), der er (a) investeringsfolk, der falder ind under artikel 19 (5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“bekendtgørelsen”) eller (b) enheder med en høj formue, der falder ind under bekendtgørelsens artikel 49, stk. 2, litra a) – (d) (de personer, der er beskrevet i (i) og (ii) ovenfor, betegnes tilsammen som “relevante personer”). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver invitation, tilbud eller aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive engageret med relevante personer. Enhver person, der ikke er en relevant person, bør ikke handle eller stole på denne hjemmeside eller noget af dens indhold. “UK Prospectus Regulation” betyder forordning (EU) 2017/1129, da den udgør en del af national lovgivning i England i kraft af Den Europæiske Unions lov om tilbagetrækning 2018.