Vilkår og betingelser

 1. Definitioner
  Parter
 2. Generelt
 3. Kundeforhold
 4. Pris og betaling
 5. Betalingsbetingelser
 6. I forbindelse med bilen
 7. Opladning af bilen
 8. Lejeperioden
 9. Afslutning af turen
 10. Bøder
 11. Forsikring, skader og ansvar
 12. GreenMobilitys ansvar
 13. Prisfastsættelse og betaling
 14. Varighed og ophør
 15. Personlige oplysninger
 16. Fortrydelsesret
 17. Gældende ret og jurisdiktion
 18. Validitet og overførsel
 19. Forudbestilling
 20. Erhvervskørsel
 21. Abonnement “GreenSaver”
 22. Tredjepartsklausul

 

1. Definitioner

1.1. Vilkår og betingelser – Henviser til disse generelle Vilkår og betingelser, der gælder mellem GreenMobility og lejeren og Brugeren af GreenMobility for bl.a. den registrerede konto hos GreenMobility, reservation, brug og betaling af/for en GreenMobility-bil, uanset om det sker via GreenMobilitys mobilapp eller ej.

1.2. Bruger – Henviser til den fysiske eller juridiske person, der har registreret sig hos GreenMobility og dermed oprettet en konto hos GreenMobility for at kunne leje en bil på disse Vilkår og betingelser.

1.3. GreenMobility – Er den part, der stiller bilen til rådighed til udlejning til Brugeren. I det følgende listes GreenMobilitys landeparter, der fremover omtales som Part eller Parter.

 

Parter

Belgien

GreenMobility NV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
Moms nr.: BE0744 934 264
KBC: BE38 7340 4912 7172

GreenMobility Gent BV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
Moms nr. : BE0745 709 868
KBC: BE23 7340 4912 9091

 

Danmark

GreenMobility A/S
Landgreven 3, 4. sal
1301 København K
CVR: 35521585

 

Finland

GreenMobility Finland Oy
Hämeentie 3
00530 Helsinki
Forretnings-id: 3133532-1

 

Holland

GreenMobility er et handelsnavn for Fetch Mobility BV, (registreret i Holland på Vonderweg 24, 7468 DC te)

Entertrada 100
1114AA Amsterdam-Duivendrecht
KVK No.: 72871237
BTW: NL859268184B01

 

1.4. GreenMobility-bil eller bilen – Henviser til enhver bil eller flåden af biler stillet til rådighed af GreenMobility for Brugeren i overensstemmelse med Vilkårene og betingelserne.

1.5. Lejeaftale – Henviser til aftalen om leje af en GreenMobility-bil, som disse Vilkår og betingelser beror på.

1.6. Lejeperiode – Henviser til perioden fra det tidspunkt, hvor Brugeren låser bilen op, til det tidspunkt, hvor Brugeren afslutter lejemålet via mobilappen eller på anden måde er i besiddelse af GreenMobility-bilen.

1.7. Prisliste – Henviser til den seneste Prisliste, der gælder på det tidspunkt, hvor GreenMobility-bilen bruges eller lejes, og hvor Lejeperioden således begynder. Denne kan findes på GreenMobilitys hjemmeside for hvert land.

1.8. Zone – Henviser til det område, der er defineret af GreenMobility, inden for hvilket det er muligt at starte og afslutte Lejeperioden, og som vises på mobilappen. Parkering af bilen ved Lejeperiodens afslutning skal derfor ske inden for Zonen i overensstemmelse med de parkeringsbetingelser, der gælder på slutstedet. Kun ved parkering på parkeringspladserne inden for Zonen og i overensstemmelse med de betingelser, der i henhold til loven og disse Vilkår og betingelser gælder for den specifikke parkeringsplads, kan GreenMobility-bilen parkeres og efterlades låst uden at fortabe bøder eller andre ekstra omkostninger.

1.9. GreenMobility-hjemmesiden – Den relevante del af www.greenmobility.com.

 

2. Generelt

2.1. Enhver fravigelse af nærværende Vilkår og betingelser og Prislisten skal være skriftlig for at være gyldig.

2.2. GreenMobility forbeholder sig retten til at ændre i Vilkår og betingelser og Prislisten fra tid til anden og til at offentliggøre dem på sin hjemmeside. Hvis GreenMobility foretager væsentlige ændringer af Vilkår og betingelserne, som kan anses for at have en væsentlig indvirkning på brugen eller på Brugeren, skal Brugeren acceptere de ændrede Vilkår og betingelser, inden en ny Lejeperiode påbegyndes.

2.3. GreenMobility forbeholder sig retten til straks at blokere en Bruges adgang til en GreenMobility-bil og til at holde den blokeret i tilfælde af (enhver mistanke om) overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, (enhver mistanke om) misbrug, svindel eller andre ukorrekte handlinger fra/af Brugeren eller personer, der har adgang til Brugerens identifikationsdata, hvilket udelukkende vurderes af GreenMobility, eller hvis sagens omstændigheder kræver det. Dette gælder også, hvis Brugeren tillader en anden person end Brugeren at køre bilen.

2.4. En Bruger kan blive pålagt bøder for manglende overholdelse af disse Vilkår og betingelser. Desuden skal Brugeren erstatte GreenMobility for enhver skade, der måtte opstå som følge af overtrædelse af Vilkår og betingelserne eller loven, og Brugeren hæfter for eventuelle administrationsomkostninger i henhold til Prislisten.

2.5. GreenMobility forbeholder sig retten til at registrere oplysninger om Brugeren i tilfælde af, at dennes GreenMobility-profil er blokeret. Brugeren kan derfor blive nægtet at åbne en ny GreenMobility-konto. GreenMobility kan nægte godkendelse af en Bruger, hvis personen er registreret på en såkaldt “Blokeret liste”, som deles mellem Parterne efter godkendelse fra Datatilsynet.

 

3. Kundeforhold

3.1. Ved at registrere sig hos GreenMobility vedkender Brugeren at have indgået en bindende elektronisk aftale med GreenMobility, og at Brugeren således er bundet af disse Vilkår og betingelser. Brugeren giver samtidig samtykke til, at GreenMobility må henvende sig til Brugeren elektronisk ifm. fakturering eller andre vigtige henvendelser, eksempelvis via e-Boks eller lignende tjenester til sikker kommunikation.

3.2. Brugerens login til GreenMobility er personligt og må kun benyttes af Brugeren selv. I tilfælde af uautoriseret brug af Brugerens login hæfter Brugeren for et gebyr i henhold til Prislisten og eventuelle følgeomkostninger uden begrænsning. Brugeren og føreren er begge ansvarlige for alle følgeomkostninger, herunder skadesomkostninger, uanset GreenMobilitys forsikring.

 1. Brugeren må kun bruge sine egne oplysninger, når han/hun opretter og senere ændrer sit login/ sin konto. Brugeren må således ikke bruge andres kørekortoplysninger, kreditkortoplysninger eller kontaktoplysninger.
 2. Brugeren må ikke lade en anden person bruge eller køre på sin konto. Overtrædelse af dette vil medføre, at forsikringsdækningen bortfalder, og at der skal betales et gebyr som defineret i Prislisten med tillæg af alle omkostninger, der følger af kørslen. Ethvert ansvar i forbindelse med en sådan kørsel vil være Brugerens fulde ansvar uden begrænsninger.

3.3. Når Brugeren registrerer sig, skal denne:

 1. Være mindst 18 år og have et gyldigt kørekort.
 2. Bruge en gyldig betalingsmetode med et umiddelbart tilgængeligt beløb, der er tilstrækkeligt til at betale for Lejeperioden og eventuelle yderligere gebyrer som f.eks. selvrisiko for skader.
 3. I Belgien gælder det, at Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort udstedt af et land, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz, UK, USA eller Canada eller andre lande, som GreenMobility fra sag til sag vurderer som gyldige. Desuden skal du have haft dit kørekort i mindst 12 måneder, og at det er verificeret af GreenMobility i overensstemmelse med bestemmelserne i privatlivspolitikken.

3.4. En Bruger kan kun reservere, køre og betale for en bil, så længe Brugeren fortsat overholder alle krav og forpligtelser i disse Vilkår og betingelser. En Bruger må derfor aldrig lade en tredjepart leje en bil under sin konto eller køre den eller lade en tredjepart køre den. Dette sker under straf af en bøde, plus ethvert tilknyttet ansvar fra skader og andet, uden begrænsning.

3.5. Ved registreringen får Brugeren loginoplysninger. Disse er et brugernavn (e-mailadresse) og en adgangskode, som giver Brugeren adgang til funktioner og (personlige) oplysninger i GreenMobility-appen (f.eks. reservation af en bil eller visning og ændring af personlige oplysninger). Disse loginoplysninger er personlige for Brugeren og må kun bruges af Brugeren selv. Brugeren skal holde loginoplysningerne og eventuelle andre koder, f.eks. selve telefonens login-kode, hemmelige. Brugeren accepterer straks at ændre den adgangskode, der anvendes til at få adgang til GreenMobility-kontoen, hvis GreenMobility anmoder herom. I tilfælde af uautoriseret brug af et login og/eller en konto er Brugeren ansvarlig for erstatning i overensstemmelse med Prislisten som offentliggjort på GreenMobilitys hjemmeside samt for eventuelle andre direkte eller indirekte omkostninger. Både Brugeren og chaufføren hæfter solidarisk for alle omkostninger, herunder skader, uanset forsikring.

3.6. Brugeren skal underrette GreenMobility om eventuelle ændringer i de (personlige) data, som er givet GreenMobility via hjemmesiden, appen eller helpdesk. Dette gælder også for uautoriseret kørsel af en bil, f.eks. ved inddragelse eller suspension af kørekortet. Hvis de oplyste data beviseligt er ukorrekte (f.eks. forkert e-mailadresse), forbeholder GreenMobility sig retten til midlertidigt at suspendere brugen af en bil eller deaktivere Brugerens konto.

3.7. Brugeren må kun bruge sine egne oplysninger ved oprettelse og senere ændring af sit login/konto. Brugeren må heller ikke bruge andres kørekort, kreditkort eller kontaktoplysninger. Brugeren skal sikre, at alle oplysninger om brugeren til enhver tid er opdaterede. Brugerens oplysninger kan til enhver tid opdateres via GreenMobilitys mobilapp eller ved at kontakte kundeservice.

3.8. Der kan højst oprettes én Bruger pr. kørekort. Gentagne forsøg på at oprette flere brugere med det samme kørekort kan medføre permanent blokering. Der gælder særlige betingelser for erhvervskørsel/profiler med en godkendt kommerciel og/eller erhvervsmæssig aftale.

3.9. Ved registreringen giver Brugeren GreenMobility tilladelse til at kontrollere de personlige oplysninger, som Brugeren har givet, og som er anført på GreenMobilitys hjemmeside. Hvis der er kreditrapporter eller uoverensstemmelser mellem de oplysninger, som brugeren har givet, og de officielle oplysninger, forbeholder GreenMobility sig retten til at nægte registrering af Brugeren. Hvis sådanne kreditrapporter eller uoverensstemmelser opstår i løbet af kontraktforholdet, betragtes dette som en overtrædelse af disse Vilkår og betingelser.

3.10. Hvis Brugeren ikke bruger GreenMobilitys biler 90 dage i træk, forbeholder GreenMobility sig retten til at deaktivere Brugeren efter GreenMobilitys skøn, og Brugeren skal derefter registrere sig igen.

3.11. Det er Brugerens ansvar at opbevare smartphonen, brugen af GreenMobility-appen, alle (adgangs-)koder og identifikationsdata sikkert og hemmeligt.

3.12. Brugeren er forpligtet til straks at rapportere tab eller tyveri af sin smartphone med GreenMobility-appen eller mistanke om misbrug af appen til GreenMobility (via hjemmesiden eller via e-mail eller telefon til kundeservice), så GreenMobility kan blokere appen og forhindre (yderligere) misbrug.

3.13. GreenMobility kan frit blokere Brugerens brugerkonto, hvis GreenMobility-appen bruges fra flere telefoner, herunder under en tur.

3.14. Alle opkald til og fra GreenMobility optages for kvalitetssikring, dokumentation og oplæring.

 

4. Pris og betaling

4.1. Brugeren accepterer at betale de priser og eventuelle sanktioner, der er anført i Prislisten på GreenMobilitys hjemmeside. Lejeprisen for brug af en bil kan bestå af en tidsafhængig del og/eller en afstandsafhængig del. Den tidsafhængige del af prisen vises i GreenMobility-appen for hver reservation og for hver brug. Den afstandsafhængige del af prisen er inkluderet i den samlede pris pr. tur og specificeret på fakturaen fra GreenMobility til Brugeren. Brugeren accepterer at betale bøder og andre omkostninger, der pålægges GreenMobility som følge af f.eks. forkert parkering, manglende rengøring eller andet. Disse kan opkræves separat fra kørselsprisen for Lejeperioden med separate fakturaer. GreenMobilitys administrative data er afgørende i denne henseende. Alle tilbud og takster er kun vejledende. Prislisten er ledende.

4.2. Brugerens betalinger skal foretages på grundlag af den af Brugeren valgte betalingsmetode. Dette vil være direkte debitering fra kreditkortet eller efterfølgende betaling (via e-mail med et betalingslink eller direkte i appen) via en af de understøttede betalingsmetoder. GreenMobility vil i den forbindelse gøre brug af tredjepartstjenester. 

4.3. Betalingsstedet er et af GreenMobilitys registrerede kontorer.

4.4. Brugeren har aldrig ret til at foretage modregning af gæld over for GreenMobility. Brugeren har heller ikke ret til at tilbageholde bil(er) fra GreenMobility, indtil Brugerens modkrav er blevet indfriet.

4.5 Enhver faktura, der ikke er betalt på forfaldsdatoen, pålægges automatisk og uden forudgående varsel morarenter med det maksimum, der er tilladt i henhold til de nationale bestemmelser.

4.6. Enhver faktura, der ikke er betalt på forfaldsdatoen, vil blive forhøjet med faste renter med det maksimum, der er tilladt i henhold til de lokale bestemmelser.

4.7. Hvis en faktura helt eller delvist ikke betales på forfaldsdatoen, medfører det, at alle andre beløb og ikke-betalte fakturaer straks forfalder til betaling. I tilfælde af at en faktura forbliver (delvist) ubetalt, har GreenMobility ret til at suspendere ny brug af en GreenMobility-bil, uanset om den allerede er planlagt eller ej. Endvidere til at opsige eller opløse aftalen mellem parterne ved at spærre Brugerens konto.

4.8. Der skal protesteres mod en faktura senest 8 dage efter modtagelsen. Enhver efterfølgende reklamation vil blive betragtet som forsinket og kan ikke tages i betragtning.

4.9 Hvis Brugeren blokeres pga. uforsvarlig kørsel, opførsel, skader eller øvrige brud af Vilkår og Betingelser, der kan medføre lukning af konto, er Brugeren IKKE berettiget kompensation for ubrugte/delvist brugte pakker og/eller forudbetalte minutter.

 

5. Betalingsbetingelser

5.1. Alle fakturaer fra GreenMobility, som Brugeren modtager, skal betales umiddelbart efter afslutningen af turen.

5.2. I tilfælde af manglende overholdelse af disse Vilkår og betingelser kan GreenMobility anvende rykkergebyrer, opkræve bod og erstatning og om nødvendigt anvende fogedretten.

5.3. Inkasso i Belgien:
Hvis en faktura fra GreenMobility NV (Belgien) videresendes til inkasso, kan følgende satser anvendes på den oprindelige faktura:
– For gæld under EUR 150,00: EUR 20,00,
– For gæld mellem EUR 150,01 og EUR 500,00: EUR 30,00 + 10% oven i afdraget over EUR 150,00,
– For gæld over EUR 500,01: EUR 65,00 + 5% oven i afdraget over EUR 500,00 med et maksimum på EUR 2.000,00.

 

6. I forbindelse med bilen

6.1. Ved starten af en tur er det Brugerens ansvar at kontrollere, at GreenMobility-bilen er i god og lovlig stand og har kontrolleret bremse, rat, blinklys og lygter, før Brugeren begynder at køre. Enhver reklamation og/eller skade vedrørende bilens tilstand skal meddeles GreenMobility, inden bilen køres. I mangel heraf kan skaden tilskrives Brugeren, selv om det ikke kan fastslås, at brugeren har forårsaget skaden.

6.2. GreenMobility-bilerne er ikke forsynet med barnesæde og tilbyder ikke disse.

6.3. Brugeren bekræfter at være blevet informeret om, at alle GreenMobility-biler er udstyret med et satellitsporingssystem af hensyn til sikkerheden og funktionaliteten.

6.4. Klistermærker eller anden udsmykning må ikke fjernes fra GreenMobility-bilen. Der må heller ikke tilføjes klistermærker eller anden udsmykning. Hvis klistermærker eller dele heraf fjernes, skal Brugeren betale GreenMobilitys omkostninger til at erstatte dem.

6.5. GreenMobility-bilerne må ikke anvendes til:

 1. Transport af passagerer eller varer mod betaling, direkte eller indirekte.
 2. Kørsel udenfor asfalteret vej.
 3. Alle former for motorsportskonkurrencer, rallyer, demonstrationer, kørekurser eller testkørsler.
 4. Transport af varer, der forårsager lugtgener eller usædvanlig slitage.
 5. Transport af hunde eller andre kæledyr.
 6. Transport af flere passagerer, end der er sikkerhedsseler i bilen.
 7. Transport af små børn, medmindre der anvendes et obligatorisk barnesæde eller en selepude på bagsædet.

Enhver brug som anført i ovenstående afsnit 6.5 vil føre til øjeblikkelig blokering af Brugeren i GreenMobilitys systemer, og Brugeren vil være ansvarlig for alle bøder, skader og andre tilknyttede omkostninger i forbindelse med en sådan brug, uden begrænsning.

6.6. Det er forbudt at:

 1. forsætligt at forårsage skade på bilen eller andre trafikanter og vejen, herunder udsendelse af røg eller anden lugt.
 2. at bruge bilen under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller anden sindstilstand, der kan påvirke køreadfærden, eller at undlade at samarbejde ved en test for at undersøge dette.
 3. aflade bilens batteri i et sådant omfang, at bilen ikke længere kan nå den nærmeste ladestation. Når batteriniveauet når ned på 5 %, giver bilen en advarsel om lavt batteriniveau og anviser, hvordan man finder opladningsfaciliteter. I så fald skal Brugeren oplade bilen straks, da brugeren bliver ansvarlig for bugsering i overensstemmelse med Prislisten.
 4. ryge eller tillade andre at ryge i bilen.
 5. deaktivere enhver airbag i bilen.
 6. foretage reparationer eller ændringer på bilen uden forudgående godkendelse fra GreenMobility.
 7. overlade føreretten til en anden person end den registrerede Bruger. I tilfælde af overtrædelse vil Brugeren modtage en bøde jf. Prislisten der straks skal betales, samt eventuelle yderligere omkostninger.
 8. efterlade bilen i et andet land end det land, hvor turen er startet. Hvis bilen efterlades uden for startlandets grænser, hæfter brugeren også for omkostningerne ved at bringe den tilbage til startlandet.
 9. lade bilens batteriniveau falde til 0 %. Hvis Brugeren f.eks. lejer en bil i Danmark, kører den uden for Danmarks grænse, hvor bilen løber tør for strøm, hæfter Brugeren for bugseringen.
 10. overbelastning eller læsning uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og/eller anvendelse som opbevaringsrum (bestemt ikke til fødevarer).
 11. bruge bilen på nogen som helst måde efter afslutningen af brugen i appen.
 12. at bruge bilen til transport af narkotika, ulovlige varer, sprængstoffer, brændbare eller eksplosive stoffer (herunder gasflasker).
 13. efterlade bilens indre beskidt og/eller efterlade affald eller andre varer i bilen.
 14. køre vanvidskørsel eller på anden måde ulovligt i GreenMobility-bilerne. Konsekvenserne af dette fremgår af afsnit 6.10.

Enhver brug som anført i dette afsnit vil føre til øjeblikkelig blokering af Brugeren i GreenMobilitys systemer, og Brugeren vil være ansvarlig for alle bøder, skader og andre tilknyttede omkostninger i forbindelse med en sådan brug uden begrænsning.

6.7. Følgende gælder for kørsel på tværs af landegrænser i en GreenMobility-bil: 

 • Belgien: En Bruger, der lejer en GreenMobility-bil i Belgien, kan køre til Tyskland, Holland og Luxemborg.
 • Danmark: En Bruger, der lejer en GreenMobility-bil i Danmark, kan køre til Sverige.
 • Finland: En Bruger, der lejer en GreenMobility-bil i Finland, må ikke krydse nogen landegrænser.
 • Holland: En Bruger, der lejer en GreenMobility-bil i Holland, kan køre til Tyskland, Belgien og Luxemborg.

Ved kørsel uden for det land, hvor turen er påbegyndt, skal Brugeren selv dække alle omkostninger ved opladning og parkering samt eventuel bugsering af bilen, hvis dette skulle blive nødvendigt. Brugeren skal altid returnere bilen til dens oprindelige zone i det oprindelige land for at afslutte turen.

6.8. GreenMobility forbeholder sig retten til at tage GreenMobility-bilen tilbage i besiddelse fra Brugeren til enhver tid og uden forklaring til Brugeren, hvis GreenMobility har mistanke om, at bilen bliver eller er blevet brugt i strid med disse Vilkår og betingelser. I dette tilfælde har Brugeren ikke ret til en erstatningsbil eller økonomisk kompensation, og enhver transport er på Brugerens regning.

6.9. Hvis politiet eller en anden offentlig myndighed konstaterer, at bilen er blevet brugt til ulovlige eller ukorrekte formål i Lejeperioden, har de ret til straks at konfiskere bilen, uden at Brugeren har ret til en erstatningsbil eller økonomisk kompensation. Brugeren er ansvarlig for enhver transport i forbindelse hermed. Brugeren er endvidere ansvarlig for enhver juridisk eller økonomisk konsekvens, som GreenMobility lider som følge heraf.

6.10. Hvis en bil beslaglægges eller konfiskeres af politiet eller myndighederne, på grund af vanvidskørsel, hærværkskørsel eller andet, hvor GreenMobility mister retten til bilen, hvad enten det er kortvarigt eller permanent, er Brugeren ansvarlig for alle omkostninger og tab, som GreenMobility vil pådrage sig i disse forhold uden begrænsning. Dette dækker specifikt også prisen for den komplette bil, hvis bilen konfiskeres.

6.11. Hvis GreenMobility anmoder om det, skal Brugeren straks oplyse GreenMobility om, hvor bilen er parkeret ved Lejeperiodens udløb.

6.12. GreenMobility er ikke ansvarlig, hvis private genstande beskadiges, forsvinder eller glemmes under eller efter Lejeperioden, men vil i rimeligt omfang forsøge at hjælpe med at genfinde glemte genstande.

 

7. Opladning af bilen

7.1. Bilen indeholder opladningsinstruktioner til opladning af bilen. Brugeren skal læse og følge disse instruktioner. Dette betyder også, at Brugeren skal tilslutte bilen med et ladekabel fra bagagerummet til en godkendt offentlig ladestation på den foreskrevne måde. Bilen kan også oplades på de ladestationer, der evt. er opstillet af GreenMobility og placeret på parkeringspladserne i zonen.

7.2. Hvis bilen oplades ved en anden ladestation end de ovenfor nævnte, betaler brugeren selv for opladningsomkostningerne, er ansvarlig for betalingen og kan ikke kræve refusion fra GreenMobility. I disse tilfælde hæfter brugeren for omkostninger og gebyrer, der opstår ved brug af andre ladestationer.

7.3. Hvis bilens ladekabel eller kort misbruges til at oplade andet end den lejede bil, skal Brugeren betale et gebyr i overensstemmelse med Prislisten og hæfte for omkostninger og gebyrer som følge af dette misbrug. GreenMobility forbeholder sig ret til at anmelde Brugeren til politiet for denne form for misbrug.

7.4. Det er gratis at bruge bilens medfølgende ladechip eller ladekort til opladning, hvis den udelukkende anvendes til at betale for bilens elektricitet. Ladechippen/-kortet til opladning kan kun anvendes på offentlige ladestationer eller ladestationer, der er forbeholdt GreenMobility. Hvis det ikke er muligt at betale med ladechippen/-kortet, f.eks. ved en privat eller virksomheds ladestation, skal Brugeren betale for omkostningerne ved opladningen. Det er strengt forbudt at bruge ladechippen/-kortet til opladning af andre køretøjer. Dette medfører en bøde på 1875 kr. (eller tilsvarende i andre valutaer) pr. hændelse. Hvis det viser sig, at ladechippen/-kortet til opladning på noget tidspunkt er blevet misbrugt, f.eks. til et andet køretøj, skal Brugeren efter GreenMobilitys skøn refundere GreenMobility for alle omkostninger, der opstår som følge heraf. Ladechippen/-kortet til opladning skal efterlades i bilen og der udstedes en bøde. Bødebeløbene kan findes på Prislisten. Bemærk: Bilens GPS er ikke indstillet efter særlige GreenMobility-præferencer. Derfor garanteres det ikke, at bilens GPS vil guide til den nærmeste samarbejdspartners ladestander. Brugeren er selv ansvarlig for at finde den nærmeste egnede ladestander, hvor GreenMobility’s ladechip eller ladekort kan benyttes.

7.5. Brugeren kan optjene gratis minutter til den næste Lejeperiode ved at oplade bilen, når batteriniveauet er under et bestemt niveau ved Lejeperiodens afslutning. Se greenmobility.com for de specifikke batteriniveauer og det antal gratis minutter, der kan optjenes for hver bil én gang om dagen.

7.6. GreenMobility tildeler kun minutter for opladning, hvis bilen oplader korrekt og turen afsluttes. Hvis bilen oplader korrekt, så tildeles minutterne automatisk på kundens konto indenfor få minutter. Hvis opladningen fejler, så tildeler GreenMobility IKKE minutter for opladningen.

 

8. Lejeperioden

8.1. Når Brugeren booker en bil i appen, kan Brugeren reservere bilen gratis i 20 minutter. De første 20 reservationsminutter pr. dag pr. tur er gratis. Herefter betaler Brugeren pr. minut (i henhold til Prislisten) for reservationstiden. Brugeren vælger den ønskede reservationstid, når Brugeren reserverer en bil ved hjælp af reservationsmuligheden. Eventuel brug af gratis reservationstid (f.eks. de første 20 minutter) nulstilles ved midnat. En reservation skaber en lejeaftale mellem brugeren og GreenMobility.

8.2. Lejeperioden starter, når Brugeren låser bilen op med mobilappen. Brugerens ansvar for GreenMobility-bilen begynder på samme tidspunkt.

8.3. Inden brug af GreenMobility-bilen skal Brugeren inspicere bilens renlighed og lugten inde i GreenMobility-bilen. Hvis GreenMobility-bilen er i dårlig rengøringsmæssig tilstand eller lugter dårligt, er brugeren forpligtet til at kontakte og underrette GreenMobility herom, inden motoren startes.

8.4. Før Brugeren anvender GreenMobility-bilen, skal Brugeren også kontrollere for skader på bilen, som ikke allerede er markeret som registreret. Hvis GreenMobility-bilen er i en sådan beskadiget stand, at brugeren ikke ønsker at køre den, skal Brugeren kontakte og underrette GreenMobility herom, hvorefter den tid, der er brugt til inspektion, vil blive krediteret.

 1. Brugeren skal straks rapportere skader på eller fejl på GreenMobility-bilen, som ikke allerede er angivet til GreenMobility via mobilappen.
 2. Hvis GreenMobility vurderer, at skader eller fejl skal undersøges eller udbedres, inden GreenMobility-bilen anvendes, forbeholder GreenMobility sig retten til at afvise Brugerens brug af GreenMobility-bilen.

8.5. I Lejeperioden skal Brugeren:

 1. Kun køre GreenMobility-bilen, hvis Brugeren har sit gyldige kørekort på sig og i øvrigt er fysisk og mentalt i stand til at køre GreenMobility-bilen.
 2. Overholde i enhver henseende den gældende lokale færdselslov og andre relevante trafik- eller andre love og regler i den pågældende by og det pågældende land.
 3. Sikre GreenMobility-bilen mod tyveri ved altid at lukke vinduerne og låse GreenMobility-bilen, når Brugeren forlader den.
 4. Straks afbryde brugen af Bybilen øjeblikkeligt hvis advarselslamperne i instrumentpanelet lyser
 5. Sikre, at GreenMobility-bilen har tilstrækkelig strøm til, at Brugeren til enhver tid kan afslutte lejemålet af GreenMobility-bilen inden for Zonen, og at GreenMobility-bilen har tilstrækkelig rækkevidde til at nå det nærmeste offentlige opladningsmodul.
 6. Behandle GreenMobility-bilen korrekt og ordentligt, som det kan forventes af en almindelig gennemsnitlig person, der lejer en bil (også kendt som “bonus pater”).

8.6. For at afslutte lejen af GreenMobility-bilen skal GreenMobility-bilen parkeres inden for Zonen i den by, hvor Brugeren begyndte turen, eller de tilhørende satellitzoner, og parkeringen skal også overholde de lokale parkeringsregler og -love samt disse Vilkår og betingelser. En GreenMobility-bil skal altid vende tilbage til sin oprindelige Zone.

8.7. Ved afslutning af lejeaftalen skal Brugeren sikre sig, at:

 1. Opladningskablet er placeret korrekt i bagagerummet i GreenMobility-bilen, medmindre den er ved at blive opladt.
 2. Parkerings-/håndbremsen i GreenMobility-bilen er aktiveret eller trukket.
 3. Vinduerne i GreenMobility-bilen er korrekt lukkede, og at dørene i GreenMobility-bilen er låst.
 4. GreenMobility-bilen efterlades i samme stand og rengøring, som da brugeren overtog GreenMobility-bilen.
 5. Alt ekstraudstyr som f.eks. autostole er til stede i og på bilen.

8.8. Lejeperioden for GreenMobility-bilen slutter først, når Brugeren har sikret sig, at listen i punkt 8.7 ovenfor er komplet, og når Brugeren efterfølgende har afsluttet lejen via mobilappen.

8.9. Hvis brugen af GreenMobility-bilen en eller anden grund ikke kan bringes til ophør, er Brugeren forpligtet til straks at rapportere dette til GreenMobility via GreenMobility-appen eller kundeservice, til at blive i bilen og til at følge instruktionerne fra GreenMobilitys kundeservice. I tilfælde af tvivl om hvorvidt afslutningen af turen er lykkedes, skal Brugeren ringe til kundeservice for at få bekræftet dette eller få bilen låst og Lejeperioden afsluttet. Hvis Brugeren låser bilen forkert eller undlader at gøre det, kan det medføre, at Lejeperioden ikke afsluttes, og at omkostningerne ved brugen fortsat skal afholdes af Brugeren. Eventuelle gebyrer eller omkostninger til GreenMobility vil i så fald også blive opkrævet hos Brugeren.

 

9. Afslutning af turen

9.1. GreenMobility betaler for parkering på offentlige gader i Zonen jf. parkeringsreglerne som fremgår af GreenMobilitys hjemmeside og i udvalgte parkeringshuse. Disse parkeringspladser kan også findes på GreenMobilitys hjemmeside og i mobilappen. På privatejede parkeringspladser skal brugeren betale for parkering på stedet. 

9.2. Brugeren skal altid parkere GreenMobility-bilen lovligt i henhold til byens parkeringsregler. Vores no-parking zoner tjener kun som retningslinjer og er ikke beregnet til at erstatte eller tilsidesætte de gældende regler. GreenMobility forbeholder sig retten til at oprette no parking zoner på trods af at det pågældende område lever op til GreenMobilitys parkeringsregler.

9.3. Ved Lejeperiodens udløb skal bilen parkeres på offentlige parkeringspladser, i parkeringshuse udvalgt af GreenMobility, hvor bilen lovligt kan parkeres, og på parkeringspladser, der ikke er forbeholdt bestemte transportformer, såsom parkeringspladser for handicappede, taxaer, lastbiler og delebilspladser forbeholdt visse andre delebiler. Bilen må også parkeres på parkeringspladser, der er forbeholdt elbiler, men ikke i haver, garager eller andre steder. Bilerne må IKKE parkeres på parkeringspladser, hvor der gælder en parkeringsbegrænsning (i tid eller anden begrænsning) på noget tidspunkt af dagen eller ugen efter, at bilen er parkeret, medmindre det fremgår af GreenMobilitys parkeringsregler på hjemmesiden og i appen. For en oversigt over parkeringsreglerne henvises til GreenMobilitys hjemmeside og i mobilappen.

9.4. GreenMobility forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at forbyde parkering i visse områder, selv om de normalt indgår i Zonen. En sådan ændring kan finde sted, selv når Brugeren har påbegyndt en Lejeperiode, og det pågældende område anses i disse tilfælde for at ligge uden for Zonen. Den aktuelle Zone kan altid ses i appen.

9.5. Brugeren hæfter for parkeringsafgifter, der pålægges GreenMobility-bilen i Lejeperioden og i tiden efter Lejeperiodens udløb, indtil en ny Bruger lejer GreenMobility-bilen eller indtil GreenMobility flytter GreenMobility-bilen, hvis bilen ikke parkeres i overensstemmelse med de beskrevne parkeringsregler. Hvis parkeringen ikke sker i overensstemmelse med bestemmelserne i dette punkt, og hvis GreenMobility har været nødt til at bugsere eller flytte GreenMobility-bilen som følge af Brugerens parkering, har GreenMobility ret til at få sine omkostninger dækket af Brugeren.

 

10. Bøder

10.1. Brugeren er som udgangspunkt ansvarlig for alle bøder, der modtages i forbindelse med brugen af GreenMobilitys biler, også hvis bøden udstedes efter turens afslutning, men er relateret til turen. De eneste undtagelser fra dette ansvar er de tilfælde, der er anført på GreenMobilitys hjemmeside med løbende ændringer.

10.2. Hvis Brugeren modtager en parkeringsbøde, forbeholder GreenMobility sig retten til automatisk at trække parkeringsbøden og eventuelle tilknyttede omkostninger fra Brugerens valgte betalingsmetode for at afregne parkeringsbøden med bødeudstederen. GreenMobility er berettiget til at tillægge et rimeligt administrationsgebyr for håndteringen af parkeringsbøden.

10.3. GreenMobility er altid berettiget til at overdrage inddrivelsen af parkeringsbøden til et eksternt selskab til håndtering af parkeringsbøder, som det er tilfældet i nogle lande, eller til den udstedende parkeringsbødeudsteder eller til en inkassotjeneste, hvis det skønnes nødvendigt. Dette vil under alle omstændigheder også betyde overførsel af de nødvendige data om Brugeren og turoplysninger i forbindelse med udstedelsen af parkeringsbøden.

10.4. Hvis Brugeren modtager en fartbøde, der er sendt til GreenMobility som bilens lovlige ejer eller Bruger, forbeholder GreenMobility sig retten til automatisk at trække fartbøden og eventuelle tilknyttede omkostninger fra Brugerens valgte betalingsmetode for at afregne fartbøden med den, der har udstedt bøden.

10.5. Brugeren er forpligtet til at acceptere ansvaret for fartbøden og i tilfælde, hvor Brugeren er uenig, at tage dette videre direkte med de relevante myndigheder og frigive GreenMobility for denne proces. Endvidere er Brugeren forpligtet til at besvare anmodninger fra GreenMobility vedrørende bøder og agere for at lette betalingen af bøden på behørig vis.

10.6. GreenMobility er berettiget til at udlevere personlige brugeroplysninger til politiet eller andre myndigheder efter anmodning eller på eget initiativ i forbindelse med hastighedsoverskridelser og/eller (parkerings)bøder. I tilfælde, hvor fartbøden er eller kan håndteres af eksterne håndterings- eller inkassoselskaber, er GreenMobility berettiget til at udlevere de relevante oplysninger om Brugeren med henblik på at opkræve de relevante bøder.

10.7. Brugeren accepterer udtrykkeligt ansvar for, på anmodning fra GreenMobility, at betale alle bøder, gebyrer, inkasso og juridiske omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser, der pålægges køretøjet eller føreren i lejeperioden eller som følge af lejemålet (f.eks. en parkeringsbøde modtaget på stedet for afslutning af lejemålet, som er udstedt efter Lejeperioden). Brugeren har det fulde ansvar for at betale den pågældende myndighed eller det pågældende selskab, hvis eller når de anmoder om betaling. For at undgå risikoen for, at sådanne bøder eller gebyrer eskalerer, kan GreenMobility vælge at betale myndigheden eller selskabet eller underrette om Brugerens identitet. Brugeren er ansvarlig for omkostningerne ved bøden og for et administrationsgebyr til GreenMobility.

10.8 Såfremt Brugeren parkerer på et område, som IKKE lever op til GreenMobility’s parkeringsregler under eller efter turen (se Parkeringsreglerne på hjemmesiden) er Brugeren ansvarlig for at tjekke, at p-skiven er korrekt indstillet, og lever op til gældende regler for p-skiver.

 

11. Forsikring, skader og ansvar

11.1. GreenMobilitys biler er forsikret af en lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Alle skader skal straks og senest inden for 12 timer anmeldes til GreenMobility, uanset om du som Bruger er ansvarlig for skaden eller ej.

11.2. Brugeren betaler selvrisikoen jf. GreenMobilitys prisliste i tilfælde af skader, som er dækket af vilkår og betingelser. Selvrisikoen dækker skader på GreenMobility-bilen og tredjepart jf. Erstatningsansvarsloven. Ved brud på GreenMobility’s Vilkår og betingelser, der omfatter Erstatningsansvarsloven, er GreenMobility berettiget til at opkræve brugeren, for fuld erstatning for skader på bilen og/eller omkostninger til tredjeparter, samt andre forbundne omkostninger i forbindelse med sagen.   

11.3. Forskellen i størrelsen af selvrisikoen afhænger bl.a. af brugerens alder. Selvrisikoen bortfalder, hvis Brugeren har handlet uagtsomt, karakteriseret som grov uagtsomhed, eller hvis skaden ikke er dækket af forsikringen på grund af Brugerens forhold, og i et sådant tilfælde hæfter Brugeren fuldt ud for alle omkostninger. Brugeren skal være opmærksom på, at det betragtes som grov uagtsomhed, når en anden person end Brugeren kører bilen i Lejeperioden. Både føreren og Brugeren er i dette tilfælde solidarisk ansvarlige for alle omkostninger i tilfælde af skader eller andre hændelser uden nogen begrænsning.

11.4. Brugeren kan ved Lejeperiodens begyndelse tilvælge en forsikring, som reducerer selvrisikoen i tilfælde af skade. Dette tilvalg kan ikke foretages efter Lejeperiodens påbegyndelse, og der er ikke fortrydelsesret på tilvalgte forsikringer.

11.5. Brugeren er ansvarlig for alle skader på bilen i løbet af Lejeperioden. Dette gælder uanset om denne skade er forårsaget af en tredjepart, hvis denne part ikke giver sig til kende eller ikke kan gøres ansvarlig på anden måde. Brugeren er ansvarlig for sine passagerers handlinger og undladelser, også selv om disse handlinger og undladelser ikke var tilladt af Brugeren.

11.6. I tilfælde af uheld, nedbrud eller enhver begivenhed, der kan forårsage eller har forårsaget skade på bilen eller på (tredjemands) ejendom, skal Brugeren straks kontakte GreenMobilitys kundeservice. Brugeren er forpligtet til at følge kundeserviceafdelingens anvisninger. Brugen af enhver form for vejhjælp uden for GreenMobility er for Brugerens regning og risiko. I tilfælde af uheld, der involverer en tredjepart eller et tredje køretøj, skal politiet kontaktes, og GreenMobility skal også informeres.

Brugeren accepterer sin forpligtelse til at beskytte GreenMobilitys interesser i tilfælde af skader eller andre forsikringsbegivenheder ved at:

 1. Underrette GreenMobility omgående og inden for højst 12 timer om enhver skade på bilen eller på (tredjeparters) ejendom.
 2. Give GreenMobility alle relevante oplysninger. At indhente navne og adresser på alle involverede parter og eventuelle vidner.
 3. Afstå fra at indrømme sit ansvar eller at indrømme skyld.
 4. Undgå at forlade køretøjet uden at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Underrette politiet straks, hvis det er nødvendigt at fastslå modpartens skyld eller i tilfælde af personskade.
 6. Udfylde en fuldstændig og sandfærdig skadesanmeldelse (download skadesanmeldelsen her) inden 48 timer efter skadetidspunktet og aflevere den underskrevet i originalt format til GreenMobility. Manglende eller forsinket aflevering af den fuldstændigt udfyldte skadesanmeldelse vil blive betragtet som en hindring for afvikling af skadesanmeldelsen, og GreenMobility forbeholder sig retten til at kræve alle omkostninger i forbindelse med ulykken af Brugeren. Ukorrekte angivelser, især med hensyn til ansvar, er for Brugerens regning.

11.7. I tilfælde af en trafikulykke eller et havari uden for Zonen, som Brugeren er ansvarlig for, er Brugeren ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med returnering af bilen til Zonen.Brugerne skal under alle omstændigheder selv betale omkostningerne ved deres hjemrejse til Zonen.

11.8. I tilfælde af at erstatning eller tilbagebetaling til GreenMobility udbetales direkte til Brugeren, skal Brugeren straks informere GreenMobility og tilbagebetale denne erstatning eller tilbagebetaling til GreenMobility.

 

12. GreenMobilitys ansvar

12.1. GreenMobilitys ansvar er begrænset til opfyldelse af de forpligtelser, som GreenMobility udtrykkeligt har i henhold til disse Vilkår og betingelser. GreenMobility er aldrig ansvarligt for skader, som direkte eller indirekte påføres Brugeren/Brugerne som følge af eller i forbindelse med den ønskede eller faktiske brug af en bil.

12.2. GreenMobility er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af Brugerens brug af bilen, herunder tredjeparts ejendom, medmindre GreenMobility har handlet uagtsomt.

12.3. GreenMobility kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skader, herunder skader som følge af Brugerens unødige forsinkelse, hvis bilen ikke er tilgængelig eller går i stykker i brugerens Lejeperiode.

12.4. I alle tilfælde, hvor GreenMobility alligevel er forpligtet til at betale erstatning for skader, må erstatningsbeløbet aldrig overstige det beløb, som GreenMobilitys ansvarsforsikringsselskab har betalt i den pågældende sag. Hvis der ikke er nogen forsikringsdækning for GreenMobilitys ansvar, er GreenMobilitys forpligtelse til at betale erstatning begrænset til 1875 kr.

 

13. Prisfastsættelse og betaling

13.1. Prisen for leje af GreenMobility-bilen beregnes ud fra Lejeperiodens varighed (pr. påbegyndt minut) i henhold til Prislisten, der er gældende ved Lejeperiodens begyndelse. På dette tidspunkt gøres Brugeren opmærksom på, at der pålægges et gebyr i henhold til Prislisten for afhentning og aflevering af GreenMobility-bilen på udvalgte steder, f.eks. i Københavns Lufthavn. Du kan finde en opdateret liste med yderligere gebyrer på GreenMobilitys hjemmeside. Alle priser er inklusive moms i det respektive land. Undtagelse herfra kan være separate og specifikke B2B-konti.

13.2. Hvis Brugeren har valgt at betale pr. minut (pr. påbegyndt minut), vil GreenMobility opkræve det skyldige beløb for leje af GreenMobility-bilen på Brugerens kreditkort, når Brugeren har afsluttet Lejeperioden for GreenMobility-bilen. Med en dags forsinkelse kan Brugeren se sin tur i mobilappen under sin profil.

13.3. Brugeren kan vælge at købe en rabatpakke med forudbetalte minutter. Prisen for pakken fratrækkes i overensstemmelse med Prislisten eller abonnementsrabatten ved Lejeperiodens begyndelse. Forudbetalte minutter er gyldige fra 6 til 12 måneder fra købsdatoen jf. Prislisten. Kørte minutter ud over de minutter, der er inkluderet i pakkerne, vil blive prissat til standardpris. Bemærk, at fortrydelsesretten på 14 dage ikke længere er mulig, når Brugeren er begyndt at bruge minutterne i pakken.

13.4. Brugeren kan vælge at købe en time- eller døgnpakke. Prisen for pakken fratrækkes i overensstemmelse med Prislisten eller abonnementsrabatten ved Lejeperiodens begyndelse, og pakken skal aktiveres manuelt før Brugeren starter turen i bilen. Hvis den ikke er igangsat, er alle time- og døgnpakker gyldige i 3 måneder fra købsdatoen. Hvis Brugeren kører længere end det antal kilometer eller det antal timer/dage, der er inkluderet i pakken, vil der blive opkrævet et ekstra gebyr jf. Prislisten. Bemærk, at 14 dages fortrydelsesret ikke længere er mulig, når pakken er aktiveret på en given tur. GreenMobility forbeholder sig ret til at slette en ubrugt time- eller døgnpakke fra Brugerens GreenMobility-konto efter 3 måneder uden nogen form for kompensation til Brugeren.

 1. GreenMobility forbeholder sig retten til at tilføje en time/dagspakke som forlænger og dækker kørt tid hvis en pakke er udløbet for mere end 3 timer siden.
 2. GreenMobility forbeholder sig retten til øjeblikketligt at afslutte den aktive leje på bilen hvis betaling fejler for en (tilføjet) time/dagspakke. Befinder bilen sig udenfor en GreenMobility zone så opkræves Brugeren for flytning eller bugsering af bybil.

13.5. Brugerens pris for leje af en og samme GreenMobility-bil inden for 24 timer kan aldrig overstige den maksimale pris pr. dag, der er angivet i Prislisten. Hvis Brugeren efter dagens udløb stadig kører i GreenMobility-bilen, vil de resterende minutter blive faktureret til almindelig minutpris, jf. Prislisten.

 1. GreenMobility forbeholder sig retten til at tilføje en time/dagspakke på den aktive tur hvis Brugeren lejer en bil i mere end 5 timer uden aktiv time/dagspakke. Pakken vil dække den kørte tid.
 2. GreenMobility forbeholder sig retten til øjeblikketligt at afslutte den aktive leje på bilen hvis betaling fejler for en time/dagspakke. Befinder bilen sig udenfor en GreenMobility zone så opkræves Brugeren for flytning eller bugsering af bilen.

13.6. Servicen “Inviter en ven” må kun bruges til dets oprindelige formål, som er at sprede ordet om GreenMobility på en måde, der ikke forstyrrer GreenMobilitys egen kommunikation og kanaler. En invitationskode kan ikke gøres tilgængelig for offentligheden gennem f.eks. deling på hjemmesider eller på nogen af GreenMobilitys egne kanaler. Brugeren har tilladelse til at dele koden gennem private meddelelser, gruppemeddelelser eller i et indlæg på deres private sociale medier, men den kan ikke tilføjes som en funktion på en social medieprofil eller anden side. Hvis Brugeren ikke handler i overensstemmelse med reglerne, annulleres alle optjente minutter, og Brugerens konto og tilknyttede, nyligt oprettede konti. De minutter, der er optjent med denne service, udløber uden varsel 12 måneder efter den dato, de blev optjent.

13.7. Brugeren gøres opmærksom på, at der kan opstå skattepligt i henhold til gældende skatteregler, hvis Brugerens arbejdsgiver har betalt for bonusgivende ture, og de optjente minutter anvendes privat. Dette skal sammenlignes med andre særlige løntillæg, som modtageren skal indberette til skattevæsnet, og dette er ikke vedkommende for GreenMobility, da GreenMobility ikke anerkender nogen form for ansvar for Brugerens skatteforpligtelser. Der er ikke fortrydelsesret ved reservation og leje af GreenMobility-bilen.

13.8. Efter Lejeperiodens udløb er Brugeren stadig forpligtet til at have tilstrækkelig dækning på sin betalingsmetode til at dække andre omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til disse Vilkår og betingelser, herunder betaling for skader, bøder, erstatning og andre gebyrer. Hvis der opstår sådanne krav til Brugeren, vil GreenMobility kontakte Brugeren med oplysninger herom, inden det skyldige beløb trækkes fra Brugerens kreditkort.

13.9. Hvis en udbetaling afvises af brugerens kreditkortudsteder, og det skyldes Brugerens egne forhold, kan GreenMobility opkræve yderligere gebyrer fra Brugeren. Hvis pengene ikke kunne hæves fra Brugerens konto, forbeholder GreenMobility sig retten til at afslutte en igangværende tur uden varsel eller ansvar.

13.10. GreenMobility forbeholder sig retten til at overdrage krav mod Brugeren til eksterne tredjeparter. Dette kan f.eks. være inkassofirmaer, offentlige myndigheder, private parkeringsselskaber, bødehåndteringsfirmaer eller lignende alt efter land. I sådanne tilfælde kan Brugeren kun betale gælden fuldt ud til den tredjepart, som GreenMobility har overdraget kravet til. I tilfælde af at et krav overdrages, vil Brugeren blive informeret af enten GreenMobility eller tredjeparten, afhængigt af kravets art og landet.

 

14. Varighed og ophør

14.1. En brugerregistrering hos GreenMobility indgås på ubestemt tid og ophører ved en af parternes opsigelse. Enhver registrering ophører i tilfælde af Brugerens eller virksomhedens konkurs, betalingsstandsning eller gældssanering, i hvert enkelt tilfælde på det tidspunkt, hvor det erklæres eller konstateres.

14.2. Brugeren kan til enhver tid annullere registreringen ved at underrette kundeservice om det. Eventuelle skyldige betalinger skal betales af Brugeren, før Brugeren kan slettes endeligt i GreenMobilitys system.

14.3. GreenMobility har ret til ensidigt at ophæve registreringen med øjeblikkelig virkning i følgende tilfælde:

 1. I tilfælde af forsinket betaling efter en betalingsanmodning vedrørende prisen for brug af en bil. (Parkerings)bøder og/eller andre omkostninger forfalder straks til betaling. Forsinket betaling af (parkerings)bøder og/eller andre omkostninger kan derfor føre til øjeblikkelig ensidig opsigelse fra GreenMobilitys side.
 2. Hvis det viser sig, at der under registreringen eller i løbet af registreringens varighed er afgivet ukorrekte oplysninger eller ikke er afgivet ukorrekte oplysninger, og GreenMobility derfor ikke kan forventes at fortsætte registreringen og dermed aftalen.
 3. Hvis Brugeren efter at have fået en påkrav ikke overholder sine forpligtelser i henhold til registreringen og de tilhørende vilkår og betingelser, efter at Brugeren har fået en påkrav.
 4. I tilfælde af GreenMobilitys mistanke om misbrug, svindel eller andre ukorrekte handlinger fra/af Brugeren eller personer, der har adgang til Brugerens identifikationsdata, hvilket udelukkende vurderes af GreenMobility. Dette gælder også i tilfælde af, at Brugeren lader en anden end Brugeren køre en GreenMobility-bil.

14.4. Hvis registreringen ophører, før bilen er blevet gyldigt returneret i overensstemmelse med disse Vilkåre og betingelser, har GreenMobility følgende rettigheder:

 1. Ret til lejeafgiften, indtil bilen er blevet gyldigt returneret-
 2. Ret til øjeblikkelig tilbagekaldelse af bilen på Brugerens regning, hvis Brugeren ikke straks tilbageleverer bilen på gyldig vis.
 3. Ret til fuld erstatning.

14.5. GreenMobility har ret til straks at suspendere sine eventuelle forpligtelser over for Brugeren, indtil et krav er fuldstændig afgjort.

 

15. Personlige oplysninger

15.1. I forbindelse med Brugerens registrering hos GreenMobility eller tilmelding til et abonnement giver Brugeren GreenMobility tilladelse til at sende nyheder og lignende information til Brugerens e-mailadresse. Brugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde tilladelsen ved at sende en e-mail til GreenMobility.

15.2. GreenMobility indsamler, gemmer og behandler personlige oplysninger om Brugeren. Detaljer om disse oplysninger kan findes i GreenMobilitys privatlivspolitik på greenmobility.com. GreenMobility overholder den gældende GDPR-lovgivning og lokale love, hvor det er relevant, og hvor GDPR kan overtrædes.

15.3. Brugeren har ret til at indgive en klage over GreenMobilitys behandling af brugerens oplysninger til:

Belgien: 

Det belgiske databeskyttelsesagentur
Tel.: +32 2 274 48 00
E-mail: [email protected]

Danmark:

Datatilsynet
Tel.: +4533193200
E-mail: [email protected]

Finland: 

Det finske databeskyttelsesagentur
Tel.: +358 29 566 6700
E-mail: [email protected]

Holland:

Myndigheden for personoplysninger
Tlf.: (+31) – (0)70 – 888 85 00
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

15.4. Visse virksomheder kan være ansat af GreenMobility til at udføre forskellige opgaver i forbindelse med de tjenester, som GreenMobility leverer. Disse virksomheder kan få adgang til personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre arbejdet, men de kan kun bruge de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres arbejde, og de må ikke bruge dem til andre formål. De pågældende virksomheders identiteter kan findes i vores privatlivspolitik på greenmobility.com.

15.5. GreenMobility forbeholder sig ret til at bruge og videregive personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde lovkrav, for at efterkomme Brugerens anmodninger eller for at bistå i juridiske undersøgelser eller sager om sikkerhed for liv og ejendom.

15.6. Brugeren har mulighed for at få fuld adgang til de personlige oplysninger, som Brugeren har givet GreenMobility. Hvis Brugeren på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at ændre eller slette de personoplysninger, som GreenMobility har registreret om Brugeren, eller hvis Brugeren ønsker at ændre den adgang, som GreenMobility har til at kontakte Brugeren, kan Brugeren altid kontakte GreenMobility og underrette GreenMobility om dette. Brugeren kan også få personoplysningerne udleveret til sig selv eller til en dataansvarlig, som Brugeren vælger. Brugeren kan kontakte GreenMobility via de lokale kontaktoplysninger, som kan findes i bunden af hjemmesiden. 

15.7. GreenMobility forbeholder sig ret til at gemme og behandle personoplysninger, selv efter afslutning af Brugerens konto, baseret på lokale love og regler, relateret til trafikforseelser, ulykker, bøder og andre relevante scenarier.

 

16. Fortrydelsesret

16.1. Brugeren har en fortrydelsesret i 14 dage fra den dato, hvor Brugeren har foretaget købet. Fortrydelsesretten løber fra købs-/registreringstidspunktet.

16.2. Brugeren skal give GreenMobility skriftlig meddelelse om fortrydelse inden fristens udløb. Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen er sendt inden fristens udløb.

16.3. Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med reservation eller brug af bilen.

16.4. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis minutterne er blevet anvendt helt eller delvist. 

 

17. Klagemuligheder

17.1. Hvis Brugeren og GreenMobility ikke kan finde en mindelig løsning på det givne problem, kan brugeren indgive en klage gennem www.forbrug.dk.

17.2. Disse vilkår og betingelser og enhver tvist mellem GreenMobility og brugeren vil blive fortolket i overensstemmelse med den lokale lovgivning og domstol baseret på den jurisdiktion, hvor biludlejningsperioden begyndte. Medmindre GreenMobility beslutter at anvende dansk lov og danske domstole. 

17.3. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse Vilkåre og betingelser erklæres ugyldige, er de resterende bestemmelser stadig gyldige.

 

18. Validitet og overførsel

18.1. GreenMobility forbeholder sig udtrykkeligt ret til at foretage ændringer i disse generelle Vilkår og betingelser og Prisliste og offentliggøre dem på sin hjemmeside.

18.2. Aftalen indgået mellem GreenMobility og Brugeren og de rettigheder og forpligtelser, der følger af den, kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra GreenMobility. Brugeren giver på forhånd GreenMobility ret til, uden at det kræver Brugerens udtrykkelige tilladelse, at overdrage hele aftalen eller dele heraf. Hvis dette sker, skal GreenMobility underrette Brugeren herom.

18.3. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den lokale og den engelske version af disse Vilkår og betingelser, har den engelske version af de disse Vilkår og betingelser forrang.

18.4 Ovenstående Vilkår og betingelser gælder også for de yderligere udlejningsmuligheder, der er anført nedenfor, medmindre de afvises nedenfor.

 

19. Forudbestilling

19.1. Prisen for forudbestilling af en bil er angivet i Prislisten.

19.2. En GreenMobility-bil kan leveres inden for Zonen i København, Aarhus og Antwerpen

19.3. Brugeren kan vælge to muligheder for levering under bestillingen. Den ene leveres til døren, som er defineret som den nærmeste lovlige parkeringsplads i nærheden af den ønskede adresse, jf. reglerne for parkering af GreenMobility-biler. Den anden måde er at forudbestille en bil med levering inden for 500 meter fra adressen.

19.4. Bilen er tilgængelig og reserveret til Brugeren 20 minutter før leveringstidspunktet og 1 time efter.

19.5. Brugeren skal forudbestille bilen mindst 10 timer i forvejen i København og Aarhus og 12 timer i forvejen i Antwerpen.

19.6. Forudbestilling sker via mobilapp under menuen “Book en bil”. Når Brugeren har bekræftet bestillingen, får Brugeren en bekræftelse via sms og e-mail.

19.7. Tidligst 20 minutter før det tidspunkt, hvor bilen bestilles, begynder reservationen på nøjagtig samme måde, som Brugeren kender det fra normale reservationer af vores biler. Reservationer efter de 20 minutter koster en ekstra minutpris jf. Prislisten.

19.8. Hvis Brugeren ikke har påbegyndt en tur i den forudbestilte bil inden for 60 minutter efter det tidspunkt, hvor bilen blev bestilt, vil reservationen blive stoppet, og bilen vil blive frigivet til andre brugere, som frit kan reservere den som alle andre biler.

19.9. Brugeren vil blive opkrævet forudbestillingsprisen, uanset om Brugeren starter en tur i den forudbestilte bil eller ej.

19.10. Afbestilling kan foretages gratis op til det mindste bestillingsintervallet for hver by.

19.11. Forudbestillingsgebyret beregnes, uanset om en tur er påbegyndt i den forudbestilte bil eller ej.

19.12. Kørsel i en forudbestilt bil følger alle de samme regler og betingelser som normal kørsel i en GreenMobility-bil. Dette gælder også for forbruget af minutter fra Brugerens konto til den minutpris, Brugeren kører til. Bilen skal parkeres på alle lovlige steder i Zonen.

19.13. Det er ikke alle biltyper, der kan forudbestilles i en given by. Det er altid de tilgængelige biltyper i mobilappen. 

 

20. Business / erhvervskørsel

20.1. Dette afsnit indeholder Vilkår og betingelser for kørsel gennem en erhvervs- eller firmaaftale med GreenMobility. Vi kalder denne business- eller virksomhedsaftale.

20.2. Den ansatte, der kører på en erhvervsaftale, er underlagt de samme generelle betingelser som for privat kørsel. Men med tilføjelse af følgende regler.

20.3. Den virksomhed, der indgår aftalen, accepterer følgende regler:

20.4. Afregningen finder sted enten på virksomhedens kreditkort eller via faktura. Den valgte Business Agreement Administrator fra virksomheden vælger den ønskede løsning i mobilappen.

20.5. Priserne er de samme for erhvervskørsel som for privatkørsel, men er angivet uden moms.

20.6. Virksomheden betaler for medarbejdernes kørsel via virksomhedsaftalen. Dette gælder bl.a. bøder, afgifter, skader, gebyrer og erstatningsansvar. Virksomheden skal holde GreenMobility skadesløs for hændelser forårsaget af medarbejderen.

20.7. Medarbejderens ture logges, og historikken vises for administratoren af forretningsaftalen. Medarbejderen accepterer dette, når han/hun tilmelder sig kørsel i arbejdstiden på Erhvervsaftalens erhvervskonto. Eventuelle konsekvenser for privatlivets fred i forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder er for GreenMobility irrelevante.

20.8. GreenMobility betragter altid medarbejderens ture, der er anført på erhvervskontoen i virksomhedsaftalen, som erhvervsmæssigt betingede ture. Ethvert forhold mellem arbejdsgiver og medarbejder er irrelevant for GreenMobility. Og omvendt ved kørsel på en personlig konto. Her skal medarbejderen betale for sig selv og modtage penge fra sin arbejdsgiver som udlæg.

20.9. GreenMobility er ikke ansvarlig for glemte genstande eller andet, der er efterladt i bilerne.

 

21. Abonnement “GreenSaver”

21.1. Den månedlige betaling, der kaldes “GreenSaver”, giver Brugeren adgang til forskellige rabatter og fordele hos GreenMobility. GreenMobility tilbyder en eller flere typer af abonnementer. En Bruger kan kun være registreret på ét abonnement ad gangen.

21.2. Accept og køb af et abonnement sker via mobilappen. Aftalen er indgået, når Brugeren bekræfter købet i appen. Andre fordele eller opsparede minutter hos GreenMobility kan ikke ombyttes til en abonnementsbetaling.

21.3. Abonnementsprisen trækkes månedligt fra Brugerens tilknyttede kreditkort.

21.4. GreenMobility kan til enhver tid ændre de fordele og rabatter, der er knyttet til Brugerens abonnement, samt omfanget af disse fordele og rabatter. Ligeledes kan GreenMobility til enhver tid ændre abonnementsprisen med rimeligt varsel.

21.5. Prisoversigterne, FAQ’erne og GreenMobilitys markedsføring viser, hvilke fordele og rabatter der er knyttet til abonnementet. Det være sig f.eks. minutpris, forudbetalte minutter, time- og døgnpakker, forudbestilte biler og forskellige områdeafgifter.

21.6. Fordelene og rabatterne tilhører kun Brugeren og kan ikke deles med andre. I praksis betyder det, at abonnementet ikke kan anvendes fra flere elektroniske enheder. Dette spores automatisk.

21.7. GreenMobility forbeholder sig retten til at lukke eller blokere konti ved overtrædelse af disse Vilkår og betingelser. Ligeledes forbeholder GreenMobility sig retten til at opsige et abonnement uden varsel uanset årsagen.

21.8. Brugerens abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Brugeren kan kun fortryde, hvis abonnementet ikke er blevet brugt inden for 14 dage. Brugeren bruger abonnementet ved, at Brugeren gennem abonnementet gennemfører et køb, benytter en ydelse eller kører en tur.

21.9. Opsigelsesperioden løber over en måned + en måned fra den dato, Brugeren har tegnet abonnement. Brugeren kan opsige abonnementet med 1 måneds varsel indtil udgangen af Brugerens betalingsperiode. En betalingsperiode starter på den dato, hvor Brugeren tegner abonnementet. Det betyder, at Brugeren uanset opsigelsesdato vil blive trukket abonnementsprisen på den næste registreringsdato, og Brugeren vil fortsat være abonnent på ydelserne 1 måned fra den sidste betalingsdato.

21.10. Hvis en betaling mislykkes, fortsætter abonnementet automatisk, men det sker uden de inkluderede fordele og rabatter. Hvis den mislykkede betaling skyldes Brugerens egne forhold, kan der opkræves et ekstra gebyr.

 

22. Tredjepartsklausul

OBS: Hollandsk tredjepartsklausul

22.1. Kunden bekræfter og erklærer sig indforstået med og samtykker i nødvendigt omfang til, at Athlon er ejer af køretøjet, og at Athlon leaser det pågældende køretøj til udlejer, som igen udlejer køretøjet til brugeren i underleje.

22.2. Uanset denne aftales eksistens er udlejer forpligtet til at returnere og levere køretøjet til Athlon på Athlons første anmodning og i overensstemmelse med Athlons anvisninger, uden at udlejer kan påberåbe sig nogen (tilbageholdelses)ret over for Athlon. I tilfælde af en sådan anmodning skal brugeren fuldt ud og betingelsesløst samarbejde med en sådan anmodning og tilbagelevere og aflevere køretøjet til Athlon, uden at Athlon er ansvarlig for skader, omkostninger eller noget som helst ansvar, og denne aftale mellem udlejer og bruger ophører med øjeblikkelig virkning og uden opsigelsesvarsel, forudsat at denne aftale ikke er blevet overdraget til Athlon i overensstemmelse med punkt c nedenfor.

22.3. Parterne er enige om, at artikel 7:226 og 7:227 i den nederlandske civillovbog ikke finder anvendelse på aftalen mellem Bruger og GreenMobility og Underlease.

22.4. Denne tredjepartsklausul (stk. a til og med f) kan ikke tilbagekaldes, slettes eller ændres af udlejer eller bruger uden forudgående skriftligt samtykke fra Athlon .

 

God tur og tak, fordi du gør verden lidt grønnere. Hvis du har læst så langt, vil vi gerne takke dig med 20 minutters gratis kørsel med voucherkoden: IREADTERMS. Tilføj den under “Min profil” i appen. Minutterne er gyldige i 2 måneder, efter at voucherkoden er tilføjet i appen.