GreenMobilityn Tietosuojakäytäntö

Viimeisin päivitys Elokuu, 2020

1.0 – Johdanto

1.1 Tässä henkilötietokäytännössä kuvataan, miten GreenMobility A/S käsittelee henkilötietojasi.

Osana liiketoimintaamme rekisteröimme ja käytämme sinua koskevia tietoja (henkilökohtaisia tietoja). Teemme tämän tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista opastusta, noudattaaksemme kanssasi tehtyjä sopimuksia ja täyttääkseen erilaisia lakivaatimuksia.

Teemme kaikki asianmukaiset varotoimet henkilötietojesi suojaamiseksi voimassa olevan lain mukaisesti.

1.2 Oikeudellinen yksikkö, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä, on:

GreenMobility A/S vastaa sinusta saatujen henkilötietojen käsittelystä. Löydät yhteystietomme alla.

GreenMobility A/S
Landgreven 3, 4.
DK-1301 København K
VAT No.: 35521585
Puhelin numero: +358 9 42454754

Sähköposti: [email protected]

Kaikki henkilötietojasi koskevat kyselyt voidaan tehdä kohdassa 1.2 lueteltujen yhteystietojen kautta

2.0 – Henkilötietoja koskevat yleiset määräykset

2.1 Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja, kun

 • Olet tehnyt tai harkitset sopimusta kanssamme, jotta voit ajaa autokalustollamme, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Se voi olla esimerkiksi
  • Asiakaspalvelu
  • Neuvonta
  • Hallinnointi
  • Luottoluokitus
  • Ratkaisemattoman velan takaisinperintä
  • Tunnistaminen ja hyväksyminen asiakkaana jne.
 • Olet antanut meille suostumuksen käyttää henkilökohtaisia tietojasi tiettyyn tarkoitukseen, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Se voi olla esimerkiksi
  • Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien uutiskirjeiden lähettäminen, uusien tuotteiden kehittäminen ja analyysien valmistelu
 • Olemme laillisesti velvollisia tekemään niin, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. Se voi olla esimerkiksi seuraavien vaatimusten mukainen:
  • Rahanpesulaki
  • Veronvalvontalaki
  • Kirjanpitolaki
  • Vuokralaki
  • Tietosuojalaki
  • CPR-laki
 • On tarpeen noudattaa oikeutettuja etujamme, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Se voi olla esimerkiksi
  • Väärinkäytösten tai menetysten estämiseksi ja tietotekniikan sekä maksuturvallisuuden vahvistamiseksi. Käsittelemme tässä yhteydessä henkilötietojasi vain, jos kiinnostuksemme selvästi ylittää kiinnostuksesi meihin olla käsittelemättä henkilötietojasi.

2.2 Mitä henkilökohtaisia tietoja käsittelemme sinusta?

Käsittelemme erityyppisiä tavallisia henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mukaan lukien

 • Henkilökohtaiset perustiedot, kuten nimesi, sukupuolesi, osoitteesi, yhteystietosi ja henkilötunnuksesi
 • Henkilötodistus, esim. kopio passista tai ajokortista
 • Tiedot matkasi sijainnista autollamme ja vuorovaikutuksesi sovelluksemme kanssa.
 • Tietoja sinulle tarjoamistamme palveluista ja tuotteista, mukaan lukien miten käytät niitä ja mieltymyksesi tässä suhteessa – teemme tämän parantaaksemme meidän ja kumppaneidemme tuotteita, palveluja ja tekniikoita.

Emme käsittele sinua koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

2.3 Mistä keräämme henkilökohtaisia tietojasi?

Keräämme henkilökohtaisia tietojasi:

 • Sinä itse, kun esimerkiksi täytät profiilin, lähetät meille tiettyjä asiakirjoja, soitat meille tai kommunikoit kanssamme sähköisesti tai vastaavasti
 • Evästeet, katso lisätietoja evästekäytännöistämme
 • Kolmannet osapuolet, kuten viranomaiset ja pankkisi, sekä julkisesti saatavilla olevat tietokannat, kuten henkilötietorekisteri tai muut rekisteritiedot
 • Autojen todellinen käyttö tuottaa tietoja

2.4 Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia tietoja?

Säilytämme meille antamiasi henkilökohtaisia tietoja niin kauan kuin laki sallii ja poistamme ne, kun niitä ei enää tarvita täyttämään tarkoitusta, jota varten ne on kerätty.

2.5 Kenelle luovutamme henkilötietosi?

Joissakin tapauksissa jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, esimerkiksi jos

 • Välitämme sinusta tietoja viranomaisille, jos sitä meiltä vaaditaan voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Jaamme henkilötietosi luottotoimistojen kanssa. Jos rikot meitä koskevia velvollisuuksiasi, voimme ilmoittaa sinusta luottoluokituslaitoksille ja / tai luottotietoja käsitteleville viranomaisille voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Jaamme henkilötietosi pysäköintialan yritykselle, jos saamme sakon, jossa voidaan todeta, että olet viimeisin auton käyttäjä.
 • Viitaten tietotekniikan kehittämiseen, hostaukseen ja tukeen siirrämme henkilötietoja joko EU: n / ETA: n alueella tai kolmannessa maassa sijaitseville tietojenkäsittelijöille edellyttäen, että suojan taso on riittävä.
 • Voimme tarvittaessa jakaa henkilötietojasi neuvonantajillemme, kuten asianajotoimistoille tai vakuutusyhtiöille.
 • Palvelumme käytön yhteydessä muissa kaupungeissa voimme jakaa tietojasi paikallisten franchising-kumppaneiden kanssa.

2.6 Profilointi ja automatisoidut päätökset

Profilointi

Profilointi on eräänlainen automaattinen henkilötietojesi käsittely. Käytämme esim. profilointia ja tietomallinnusta voidaksemme tarjota sinulle tiettyjä palveluita ja tuotteita, jotka vastaavat tarpeitasi, estää rahanpesua, asettaa hinnat palveluille ja tuotteille, havaita petokset ja petosriskit, arvioida rikkomusten todennäköisyyttä ja markkinointitarkoituksiin.

Automatisoidut päätökset

Automatisoiduissa päätöksissä käytämme järjestelmiämme tekemään päätöksiä sinuun liittyvien tietojen perusteella. Käytämme esim. automatisoituja päätöksiä petosten estämiseksi. Automaattisten päätösten avulla voimme varmistaa, että päätöksemme ovat nopeita, oikeudenmukaisia, tehokkaita ja oikeita käytettävissä olevien tietojen perusteella.

2.7 Kuinka säilytämme tietojasi?

Olemme ottaneet käyttöön teknisiä ja organisatorisia rajoituksia henkilötietojesi tahattomalle tai laittomalle poistamiselle, julkaisemiselle, kadottamiselle, alentamiselle tai tietoon tuloksi luvattomalle henkilölle, väärinkäytölle tai muulle käsittelylle lain vastaisesti.

Tallennamme esimerkiksi henkilökohtaisia tietoja rajoitetusti käytettävissä oleviin tietokoneisiin, jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Sisäisiä turvatoimenpiteitä seurataan jatkuvasti.

Henkilötietoja säilytetään EU: ssa / ETA: ssa, mutta niitä voidaan myös siirtää EU: n / ETA: n ulkopuolisiin maihin ja käyttää niissä. Tällainen henkilötietojesi siirto tapahtuu voimassa olevan lain mukaisesti. Ainoastaan työntekijöillä, joilla on asianmukaista tietoa, on pääsy henkilötietoihisi.

3.0 – Mitä oikeuksia sinulla on?

Yksityishenkilönä sinulla on seuraavat oikeudet:

3.1 Käyttäjätietosi

Voit saada käsityksen käsittelemistämme henkilökohtaisista tiedoista, myös siitä, mistä ne tulevat ja mihin käytämme niitä. Voit selvittää, kuinka kauan säilytämme tietojasi ja kuka saa sinusta tietoja siinä määrin kuin välitämme henkilötietojasi. Oikeutesi nähdä voi kuitenkin olla rajoitettu lailla tai se voidaan vapauttaa käyttöoikeudesta.

3.2 Manuaalinen käsittely

Voit saada käsityksen siitä, miten automatisoitu päätös tehdään, sekä päätöksen vaikutuksista, ja sinulla on oikeus automaattisen arvioinnin manuaaliseen käsittelyyn.

3.3 Oikeus vastustaa

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä pätee esimerkiksi silloin, kun käsittely tapahtuu oikeutetun edun perusteella.

3.4 Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointi tällaisen tarkoituksen yhteydessä.

3.5 Henkilötietojesi korjaaminen tai poistaminen

Jos sinusta käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai merkityksettömiä, sinulla on oikeus saada tiedot oikaistua tai poistaa voimassa olevan lain tai henkilötietojesi käsittelyoikeuksien mukaisilla rajoituksilla. Näitä oikeuksia kutsutaan ”oikeukseksi oikaisuun”, ”oikeuteen poistaa” ja ”oikeuteen tulla unohdetuksi”.

3.6 Rajoitettu käyttö

Jos uskot, että tiedot, jotka olemme tallentaneet sinusta, ovat virheellisiä, tai jos olet vastustanut tietojen käyttöä, voit vaatia, että rajoitamme tietojen käytön tallentamista. Käyttö on rajoitettua, kunnes tietojen validointi voidaan varmistaa tai kunnes voidaan todeta, ovatko oikeutetut etumme suurempi kuin sinun etusi.

Jos sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinusta keräämämme tiedot, voit sen sijaan pyytää meitä rajoittamaan näiden tietojen käyttöä varastointiin. Jos meidän on käytettävä sinusta keräämiämme tietoja vain oikeudellisen vaatimuksen arvioimiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käyttö rajoitetaan tallentamiseen. Meillä voi kuitenkin olla oikeus käyttää tietoja muihin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien oikeudellisen vaatimuksen arvioimiseksi, tai jos olet antanut suostumuksesi siihen.

3.7 Suostumuksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Jos peruutat suostumuksesi, huomaa, että emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita tai tuotteita. Huomaa, että käytämme edelleen henkilötietojasi, esim. noudattaa kanssasi tekemääsi sopimusta tai jos meillä on siihen lakisääteinen oikeus.

3.8 Tietojen siirrettävyys

Jos käytämme tietoja suostumuksesi tai sopimuksesi perusteella ja tietojen käsittely on automatisoitua, sinulla on oikeus saada kopio antamistasi tiedoista sähköisessä koneellisesti luettavassa muodossa.

4.0 Muuta

4.1 Päivitykset

Päivitämme säännöllisesti näitä tietoja henkilötietojemme käsittelystä. Muutoksen tapahtuessa ”päivitetty” päivämäärä muuttuu.

Kaikki muutokset henkilötietojemme käsittelyä koskeviin tietoihin koskevat välittömästi sinua ja henkilötietojasi. Jos muutokset vaikuttavat henkilötietojesi käsittelyyn, ilmoitamme sinulle muutoksista kohtuullisella tavalla.

4.2 Valitus

Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit aina kirjoittaa meille käyttämällä kohdassa 1.2 olevia yhteystietoja.

Voit valittaa myös Suomen tietosuojaan, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puh. no. +358 29 566 6700 tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Voit myös lukea lisää heidän verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

GreenMobility A/S käyttää evästeitä verkkosivustoillamme.

Mitä ovat evästeet?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka sijoitetaan tietokoneellesi tai muuhun IT-laitteeseen. Se tekee tietokoneestasi tunnistettavan ja kerää tietoja siitä, millä sivuilla ja ominaisuuksissa selaimesi vierailee. Mutta evästeet eivät näe kuka olet, mikä nimesi on, missä asut tai käyttääkö yksi tai useampi henkilö tietokoneita. Se ei myöskään voi levittää tietokoneviruksia tai muita haitallisia ohjelmia.

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä sen palvelun toimittamisen varmistamiseksi, jota olet nimenomaisesti pyytänyt käyttämään. Kaikentyyppisten evästeiden osalta meidän on hankittava suostumuksesi.

Mitä evästeitä käytämme ja miksi?

Käytämme seuraavia evästeitä:

 • Tarvittavat evästeet, jotta verkkosivusto olisi käyttökelpoinen aktivoimalla perustoiminnot, kuten sivunavigointi ja pääsy verkkosivuston suojatuille alueille. Sivusto ei voi toimia kunnolla ilman näitä evästeitä
 • Ensisijaiset evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivustomme muistaa tietoja, esimerkiksi kielen tai alueen, jolla olet
 • Tilastoevästeet, jotka auttavat meitä parantamaan verkkosivustomme käyttökokemusta ja mukauttamaan kokemuksen tarpeisiisi
 • Markkinointievästeitä käytetään kävijöiden seuraamiseen eri verkkosivustoilla. Tarkoitus on näyttää yksittäiselle käyttäjälle osuvia mainoksia

Kolmannen osapuolen evästeet verkkosivustollamme

Jotkin laitteellasi aktivoidut markkinointievästeet, kun vierailet verkkosivustollamme ja ovat hyväksyneet evästeet, ovat kolmansien osapuolten omistuksessa, jotka käsittelevät tietoja, joihin evästeet sallivat pääsyn.

Kuinka kauan evästeitä säilytetään?

Se vaihtelee kuinka kauan evästeitä tallennetaan laitteeseesi. Jotkut evästeet pysyvät tietokoneellasi, kun suljet selaimen, kun taas toiset poistetaan 30 minuutin kuluttua tai kun selain sulkeutuu.

Kuinka evästeet poistetaan?

Voit aina hylätä evästeet tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu käyttämästäsi selaimesta. Sinun tulisi kuitenkin olla tietoinen siitä, että jos hylkäät niin, internetissä on monia ominaisuuksia ja palveluita, joita et voi käyttää.

Kaikkien selainten avulla voit poistaa evästeet yhdessä tai erikseen. Kuinka teet tämän, riippuu käyttämästäsi selaimesta. Muista, että jos käytät useita selaimia, sinun on poistettava evästeet kaikista niistä.

Sivustolta https://minecookies.org/cookiehandtering voit lukea lisää evästeistä ja saada ohjeita evästeiden poistamiseen eri selaimissa.