Ehdot ja edellytykset

 1. Määritelmät 1

Osapuolet 2

 1. Yleensä. 4
 2. Asiakassuhde. 5
 3. Hinta ja maksu. 8
 4. Maksuehdot 9
 5. Auton osalta. 9
 6. Auton lataaminen. 13
 7. Vuokra-aika. 14
 8. Matkan päättäminen. 16
 9. Sakot 17
 10. Vakuutukset, vahingot ja vastuu. 18
 11. GreenMobilityn vastuu. 20
 12. Hinnoittelu ja maksu. 21
 13. Kesto ja irtisanominen. 23
 14. Henkilötiedot 24
 15. Peruuttamisoikeus. 27
 16. Sovellettava laki ja toimivalta. 27
 17. Voimassaolo ja siirto. 28
 18. Ennakkovaraus. 28
 19. Liiketoiminta / kaupallinen ajaminen. 29
 20. GreenSaver-tilaus. 30
 21. Kolmannen osapuolen lauseke. 32

 

 

1. Määritelmät

1.1. Ehdot – Viittaa näihin yleisiin ehtoihin, joita sovelletaan GreenMobilityn ja hakijan ja GreenMobilityn käyttäjän välillä muun muassa GreenMobilityyn rekisteröityyn tiliin, GreenMobility-auton varaamiseen, käyttöön ja maksamiseen GreenMobilityn mobiilisovelluksen kautta tai sen ulkopuolella.

1.2. Käyttäjä – tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröitynyt onnistuneesti GreenMobilityyn ja luonut tilin GreenMobilityyn voidakseen vuokrata auton tietyin ehdoin.

1.3. GreenMobility – on Osapuoli, joka antaa auton Käyttäjän vuokrattavaksi. Seuraavassa luetellaan GreenMobilityn maan osapuolet, joihin viitataan jatkossa nimellä Osapuoli tai Osapuolet.

Osapuolet

Belgia

GreenMobility NV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
ALV-numero: BE0744 934 264.
KBC: BE38 7340 4912 7172

GreenMobility Gent BV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
ALV-numero: BE0745 709 868
KBC: BE23 7340 4912 9091

Tanska

GreenMobility A/S
Landgreven 3, 4. sal
1301 København K
CVR: 35521585

Suomi

GreenMobility Finland Oy
Hämeentie 3
00530 Helsinki
Y-tunnus: 3133532-1

Alankomaat

GreenMobility on Fetch Mobility BV:n kauppanimi (rekisteröity Alankomaissa osoitteessa Vonderweg 24, 7468 DC te Enter)
Entrada 100
1114AA Amsterdam-Duivendrecht
KVK No.: 72871237
BTW: NL859268184B01

1.4. GreenMobility-auto(t) – Viittaa mihin tahansa autoon tai autokantaan, jonka GreenMobility antaa käyttäjän käyttöön tietyin ehdoin.

1.5. Vuokrasopimus – on sopimus GreenMobilityn auton vuokraamisesta, johon sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja.

1.6. Vuokra-aika – Viittaa ajanjaksoon, joka alkaa siitä, kun Käyttäjä avaa auton lukituksen, ja päättyy siihen, kun Käyttäjä päättää vuokrauksen mobiilisovelluksen kautta tai jos auto on jollain toisella tavalla hallinnassa.

1.7. Hinnasto – Viittaa viimeisimpään hinnastoon, joka on voimassa auton käytön tai vuokrauksen ja vuokra-ajan alkamisen ajankohtana. Se löytyy GreenMobilityn verkkosivuilta kunkin maan osalta.

1.8. Toiminta-alue – GreenMobilityn määrittelemä alue, jonka sisällä vuokra-aika on mahdollista aloittaa ja päättää ja joka näkyy mobiilisovelluksessa. Auton pysäköinti vuokra-ajan päättyessä on näin ollen tapahduttava Toiminta-alueen sisäpuolella, päättymispaikassa sovellettavien pysäköintiehtojen mukaisesti. Auton voi pysäköidä ja jättää lukituksi ainoastaan pysäköintipaikoille Toiminta-alueella ja lain ja näiden Ehtojen mukaisesti, joita sovelletaan kyseiseen pysäköintipaikkaan, ilman että se johtaa sakkoihin tai muita lisäkustannuksiin.

1.9. GreenMobility-verkkosivusto – Sovellettava osa osoitteesta www.greenmobility.com.

 

2. Yleisesti

2.1. Poikkeaminen näistä Ehdoista ja Hinnastosta on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi pätevä.

2.2. GreenMobility pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ja Hinnastoa ajoittain ja julkaista ne verkkosivuillaan. Jos GreenMobility tekee Ehtoihin merkittäviä muutoksia, joilla voidaan katsoa olevan olennainen vaikutus käyttöön tai Käyttäjään, Käyttäjän on hyväksyttävä muutetut Ehdot ennen uuden Vuokra-ajan alkamista.

2.3. GreenMobility pidättää oikeuden estää välittömästi minkä tahansa auton käytön ja pitää sen estettynä, jos (epäillään) näiden Käyttöehtojen rikkomista, (epäillään) väärinkäytöksiä, petoksia tai muita epäasianmukaisia tekoja Käyttäjän tai sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on pääsy Käyttäjän tunnistetietoihin, GreenMobilityn yksinään harkittavaksi, tai jos asia vaatii sitä. Tämä koskee myös tapauksia, joissa Käyttäjä antaa toisen henkilön kuin Käyttäjän ajaa autoa.

2.4. Käyttäjä voi joutua maksamaan sakkoja näiden Ehtojen noudattamatta jättämisestä. Lisäksi Käyttäjän on korvattava GreenMobilitylle kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet Ehtojen tai lain rikkomisesta, ja Käyttäjä on vastuussa hinnaston mukaisista hallintokuluista.

2.5. GreenMobility pidättää itsellään oikeuden rekisteröidä Käyttäjän tiedot, jos hänen GreenMobility-profiilinsa on estetty. Käyttäjältä voidaan näin ollen evätä uuden GreenMobility-profiilin avaaminen. GreenMobility voi evätä Käyttäjän hyväksynnän, jos henkilö on rekisteröity niin kutsuttuun ”GreenMobilityn estolistaan”, joka jaetaan osapuolten kesken paikallisen tietosuojaviranomaisen hyväksynnän jälkeen.

 

3. Asiakassuhde

3.1. Rekisteröitymällä GreenMobilityyn Käyttäjä ymmärtää tehneensä sitovan sähköisen sopimuksen GreenMobilityn kanssa ja että nämä Käyttöehdot sitovat Käyttäjää. Käyttäjä suostuu siihen, että GreenMobility voi ottaa käyttäjään yhteyttä sähköisesti laskutusta tai muita tärkeitä tiedusteluja koskevissa asioissa, esimerkiksi suomi.fi tai muiden turvallista viestintää koskevien palveluiden kautta.

3.2. Käyttäjän kirjautuminen GreenMobility-palveluun on henkilökohtainen ja sitä saa käyttää vain Käyttäjä itse. Jos Käyttäjän käyttäjätunnusta käytetään luvattomasti, Käyttäjä on vastuussa hinnaston mukaisesta maksusta ja kaikista siitä aiheutuvista kustannuksista rajoituksetta. Käyttäjä ja kuljettaja ovat molemmat vastuussa kaikista välillisistä kustannuksista, mukaan lukien vahinkokustannukset, vakuutuksesta riippumatta.

 1. Käyttäjä voi käyttää vain omia tietojaan luodessaan ja myöhemmin muuttaessaan kirjautumistaan/profiiliaan. Käyttäjä ei siis saa käyttää muiden henkilöiden ajokorttitietoja, luottokorttitietoja tai yhteystietoja.
 2. Käyttäjä ei saa antaa toisen henkilön käyttää tai ajaa tilillään. Tämän rikkominen johtaa vakuutusturvan raukeamiseen sekä hinnastossa määriteltyyn maksuun, johon lisätään kaikki ajamisesta aiheutuvat kustannukset. Kaikki tällaiseen ajamiseen liittyvät vastuut ovat käyttäjän täyden vastuulla ilman rajoituksia.

3.3. Rekisteröityessään Käyttäjä:

 1. Täytyy olla vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava voimassa oleva ajokortti.
 2. On käytettävä voimassa olevaa maksutapaa, jossa on helposti saatavilla oleva summa, joka riittää vuokra-ajan ja mahdollisten lisämaksujen, kuten mahdollisten vaurioiden, maksamiseen.
 3. Alankomaissa käyttäjällä on oltava voimassa oleva ajokortti, jonka on myöntänyt Euroopan talousalueeseen kuuluva maa, Sveitsi, Iso-Britannia, USA, Kanada tai muu maa jota pidämme tapauskohtaisesti hyväksyttävänä. Alankomaissa vaaditaan myös, että sinulla on ollut ajokortti vähintään 12 kuukautta ja että GreenMobility on vahvistanut sen tietosuojakäytännön mukaisesti.

3.4. Käyttäjä voi varata, ajaa ja maksaa auton vain niin kauan kuin hän noudattaa kaikkia näiden Ehtojen vaatimuksia ja velvoitteita. Käyttäjä ei siis saa koskaan antaa kolmannen osapuolen vuokrata autoa tilillään tai ajaa sitä tai antaa kolmannen osapuolen ajaa sitä. Tästä seuraa sakkoseuraamus sekä kaikki siihen liittyvät vahingonkorvaus- ja muut vastuut rajoituksetta.

3.5. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä saa kirjautumistiedot. Nämä ovat käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja salasana, joiden avulla hän pääsee käyttämään GreenMobility-sovelluksen toimintoja ja (henkilökohtaisia) tietoja (kuten auton varaaminen tai henkilökohtaisten tietojen tarkastelu ja muuttaminen). Käyttäjän kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia, ja vain Käyttäjä itse voi käyttää niitä. Käyttäjän on pidettävä kirjautumistiedot ja muut koodit, kuten puhelimen kirjautumiskoodi, salassa. Käyttäjä sitoutuu vaihtamaan välittömästi GreenMobility-tiliin pääsyyn käytetyn salasanan, jos GreenMobility sitä pyytää. Jos käyttäjätunnusta ja/tai tiliä käytetään luvattomasti, Käyttäjä on vastuussa GreenMobilityn verkkosivustolla julkaistun hinnaston mukaisesta korvauksesta ja muista välittömistä tai välillisistä kustannuksista. Käyttäjä ja kuljettaja ovat yhteisvastuussa kaikista kustannuksista, mukaan lukien vahingot, vakuutuksesta riippumatta.

3.6. Käyttäjän on ilmoitettava GreenMobilitylle kaikista muutoksista (henkilö)tietoihin, jotka hän on antanut GreenMobilitylle verkkosivuston, sovelluksen tai helpdeskin kautta. Tämä koskee myös auton luvatonta ajamista, esimerkiksi ajokortin peruuttamista tai poliisin määräämää ajokieltoa. Jos annetut tiedot ovat todistettavasti virheellisiä (esim. väärä sähköpostiosoite), GreenMobility pidättää oikeuden keskeyttää auton käytön väliaikaisesti tai poistaa käyttäjän tilin käytöstä.

3.7. Käyttäjä saa käyttää vain omia tietojaan luodessaan ja myöhemmin muuttaessaan käyttäjätunnusta/profiilia. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää muiden ajokorttia, luottokorttia tai yhteystietoja. Käyttäjän on varmistettava, että kaikki häntä koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla. Käyttäjän tiedot voidaan päivittää GreenMobilityn verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai asiakaspalvelun kautta milloin tahansa.

3.8. Ajokorttia kohti voidaan luoda enintään yksi Käyttäjä. Toistuvat yritykset luoda useampia Käyttäjiä samalla ajokortilla voivat johtaa pysyvään estoon. Erityisehtoja sovelletaan yritystoiminnan ajoihin/profiileihin, joilla on hyväksytty kaupallinen ja/tai liiketoimintasopimus.

3.9. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valtuuttaa GreenMobilityn tarkistamaan Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot, jotka on lueteltu GreenMobilityn verkkosivustolla. Jos Käyttäjän antamien tietojen ja virallisten tietojen välillä on luottotietoilmoituksia tai ristiriitaisuuksia, GreenMobility pidättää oikeuden kieltäytyä asiakkaan rekisteröinnistä. Jos tällaiset luottotiedot tai ristiriitaisuudet ilmenevät sopimussuhteen aikana, tämä katsotaan näiden ehtojen rikkomiseksi.

3.10. Jos Käyttäjä ei käytä GreenMobilityn autoja 90 peräkkäiseen päivään, GreenMobility pidättää oikeuden poistaa Käyttäjän käytöstä GreenMobilityn harkinnan mukaan, ja Käyttäjän on rekisteröidyttävä uudelleen.

3.11. Käyttäjän vastuulla on pitää älypuhelin, GreenMobility-sovelluksen käyttö, kaikki (pääsy)koodit ja tunnistetiedot turvassa ja salassa.

3.12. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan GreenMobility-sovelluksella varustetun älypuhelimensa katoamisesta tai varkaudesta tai epäilystä sovelluksen väärinkäytöstä välittömästi GreenMobilitylle (verkkosivuston kautta tai sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalveluun), jotta GreenMobility voi estää sovelluksen käytön ja estää väärinkäytökset (edelleen).

3.13. GreenMobility voi vapaasti estää Käyttäjän käyttäjätilin, jos GreenMobility-sovellusta käytetään useammasta puhelimesta, myös matkan aikana.

 

4. Hinta ja maksu

4.1. Käyttäjä sitoutuu maksamaan GreenMobilityn verkkosivuilla olevassa hinnastossa mainitut hinnat ja mahdolliset lisäkulut. Auton käytön vuokraushinta voi koostua ajasta riippuvasta osuudesta ja/tai etäisyydestä riippuvasta osuudesta. Hinnan ajasta riippuvainen osa näytetään GreenMobility-sovelluksessa kunkin varauksen ja kunkin käytön osalta. Hinnan etäisyydestä riippuvainen osa sisältyy matkakohtaiseen kokonaishintaan, ja se ilmoitetaan GreenMobilityn käyttäjälle lähettämässä laskussa. Käyttäjä sitoutuu maksamaan sakot ja muut GreenMobilityltä veloitettavat kustannukset, jotka johtuvat esimerkiksi väärästä pysäköinnistä, siivouksen puutteesta tai muusta. Nämä voidaan veloittaa erikseen vuokra-aikana ajetun matkan hinnasta erillisillä laskuilla. GreenMobilityn hallinnolliset tiedot ovat tässä suhteessa ratkaisevia. Kaikki tarjoukset ja hinnat ovat vain suuntaa-antavia. Hinnasto on määräävä.

4.2. Käyttäjän maksut suoritetaan Käyttäjän valitseman maksutavan mukaisesti. Tämä on suora veloitus luottokortilta tai jälkikäteen tapahtuva maksu (sähköpostitse maksulinkillä tai aikanaan suoraan sovelluksessa) jonkin tuetun maksutavan kautta. Näin tehdessään GreenMobility käyttää kolmansien osapuolten palveluja.

4.3. Maksupaikka on GreenMobilityn rekisteröity toimipaikka.

4.4. Käyttäjällä ei ole koskaan oikeutta kuitata velkoja GreenMobilitylle. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta pitää GreenMobilityn autoa (autoja) hallussaan, kunnes hänen vastasaatavansa on maksettu.

4.5 Laskulle, joka on maksamatta eräpäivänä, lisätään automaattisesti ja ilman ennakkoilmoitusta paikallisten säännösten sallima enimmäisviivästyskorko.

4.6. Laskua, joka on maksamatta eräpäivänä, korotetaan kiinteillä koroilla paikallisten säännösten salliman enimmäismäärän verran.

4.7. Jos laskua ei makseta kokonaan tai osittain eräpäivänä, kaikki muut määrät ja maksamattomat laskut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Jos jokin lasku jää maksamatta, GreenMobilityllä on oikeus keskeyttää auton uusi käyttö, riippumatta siitä, onko se jo suunniteltu vai ei. Lisäksi se voi irtisanoa tai purkaa osapuolten välisen sopimuksen sulkemalla GreenMobility-tilin.

4.8. Lasku on reklamoitava 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Kaikki myöhemmät valitukset katsotaan myöhästyneiksi, eikä niitä voida ottaa huomioon.

 

5. Maksuehdot

5.1. Kaikki Käyttäjän vastaanottamat GreenMobilityn laskut on maksettava välittömästi matkan päätyttyä.

5.2. Jos näitä ehtoja ei noudateta, GreenMobility voi soveltaa muistutuskuluja, periä sakkoja ja vahingonkorvauksia ja tarvittaessa kutsua ulosottomiehen.

 

6. Auton osalta

6.1. Käyttäjän vastuulla on matkan alkaessa tarkistaa, että auto on hyvässä ja lainmukaisessa kunnossa ja että hän on tarkistanut jarrut, ohjauspyörän, vilkut ja valot ennen ajamaan lähtöä. Kaikista auton kuntoa koskevista vioista, vaurioista ja/tai muista epäkohdista on ilmoitettava GreenMobilitylle ennen autolla ajamista. Muussa tapauksessa vahinko voidaan lukea Käyttäjän syyksi, vaikka ei voitaisi osoittaa, että Käyttäjä aiheutti vahingon.

6.2. Autoissa ei ole lastenistuinta.

6.3. Käyttäjä vahvistaa saaneensa tiedon siitä, että kaikki autot on varustettu satelliittipaikannusjärjestelmällä turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

6.4. Autosta ei saa poistaa tarroja tai muita koristeita. Tarroja tai muita koristeita ei saa myöskään lisätä. Jos tarroja tai niiden osia poistetaan, Käyttäjän on maksettava GreenMobilityn kustannukset niiden korvaamisesta.

6.5. Autoa ei saa käyttää:

 1. Matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan suoraan tai välillisesti.
 2. Ajaminen päällystämättömällä tiellä.
 3. Kaikenlaiset moottoriurheilukilpailut, rallit, esittelyt, ajokurssit tai koeajot.
 4. Epämiellyttäviä hajuja tai epätavallista kulumista aiheuttavien tavaroiden kuljetus.
 5. Koirien tai muiden lemmikkieläinten kuljetus.
 6. Kuljettaa enemmän matkustajia kuin autossa on turvavöitä.
 7. Pienten lasten kuljettamiseen, ellei takapenkillä ole asianmukaisesti käytössä pakollista lastenistuinta tai turvaistuinta.

Kaikki edellä kohdassa 6.5 lueteltu käyttö johtaa Käyttäjän välittömään estämiseen GreenMobility-järjestelmissä, ja Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikista sakoista, vahingoista ja muista tällaisesta käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

6.6. On kiellettyä:

 1. aiheuttaa tahallisesti vahinkoa autolle tai jollekin tienkäyttäjälle tai tielle, mukaan lukien savun tai muun hajun levittäminen;
 2. käyttää autoa alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muun ajokäyttäytymiseen vaikuttavan mielentilan vaikutuksen alaisena tai kieltäytyä yhteistyöstä tämän selvittämiseksi suoritettavassa testissä;
 3. päästää auton akun tilaa siihen, että auto ei enää pääse lähimmälle latausasemalle. Kun akun varaustaso saavuttaa 5 %, auto antaa varoituksen akun alhaisesta varaustasosta ja antaa ohjeet latausaseman löytämiseksi. Käyttäjän on tällöin ladattava auto välittömästi, sillä käyttäjä vastaa hinnaston mukaisista hinauskuluista.
 4. tupakoi tai anna muiden tupakoida autossa.
 5. kytkeä kaikki auton turvatyynyt pois päältä.
 6. tehdä autoon korjauksia tai muutoksia ilman GreenMobilityn erikseen antamaa lupaa.
 7. siirtää ajo-oikeutta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle käyttäjälle. Rikkomustapauksessa Käyttäjä menettää hinnastossa mainitun välittömästi maksettavan sakon sekä mahdolliset lisäkustannukset.
 8. jättää auton toiseen maahan kuin lähtömaahan. Jos auto jätetään lähtömaan rajojen ulkopuolelle, Käyttäjä vastaa myös kustannuksista, jotka aiheutuvat auton palauttamisesta lähtömaahan.
 9. antaa auton akun varaustason laskea 0 %:iin. Esimerkiksi jos auto vuokrataan Amsterdamista ja ajetaan Alankomaiden rajan ulkopuolelle, jolloin auton virta loppuu Alankomaiden ulkopuolella, hinauskulut veloitetaan käyttäjältä.
 10. ylikuormittaminen tai kuormittaminen ilman riittäviä turvatoimia ja/tai sen käyttäminen säilytystilana (erityisesti elintarvikkeille);
 11. käyttää autoa millään tavalla sen jälkeen, kun käyttö sovelluksessa on päättynyt;
 12. käyttää autoa huumausaineiden, laittomien tavaroiden, räjähteiden, syttyvien tai räjähtävien aineiden (mukaan lukien kaasupullot) kuljettamiseen.
 13. jättää auton sisätilat likaisiksi ja/tai jättää autoon roskia tai muita tavaroita.
 14. ajaa vaarallisesti tai muuten laittomasti GreenMobility-autoilla. Tämän seuraukset ilmenevät Ehtoja koskevasta osiosta. 9.

Kaikki tässä kohdassa mainittu käyttö johtaa Käyttäjän välittömään estämiseen GreenMobility-järjestelmissä, ja Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikista sakoista, vahingoista ja muista tällaisesta käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

6.7. Seuraavat ohjeet koskevat maiden rajojen ylittämistä GreenMobility-autolla:

 • Belgia: Käyttäjä, joka vuokraa GreenMobility-auton Belgiassa, saa ajaa Saksaan, Alankomaihin ja Luxemburgiin.
 • Tanska: Käyttäjä, joka vuokraa GreenMobility-auton Tanskassa, saa ajaa Ruotsiin.
 • Suomi: Käyttäjä, joka vuokraa GreenMobilityn auton Suomessa, ei saa ylittää maiden rajoja.
 • Alankomaat: Käyttäjä, joka vuokraa GreenMobility-auton Alankomaissa, saa ajaa Saksaan, Belgiaan ja Luxemburgiin.

Mikäli käyttäjä päättää ajaa maan rajojen ulkopuolelle, tulee käyttäjän maksaa auton latauksesta sekä pysäköinnistä kertyvät kulut itse. Käyttäjä maksaa myös tarpeen tullen auton hinauksen takaisin maan rajojen sisäpuolelle. Käyttäjän on kaikissa rajanylitystapauksissa palautettava auto alkuperäiselle alueelleen alkuperäisessä maassa matkan päättämiseksi.

6.8. GreenMobility pidättää itsellään oikeuden ottaa auton takaisin Käyttäjältä milloin tahansa ja ilman selitystä Käyttäjälle, jos GreenMobility epäilee, että autoa käytetään tai on käytetty näiden käyttöehtojen vastaisesti. Tässä tapauksessa Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaavaan autoon tai taloudelliseen korvaukseen, ja mahdollinen kuljetus tapahtuu Käyttäjän kustannuksella.

6.9. Jos poliisi tai muu viranomainen toteaa, että autoa on käytetty laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin vuokra-aikana, sillä on oikeus takavarikoida auto välittömästi ilman, että Käyttäjällä on oikeutta korvaavaan autoon tai taloudelliseen korvaukseen. Käyttäjä vastaa kaikista tähän liittyvistä kuljetuksista. Käyttäjä on lisäksi vastuussa kaikista oikeudellisista tai taloudellisista seurauksista, joita GreenMobilitylle tästä aiheutuu.

6.10. Jos poliisi tai viranomaiset ottavat kiinni tai takavarikoivat auton vaarallisen ajamisen, lain vastaisen ajamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi, jossa GreenMobility menettää oikeuden autoon joko lyhytaikaisesti tai pysyvästi, Käyttäjä vastaa kaikista kustannuksista ja menetyksistä, joita GreenMobilitylle aiheutuu näissä suhteissa rajoituksetta. Tämä kattaa erityisesti myös koko auton hinnan, jos auto takavarikoidaan.

6.11. Käyttäjän on GreenMobilityn pyynnöstä välittömästi ilmoitettava GreenMobilitylle, mihin auto on pysäköity vuokra-ajan päätyttyä.

6.12. GreenMobility ei ole vastuussa siitä, että yksityiset tavarat vahingoittuvat, katoavat tai unohtuvat vuokra-ajan aikana tai sen jälkeen, mutta se yrittää kohtuullisessa määrin auttaa löytämään unohtuneet tavarat.

 

7. Auton lataaminen

7.1. Autossa on latausohjeet auton lataamista varten. Käyttäjän on luettava nämä ohjeet ja noudatettava niitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käyttäjän on kytkettävä auto tavaratilassa olevalla latauskaapelilla hyväksyttyyn julkiseen latausasemaan määritetyllä tavalla. Auto voidaan ladata myös GreenMobilityn perustamissa latausasemissa, jotka sijaitsevat Toiminta-alueen pysäköintialueilla.

7.2. Jos autoa ladataan muulla kuin edellä mainituilla latausasemilla, Käyttäjä maksaa latauskustannukset itse, on vastuussa maksusta eikä voi vaatia palautusta GreenMobilityltä. Näissä tapauksissa Käyttäjä vastaa muiden latausasemien käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja maksuista.

7.3. Jos auton latauskaapelia tai -korttia käytetään väärin muun kuin vuokratun auton lataamiseen, Käyttäjä on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen maksun ja vastaa väärinkäytöstä aiheutuvista kustannuksista ja maksuista. GreenMobility pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa Käyttäjästä poliisille tällaisesta väärinkäytöksestä.

7.4. Autossa olevan latauskortin (kortti, jolla lataus aloitetaan) käyttö on maksutonta, jos sitä käytetään yksinomaan auton sähkön maksamiseen. Latauskorttia voi käyttää vain julkisilla tai GreenMobilitylle varatuilla latausasemilla. Jos latauskortilla ei voi maksaa esimerkiksi yksityisellä tai yrityksen latausasemalla, käyttäjältä veloitetaan latauskustannukset. Latauskortin käyttö muiden ajoneuvojen lataamiseen on ehdottomasti kielletty. Tästä määrätään 250 euron sakko (tai vastaava summa muussa valuutassa) tapahtumaa kohti. Jos käy ilmi, että latauskorttia on milloin tahansa käytetty väärin, esimerkiksi jonkin muun ajoneuvon lataamiseen, Käyttäjä on GreenMobilityn harkinnan mukaan velvollinen korvaamaan GreenMobilitylle kaikki tästä aiheutuvat kustannukset. Latauskortti on jätettävä autoon sakon uhalla. Sakkomäärät löytyvät hinnastosta.

7.5. Käyttäjä voi ansaita ilmaisia minuutteja seuraavaa vuokrajaksoa varten lataamalla auton, kun akun varaustaso on vuokrauksen päättyessä alle tietyn tason. Katso GreenMobility.com-sivustolta tietyt akun tasot ja kullakin autolla kerran päivässä ansaittavien ilmaisten minuuttien määrä.

7.6. GreenMobility lisää ansaitut latausminuutit vain jos auto kytketään latautumaan ja lataustapahtuma käynnistyy ja vain vasta kun matka on päättynyt/loppunut. Jos lataustapahtuma käynnistyy ja auto alkaa latautumaan, lisätään palkintominuutit asiakkaan tilille muutaman minuutin kuluessa. Jos lataustapahtuma epäonnistuu, GreenMobility EI myönnä latausminuutteja lataustapahtumasta.

 

8. Vuokra-aika

8.1. Kun Käyttäjä varaa auton sovelluksessa, hän voi varata auton maksutta 20 minuutin ajaksi. Ensimmäiset 20 varausminuuttia päivässä ja matkaa kohden ovat ilmaisia. Tämän jälkeen Käyttäjä maksaa varausajasta minuuttihinnan (hinnaston mukaisesti). Käyttäjä valitsee haluamansa varausajan varattaessa autoa varausvaihtoehdon avulla. Käytetty ilmainen varausaika (kuten ensimmäiset 20 minuuttia) nollataan keskiyöllä. Varaus luo vuokrasopimuksen Käyttäjän ja GreenMobilityn välille.

8.2. Vuokra-aika alkaa, kun Käyttäjä avaa auton lukituksen mobiilisovelluksella. Käyttäjän vastuu GreenMobility-autosta alkaa samaan aikaan.

8.3. Ennen GreenMobility-auton käyttöä Käyttäjän on tarkastettava GreenMobility-auton sisäpuolen puhtaus ja haju. Jos GreenMobility-auto on huonossa kunnossa siisteyden puolesta tai haisee pahalle, Käyttäjän on otettava yhteyttä GreenMobilityyn ja ilmoitettava siitä ennen auton käynnistämistä.

8.4. Ennen GreenMobility-auton käyttöä Käyttäjän on myös tarkistettava, ettei GreenMobility-autossa ole vaurioita, joita ei ole jo rekisteröity. Jos GreenMobility-auto on niin vaurioituneessa kunnossa, että Käyttäjä ei halua ajaa sillä, Käyttäjän on otettava yhteyttä GreenMobilityyn ja ilmoitettava siitä, minkä jälkeen tarkastukseen käytetty aika hyvitetään.

 1. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava GreenMobility-auton vaurioista tai virheistä, joita ei ole jo ilmoitettu GreenMobilitylle sovelluksen kautta.
 2. Jos GreenMobility arvioi, että vauriot tai virheet on tutkittava tai korjattava ennen GreenMobility-auton käyttöä, GreenMobility varaa oikeuden evätä Käyttäjältä oikeuden käyttää GreenMobility-autoa.

8.5. Vuokra-aikana Käyttäjän on:

 1. ajettava GreenMobility-autoa vain, jos Käyttäjällä on voimassa oleva ajokortti mukanaan ja jos hän on muutoin fyysisesti ja henkisesti kykenevä ajamaan GreenMobility-autoa.
 2. Noudattaa kaikilta osin voimassa olevaa paikallista tieliikennelakia ja muita kyseisen kaupungin ja maan liikenne- tai muita lakeja ja määräyksiä.
 3. Varmistettava GreenMobility-auto asianmukaisesti varkauksien varalta sulkemalla aina ikkunat ja lukitsemalla GreenMobility-auto, kun poistuu siitä.
 4. Lopetettava GreenMobility-auton käyttö välittömästi, jos kojelaudan varoitusvalot syttyvät.
 5. Varmistettava, että GreenMobility-autossa on riittävästi virtaa, jotta käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa GreenMobility-auton vuokrauksen Toiminta-alueen sisällä, ja että GreenMobility-auton kantama riittää lähimmän julkisen latausaseman saavuttamiseen.
 6. Kohdeltava GreenMobility-autoa asianmukaisesti ja asiallisesti, kuten tavalliselta keskivertoauton vuokraajalta voidaan odottaa (tunnetaan myös nimellä ”bonus pater”).

8.6. GreenMobility-auton vuokrauksen päättämiseksi GreenMobility-auto on pysäköitävä sen kaupungin Toiminta-alueen sisäpuolelle, jossa käyttäjä aloitti matkan, tai siihen liittyvien satelliittialueiden sisäpuolelle, ja pysäköinnin on oltava paikallisten pysäköintisääntöjen ja -lakien sekä näiden Käyttöehtojen mukainen. GreenMobility-auto on aina palattava alkuperäiselle toiminta-alueelleen.

8.7. Vuokrasopimuksen päättyessä käyttäjän on varmistettava, että:

 1. Latauskaapeli asetetaan asianmukaisesti GreenMobility-auton tavaratilaan, ellei se ole latauksessa.
 2. GreenMobility-auton seisontajarru on kytketty.
 3. että GreenMobility-auton ikkunat on suljettu asianmukaisesti ja että GreenMobility-auton ovet on lukittu.
 4. GreenMobility-auto jätetään samaan tilaan ja siistiin kuntoon kuin silloin, kun käyttäjä otti GreenMobility-auton haltuunsa.
 5. Kaikki lisävarusteet, kuten lastenistuimet, ovat paikoillaan ja autossa.

8.8. GreenMobility-auton vuokra-aika päättyy vasta, kun Käyttäjä on varmistanut, että edellä kohdassa 8.7 mainittu luettelo on täytetty, ja kun Käyttäjä on tämän jälkeen lopettanut vuokrauksen mobiilisovelluksen kautta.

8.9. Jos käyttöä ei jostain syystä voida lopettaa, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi GreenMobilitylle GreenMobility-sovelluksen tai asiakaspalvelun kautta, pysymään auton luona ja noudattamaan GreenMobilityn asiakaspalvelun ohjeita. Jos käyttäjä epäilee, onko vuokrauksen päättäminen onnistunut, hänen on soitettava asiakaspalveluun varmistaakseen asian tai lukittava auto ja päätettävä Vuokra-aika. Jos Käyttäjä lukitsee auton virheellisesti tai laiminlyö sen lukitsemisen, tämä voi johtaa siihen, että Vuokra-aikaa ei päätetä ja käyttökustannukset jäävät edelleen Käyttäjän maksettaviksi. GreenMobilitylle mahdollisesti aiheutuvat maksut tai kustannukset peritään tällöin myös Käyttäjältä.

 

9. Matkan päättäminen

9.1. GreenMobility maksaa pysäköinnistä toiminta-alueen julkisilla kaduilla ja valituissa pysäköintitaloissa. Nämä pysäköintitalot löytyvät myös GreenMobilityn verkkosivustolta ja mobiilisovelluksesta. Yksityisomistuksessa olevilla pysäköintialueilla käyttäjän on maksettava pysäköinnistä paikan päällä.

9.2. Käyttäjän on aina pysäköitävä GreenMobility-auto laillisesti kaupungin pysäköintisääntöjen mukaisesti.

9.3. Vuokra-ajan päättyessä auto on pysäköitävä julkisille pysäköintipaikoille, GreenMobilityn valitsemiin pysäköintitaloihin, joihin auton saa pysäköidä laillisesti, sekä pysäköintipaikoille, joita ei ole varattu tietyille kulkuneuvoille, kuten vammaisten, taksien ja kuorma-autojen pysäköintipaikoille sekä tietyille muille yhteiskäyttöautoille varatuille autopaikoille. Autoja saa pysäköidä myös sähköautoille varatuille pysäköintipaikoille, kunhan auton kytkee latautumaan latausasemaan, mutta ei puutarhoihin, autotalleihin tai muihin paikkoihin. Autoja EI saa pysäköidä pysäköintipaikoille, joilla on voimassa pysäköintirajoitus (aikarajoitus tai muu rajoitus) mihin tahansa aikaan päivästä tai viikosta auton pysäköinnin jälkeen, ellei sitä ole mainittu paikallisen kaupungin pysäköintiohjeissa verkkosivustolla ja sovelluksessa. Katso pysäköintiä koskeva yleiskatsaus GreenMobilityn verkkosivuilta ja mobiilisovelluksesta.

9.4. GreenMobility pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta kieltää pysäköinnin tietyillä alueilla, vaikka ne normaalisti kuuluisivat Toiminta-alueeseen. Tällainen muutos voi tapahtua myös silloin, kun Käyttäjä on aloittanut Vuokra-ajan, ja kyseisen alueen katsotaan näissä tapauksissa olevan Toiminta-alueen ulkopuolella. Nykyinen toiminta-alue on aina nähtävissä sovelluksessa .

9.5. Käyttäjä on vastuussa GreenMobility-autolle määrätyistä pysäköintimaksuista vuokra-aikana ja vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta, kunnes uusi Käyttäjä vuokraa GreenMobility-auton tai kunnes GreenMobility siirtää GreenMobility-auton, jos autoa ei ole pysäköity kuvattujen pysäköintisääntöjen mukaisesti. Jos pysäköintiä ei ole suoritettu tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti ja jos GreenMobility on joutunut hinaamaan tai siirtämään GreenMobility-auton Käyttäjän pysäköinnin seurauksena, GreenMobilityllä on oikeus saada Käyttäjä korvaamaan kustannuksensa.

 

10. Sakot

10.1. Käyttäjä on lähtökohtaisesti vastuussa kaikista GreenMobilityn autojen käyttöön liittyvistä sakoista, myös silloin, kun sakko on annettu matkan päättymisen jälkeen, mutta liittyy matkaan. Ainoat poikkeukset tästä vastuusta ovat GreenMobilityn verkkosivustolla luetellut tapaukset, joihin tehdään jatkuvasti muutoksia.

10.2 Jos Käyttäjä saa pysäköintivirhemaksun, GreenMobility pidättää oikeuden veloittaa pysäköintivirhemaksun ja siihen liittyvät kulut automaattisesti Käyttäjän valitsemasta maksutavasta, jotta pysäköintivirhemaksu voidaan maksaa sakon antajan kanssa. GreenMobilityllä on oikeus lisätä pysäköintivirhemaksun käsittelystä kohtuullinen hallintomaksu.

10.3. GreenMobilityllä on aina oikeus siirtää pysäköintivirhemaksun perintä ulkopuoliselle pysäköintivirhemaksuja käsittelevälle yritykselle, kuten joissakin maissa on tapana, tai pysäköintivirhemaksun antajalle tai perintäpalvelulle, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Joka tapauksessa tämä tarkoittaa myös tarvittavien Käyttäjää koskevien tai häntä koskevien tietojen ja pysäköintivirhemaksuun liittyvien matkatietojen siirtämistä.

10.4. Jos Käyttäjä saa ylinopeussakon, joka on lähetetty GreenMobilitylle auton laillisena omistajana tai käyttäjänä, GreenMobility pidättää oikeuden veloittaa automaattisesti ylinopeussakon ja siihen liittyvät kulut Käyttäjän valitsemasta maksutavasta, jotta ylinopeussakko voidaan maksaa sakon antajan kanssa.

10.5. Käyttäjä on velvollinen ottamaan vastuun ylinopeussakosta, ja jos Käyttäjä on eri mieltä, hän voi viedä riidan suoraan asianomaisten viranomaisten käsiteltäväksi ja vapauttaa GreenMobilityn tästä prosessista. Lisäksi Käyttäjä on velvollinen vastaamaan GreenMobilityn sakkoja koskeviin pyyntöihin ja helpottamaan sakon maksamista asianmukaisesti.

10.6. GreenMobilityllä on oikeus luovuttaa pyynnöstä tai omasta aloitteestaan poliisille tai muille viranomaisille ylinopeus- ja/tai pysäköintivirhemaksuihin liittyviä henkilökohtaisia käyttäjätietoja. Jos ylinopeussakko on tai voi olla ulkopuolisten käsittely- tai perintäyhtiöiden hoidettavana, GreenMobilityllä on oikeus antaa Käyttäjää koskevat tiedot asianomaisten sakkojen perimistä varten.

10.7. Käyttäjä hyväksyy nimenomaisen vastuun siitä, että GreenMobilityn pyynnöstä hän maksaa kaikki sakot, maksut, perintäkulut ja oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät ajoneuvoon tai kuljettajaan Vuokra-aikana kohdistuneisiin pysäköinti- tai lainsäädäntörikkomuksiin. Käyttäjällä on täysi vastuu maksun suorittamisesta kyseiselle viranomaiselle tai yritykselle, jos tai kun tämä pyytää maksua. Välttääkseen tällaisten sakkojen tai maksujen kasvamisen riskin GreenMobility voi halutessaan maksaa viranomaiselle tai yritykselle tai ilmoittaa Käyttäjän henkilöllisyydestä. Käyttäjä on vastuussa sakon hinnasta ja GreenMobilitylle maksettavasta hallinnollisesta maksusta.

 

11. Vakuutukset, vahingot ja vastuu

11.1. GreenMobilityn autot on vakuutettu lakisääteisellä liikennevakuutuksella ja joillakin markkinoilla myös kaskovakuutuksella. Kaikista vahingoista on ilmoitettava GreenMobilitylle välittömästi ja enintään 12 tunnin kuluessa riippumatta siitä, oletko sinä Käyttäjänä vastuussa vahingosta vai et.

11.2. Käyttäjä maksaa omavastuuosuuden (tunnetaan myös nimellä oma riski), joka vaihtelee 150 eurosta 1250 euroon tapahtumaa kohti, jos vahinko kuuluu liikennevakuutuksen piiriin. Tämä koskee vain kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja eikä itse autolle tai Käyttäjän omaisuudelle tai sen omaisuudesta aiheutuneita vahinkoja. GreenMobility voi laskuttaa kaikki itse autolle aiheutuneet vahingot suoraan käyttäjältä. Vakuutus ei kata näitä vahinkoja. Jos Käyttäjä toimii näiden ehtojen määräysten vastaisesti, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan GreenMobilitylle täysimääräisesti autolle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot ja niihin liittyvät kustannukset.

11.3. Omavastuun määrän ero riippuu muun muassa käyttäjän iästä. Omavastuu raukeaa, jos Käyttäjä on toiminut huolimattomasti, jota luonnehditaan törkeäksi huolimattomuudeksi, tai jos vahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin Käyttäjän olosuhteiden vuoksi, ja tällaisessa tapauksessa Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista kustannuksista. Käyttäjän on huomattava, että törkeäksi huolimattomuudeksi katsotaan se, että muu henkilö kuin käyttäjä ajaa autoa vuokra-aikana. Sekä kuljettaja että Käyttäjä ovat tässä tapauksessa yhdessä vastuussa kaikista kustannuksista vahingon tai muun tapahtuman sattuessa ilman rajoituksia.

11.4. Käyttäjä voi Vuokra-ajan alussa valita vakuutuksen, joka vähentää hänen omaa riskiään vahinkotapauksissa. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä vuokra-ajan alkamisen jälkeen, eikä valittua vakuutusta voi peruuttaa.

11.5. Käyttäjä on vastuussa kaikista autolle vuokra-aikana aiheutuneista vahingoista. Tämä pätee siitä huolimatta, että vahingon on aiheuttanut kolmas osapuoli, jos tämä osapuoli ei ilmoita asiasta tai jos sitä ei voida pitää muulla tavoin vastuullisena.

Käyttäjä on vastuussa matkustajiensa teoista ja laiminlyönneistä, vaikka Käyttäjä ei olisi antanut lupaa näihin tekoihin ja laiminlyönteihin.

11.6. Onnettomuuden, rikkoutumisen tai minkä tahansa tapahtuman sattuessa, joka voi aiheuttaa tai on aiheuttanut vahinkoa autolle tai (kolmansien osapuolten) omaisuudelle, Käyttäjän on välittömästi otettava yhteyttä GreenMobilityn asiakaspalveluun. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan asiakaspalvelun ohjeita. Minkä tahansa GreenMobilityn ulkopuolisen tiepalvelun käyttö on Käyttäjän kustannuksella ja riskillä. Kolmannen osapuolen tai kolmannen ajoneuvon kanssa sattuneessa onnettomuudessa on otettava yhteyttä poliisiin ja ilmoitettava asiasta myös GreenMobilitylle.

Käyttäjä hyväksyy velvollisuutensa suojella GreenMobilityn etuja vahingon tai muun vakuutustapahtuman sattuessa seuraavasti:

 1. ilmoittamaan GreenMobilitylle välittömästi ja enintään 12 tunnin kuluessa autolle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.
 2. Toimittaa GreenMobilitylle kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä. Hankkimaan kaikkien asianosaisten ja mahdollisten todistajien nimet ja osoitteet.
 3. Pidättäytyä myöntämästä vastuutaan tai myöntää syyllisyytensä.
 4. Välttää ajoneuvon jättämistä ilman tarvittavia turvatoimenpiteitä.
 5. Ilmoita välittömästi poliisille, jos vastapuolen syyllisyys on selvitettävä tai jos henkilövahinkoja sattuu.
 6. Täytä 48 tunnin sisällä vahingosta täydellinen ja totuudenmukainen vahingonilmoituslomake ja toimita se allekirjoitettuna ja alkuperäisenä GreenMobilitylle. Täysin täytetyn vahinkoilmoituslomakkeen toimittamatta jättäminen, tai sen myöhästyminen katsotaan korvausvaatimuksen käsittelyn estämiseksi, ja GreenMobility pidättää oikeuden periä kaikki onnettomuuteen liittyvät kustannukset Käyttäjältä. Virheelliset ilmoitukset, erityisesti vastuun osalta, ovat Käyttäjän vastuulla.

11.7. Jos Käyttäjän vastuulla on liikenneonnettomuus tai rikkoutuminen Toiminta-alueen ulkopuolella, Käyttäjä vastaa kaikista kuluista, jotka liittyvät auton palauttamiseen Toiminta-alueelle.

Käyttäjä vastaa joka tapauksessa itse alueelle paluukustannuksistaan.

11.8. Jos vahingonkorvaukset tai GreenMobilitylle tarkoitetut hyvitykset maksetaan suoraan Käyttäjälle, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava tästä GreenMobilitylle ja palautettava kyseinen korvaus tai kyseiset korvaukset GreenMobilitylle.

 

12. GreenMobilityn vastuu

12.1. GreenMobilityn vastuu rajoittuu niiden velvoitteiden täyttämiseen, jotka GreenMobilityllä nimenomaisesti on näiden Käyttöehtojen nojalla. Se ei ole koskaan vastuussa vahingoista, joita Käyttäjä(t) on suoraan tai välillisesti kärsinyt auton halutun tai tosiasiallisen käytön seurauksena tai sen yhteydessä.

12.2. GreenMobility ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää autoa, mukaan lukien kolmannen osapuolen omaisuus, ellei GreenMobility ole toiminut huolimattomasti.

12.3. GreenMobilityä ei missään tapauksessa voida pitää vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat Käyttäjän aiheettomasta viivästymisestä, jos auto ei ole käytettävissä tai rikkoutuu Käyttäjän vuokra-ajan aikana.

12.4. Jos GreenMobility on kuitenkin velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, korvauksen määrä ei saa koskaan ylittää GreenMobilityn vastuuvakuutusyhtiön kyseisessä tapauksessa maksamaa summaa. Jos GreenMobilityn vastuuvakuutusta ei ole, GreenMobilityn velvollisuus maksaa vahingonkorvausta rajoittuu 250,- euroon.

 

13. Hinnoittelu ja maksu

13.1. GreenMobility-auton vuokrauksen hinta lasketaan vuokra-ajan kestosta (aloitettua minuuttia kohden) vuokra-ajan alussa voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Käyttäjälle ilmoitetaan tällöin, että GreenMobility-auton noutamisesta ja luovuttamisesta valituissa paikoissa, esimerkiksi Kööpenhaminan lentoasemalla, peritään hinnaston mukainen maksu. Päivitetty luettelo lisämaksuista löytyy GreenMobilityn sivustolta.

Kaikki hinnat sisältävät kunkin maan arvonlisäveron. Poikkeuksena tästä voivat olla erikseen ja erityiset B2B-tilit.

13.2. Jos Käyttäjä on valinnut minuuttihinnan (aloitettua minuuttia kohden), GreenMobility veloittaa GreenMobility-auton vuokrauksesta maksettavan summan Käyttäjän luottokortilta, kun Käyttäjä on päättänyt GreenMobility-auton Vuokra-ajan. Päivän viiveellä Käyttäjä voi nähdä matkansa sovelluksessa ja verkkosivustolla profiilinsa alla.

13.3. Käyttäjä voi ostaa alennuspaketin, jossa on ennakkoon maksettuja minuutteja. Paketin hinta vähennetään Pakettihinnoittelun tai tilausalennuksen mukaisesti vuokra-ajan alussa. Etukäteen maksetut minuutit ovat voimassa 6-12 kuukautta ostopäivästä vrt. hinnoittelusivu. Paketteihin sisältyvien minuuttien lisäksi ajetut minuutit hinnoitellaan normaalihinnalla. Huomaa, että 14 päivän peruutusoikeus ei ole enää mahdollinen, kun käyttäjä on alkanut käyttää pakettiin kuuluvia minuutteja.

13.4. Käyttäjä voi valita tunti- tai päiväpaketin. Paketin hinta vähennetään Hinnoittelusivun tai tilausalennuksen mukaisesti Vuokra-ajan alussa, ja paketti alkaa automaattisesti seuraavalla matkalla, jonka Käyttäjä aloittaa millä tahansa GreenMobility-autolla. Jos sitä ei aloiteta, kaikki tunti- ja päiväpaketit ovat voimassa 3 kuukautta ostopäivästä. Jos Käyttäjä ajaa pidempään kuin pakettiin sisältyvien kilometrien tai tuntien/päivien määrä, siitä veloitetaan lisämaksu vrt. hinnoittelusivu. Huomaa, että 14 päivän peruutusoikeus ei ole enää mahdollinen, kun paketti on aktivoitu tietylle matkalle. GreenMobility pidättää oikeuden poistaa käyttämättömän tunti- tai päiväpaketin käyttäjän GreenMobility-tililtä 3 kuukauden kuluttua.

13.5. Käyttäjän hinta yhden ja saman GreenMobility-auton vuokraamisesta 24 tunnin aikana ei voi koskaan ylittää hinnastossa mainittua enimmäishintaa vuorokaudessa. Jos Käyttäjä ajaa GreenMobility-autolla vielä päivän päätyttyä, jäljellä olevat minuutit laskutetaan tavanomaisen minuuttihinnan mukaan, ks. hinnasto.

13.6. ”Kutsu ystävä” -palvelua voidaan käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen, joka on GreenMobilityn mainostaminen tavalla, joka ei häiritse GreenMobilityn omaa viestintää ja kanavia. Yksilöllistä koodia ei voi saattaa yleisön saataville esimerkiksi jakamalla sitä verkkosivuilla tai GreenMobilityn kanavissa. Käyttäjä voi jakaa koodin yksityisviestien, ryhmäviestien tai yksityisessä sosiaalisessa mediassaan julkaistun viestin välityksellä, mutta sitä ei voi lisätä pysyväksi ominaisuudeksi sosiaalisen median profiiliin tai muille sivuille. Jos Käyttäjä ei toimi sääntöjen mukaisesti, kaikki ansaitut minuutit peruutetaan ja Käyttäjän tili sekä siihen liittyvät, äskettäin luodut tilit jäädytetään. Tämän palvelun kautta ansaitut minuutit vanhenevat ilman varoitusta 12 kuukauden kuluttua niiden ansaintapäivästä.

13.7. Käyttäjä on tietoinen siitä, että verovelvollisuus voi syntyä sovellettavien verosääntöjen mukaisesti, jos Käyttäjän työnantaja on maksanut bonuksista syntyvän matkan ja ansaitut minuutit käytetään yksityisesti. Tätä on verrattava muihin erityisiin palkanlisiin, jotka saajan on ilmoitettava veroviranomaisille, ja tällä ei ole merkitystä GreenMobilitylle, sillä GreenMobility ei tunnusta vastuuta Käyttäjän verovelvoitteista. GreenMobilityn auton varaaminen ja vuokraaminen ei sisällä peruutusoikeutta.

13.8. Vuokra-ajan päättymisen jälkeen Käyttäjä on edelleen velvollinen pitämään maksutapansa riittävän kattavana kattamaan muut näiden ehtojen mukaiseen vuokraukseen liittyvät kustannukset, mukaan lukien vahingonkorvausten, sakkojen, korvausten ja muiden maksujen maksaminen. Jos Käyttäjälle syntyy tällaisia saatavia, GreenMobility ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja ilmoittaa asiasta ennen kuin erääntyvä summa veloitetaan Käyttäjän luottokortilta.

13.9. Jos Käyttäjän luottokortin myöntäjä hylkää veloituksen ja se johtuu Käyttäjän omista olosuhteista, GreenMobility voi periä Käyttäjältä lisämaksuja. Jos rahaa ei ole voitu veloittaa Käyttäjän tililtä, GreenMobility pidättää oikeuden lopettaa käynnissä olevan matkan ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta.

13.10. GreenMobility pidättää oikeuden siirtää Käyttäjään kohdistuvat vaatimukset ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi perintätoimistot, viranomaiset, yksityiset pysäköintiyritykset, sakkojen käsittelyyn erikoistuneet yritykset tai vastaavat tapauksesta riippuen ja maasta riippuen. Tällaisessa tapauksessa Käyttäjä voi maksaa velan vain täydessä määrin sille kolmannelle osapuolelle, jolle GreenMobility on siirtänyt saatavan. Jos saatava siirretään, joko GreenMobility tai kolmas osapuoli ilmoittaa siitä Käyttäjälle saatavan tyypistä ja maasta riippuen.

 

14. Kesto ja irtisanominen

14.1. Käyttäjän rekisteröinti GreenMobilityn kanssa tehdään määräämättömäksi ajaksi, ja se päättyy, kun jompikumpi osapuolista irtisanoo sen. Rekisteröinti päättyy, jos Käyttäjä tai yritys joutuu konkurssiin, maksujen keskeyttämiseen tai velkasaneeraukseen, kussakin tapauksessa silloin, kun se ilmoitetaan tai todetaan.

14.2. Käyttäjä voi peruuttaa rekisteröinnin milloin tahansa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun. Käyttäjän on maksettava mahdolliset maksuvelat, ennen kuin käyttäjä voidaan lopullisesti peruuttaa GreenMobilityn järjestelmässä.

14.3. GreenMobilityllä on oikeus lopettaa rekisteröinti yksipuolisesti ja välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 1. jos maksu viivästyy ajoneuvon käyttöhinnan laiminlyönti ilmoituksen jälkeen: (pysäköinti) Sakot ja/tai muut kustannukset erääntyvät välittömästi maksettaviksi. (Pysäköinti)sakkojen ja/tai muiden kustannusten maksun viivästyminen voi näin ollen johtaa GreenMobilityn välittömään yksipuoliseen irtisanomiseen;
 2. jos ilmenee, että rekisteröinnin aikana tai rekisteröinnin voimassaoloaikana on annettu tai jätetty antamatta virheellisiä tietoja, minkä vuoksi GreenMobilityn ei voida olettaa jatkavan rekisteröintiä ja näin ollen sopimusta;
 3. jos Käyttäjä ei noudata rekisteröinnistä ja siihen liittyvistä käyttöehdoista johtuvia velvoitteitaan sen jälkeen, kun hänelle on annettu maksuhäiriömerkintä;
 4. jos GreenMobility epäilee väärinkäytöksiä, petoksia tai muita epäasianmukaisia toimia Käyttäjän tai henkilöiden, joilla on pääsy Käyttäjän tunnistetietoihin, toimesta tai henkilöiden, joilla on pääsy Käyttäjän tunnistetietoihin, tekemiä väärinkäytöksiä, petoksia tai muita epäasianmukaisia toimia, jotka GreenMobility arvioi yksin. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä antaa jonkun muun kuin Käyttäjän ajaa autoa.

14.4. Jos rekisteröinti lopetetaan ennen kuin auto on palautettu sääntöjen ja Ehtojen mukaisesti, GreenMobilityllä on erityisesti seuraavat oikeudet:

 1. oikeus vuokraan, kunnes auto on asianmukaisesti palautettu,
 2. oikeus auton välittömään lunastamiseen Käyttäjän kustannuksella, jos Käyttäjä ei palauta autoa välittömästi,
 3. oikeus täyteen korvaukseen.

14.5. GreenMobilityllä on oikeus välittömästi keskeyttää mahdolliset velvoitteensa käyttäjää kohtaan, kunnes korvausvaatimus on ratkaistu kokonaisuudessaan.

 

15. Henkilötiedot

15.1. Käyttäjän rekisteröitymisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä Käyttäjä antaa GreenMobilitylle luvan lähettää uutisia ja vastaavia tietoja asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa lupa lähettämällä sähköpostia GreenMobilitylle.

15.2. GreenMobility kerää, tallentaa ja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät GreenMobilityn tietosuojakäytännöstä osoitteessa greenmobility.com. GreenMobility noudattaa voimassa olevaa GDPR-lainsäädäntöä ja paikallisia lakeja, jos niitä sovelletaan ja jos ne voivat olla GDPR:ää tiukempia.

15.3. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus GreenMobilityn suorittamasta käyttäjän tietojen käsittelystä seuraavaan osoitteeseen:

 

Belgia:

Belgian tietosuojavirasto
puh: +32 2 274 48 00
Sähköposti: [email protected]

Tanska:

Tanskan tietosuojavirasto
puh: [email protected]
Sähköposti: [email protected].

Suomi:

Suomen tietosuojavirasto
puh: +29 566 6700
Sähköposti: [email protected]

Alankomaat:

Henkilötietoviranomainen
Puhelin: (+31) – (0)70 – 888 85 00
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

15.4. GreenMobility voi palkata tiettyjä yrityksiä suorittamaan erilaisia GreenMobilityn tarjoamiin palveluihin liittyviä töitä. Näillä yrityksillä voi olla pääsy henkilötietoihin, jos se on tarpeen työn suorittamiseksi, mutta ne voivat käyttää vain työnsä suorittamiseksi tarvittavia henkilötietoja, eivätkä ne saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Kyseisten yritysten henkilöllisyydet löytyvät tietosuojaselosteestamme osoitteessa greenmobility.com.

15.5. GreenMobility A/S pidättää oikeuden käyttää ja luovuttaa henkilötietoja, jos se on tarpeen lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi, Käyttäjän pyyntöjen täyttämiseksi tai avustamiseksi oikeudellisissa tutkimuksissa tai ihmishengen ja omaisuuden turvallisuutta koskevissa tapauksissa.

15.6. Käyttäjällä on mahdollisuus saada täysi pääsy henkilökohtaisiin tietoihin, jotka Käyttäjä on antanut GreenMobilitylle. Jos Käyttäjä haluaa milloin tahansa muuttaa tai poistaa henkilötiedot, jotka GreenMobility on rekisteröinyt Käyttäjästä, tai jos Käyttäjä haluaa muuttaa GreenMobilityn oikeutta ottaa yhteyttä Käyttäjään, Käyttäjä voi aina ottaa yhteyttä GreenMobilityyn ja ilmoittaa asiasta GreenMobilitylle. Käyttäjä voi myös toimituttaa henkilötiedot itselleen tai Käyttäjän valitsemalle rekisterinpitäjälle. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä GreenMobility A/S:ään paikallisilla yhteystiedoillamme, jotka löytyvät verkkosivuston alatunnisteesta.

15.7. GreenMobilityllä on oikeus tallentaa henkilötietoja myös Käyttäjän tilin lopettamisen jälkeen paikallisten lakien ja asetusten perusteella liikennerikkomuksiin, onnettomuuksiin, sakkoihin ja muihin asiaankuuluviin tilanteisiin liittyen.

 

16. Peruuttamisoikeus

16.1. Käyttäjällä on 14 päivän peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona hän on tehnyt ostoksen, kuten kohdassa 13.3 on mainittu. Peruuttamisoikeus alkaa ostohetkestä/rekisteröintihetkestä.

16.2. Käyttäjän on ilmoitettava GreenMobilitylle kirjallisesti peruutuksesta ennen määräajan päättymistä. Riittää, että viesti on lähetetty ennen määräajan päättymistä.

16.3. Auton varauksen tai käytön yhteydessä ei ole peruutusoikeutta.

16.4. Peruuttamisoikeus raukeaa, jos minuutit on käytetty osittain tai kokonaan.

 

17. Sovellettava laki ja toimivalta

17.1. Jos Käyttäjä ja GreenMobility eivät löydä sovintoratkaisua ongelmaan, Käyttäjä voi tehdä valituksen paikallisten kuluttajansuojaviranomaisten kautta.

17.2. Näitä ehtoja ja kaikkia GreenMobilityn ja Käyttäjän välisiä riitoja tulkitaan paikallisen lain ja sen tuomioistuimen mukaan, jonka tuomiopiirissä auton vuokraus alkoi. Ellei GreenMobility päätä käyttää Tanskan lakia ja tuomioistuimia.

17.3. Jos yksi tai useampi ehtojen määräyksistä julistetaan pätemättömäksi, muut määräykset ovat edelleen voimassa.

 

18. Voimassaolo ja siirto

18.1. GreenMobility pidättää nimenomaisesti oikeuden tehdä muutoksia näihin yleisiin sopimusehtoihin ja Hinnastoon ja julkaista ne verkkosivuillaan.

18.2. GreenMobilityn ja Käyttäjän välistä sopimusta ja siitä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman GreenMobilityn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjä antaa GreenMobilitylle etukäteen oikeuden ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa siirtää koko sopimuksen tai sen osia. Jos näin tapahtuu, GreenMobility ilmoittaa tästä Käyttäjälle.

18.3. Jos paikallisen ja englanninkielisen version välillä on ristiriita, yleisten sopimusehtojen englanninkielinen versio on ensisijainen.

18.4 Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös jäljempänä lueteltuihin muihin vuokrausvaihtoehtoihin, ellei niitä ole jäljempänä hylätty.

 

19. Ennakkovaraus

19.1. Auton ennakkovarauksen hinta on ilmoitettu Hinnastossa.

19.2. GreenMobility-auto voidaan toimittaa Toiminta-alueella Kööpenhaminassa, Århusissa, Malmössä, Göteborgissa, Düsseldorfissa, Kölnissä, Antwerpenissä, Gentissä ja Helsingissä.

19.3. Voit valita kaksi toimitusvaihtoehtoa, kun teet auton ennakkovarauksen. Toinen toimitetaan ovelle, joka määritellään lähimmäksi lailliseksi pysäköintipaikaksi osoitteesi lähellä, vrt. GreenMobility-autojen pysäköintisäännöt. Toinen tapa on varata auto, joka toimitetaan 500 metrin päähän osoitteestasi.

19.4. Auto on käytettävissäsi ja varattu sinulle 20 minuuttia ennen toimitusaikaa ja 1 tunti sen jälkeen.

19.5. Kööpenhaminassa ja Århusissa auto on varattava vähintään 10 tuntia, Antwerpenissä, Helsingissä, Düsseldorfissa ja Kölnissä 12 tuntia ja Gentissä 24 tuntia etukäteen.

19.6. Ennakkovaraus tapahtuu sovelluksemme kautta valikosta ”Varaa auto”. Kun olet vahvistanut varauksen, saat vahvistuksen tekstiviestillä ja sähköpostilla.

19.7. Varaus alkaa aikaisintaan 20 minuuttia ennen auton tilausajankohtaa täsmälleen samalla tavalla kuin tunnet sen tavallisista autovarauksistamme. Varaukset 20 minuutin jälkeen maksavat lisäminuuttihinnan vrt. hinnasto.

19.8. Jos et ole aloittanut matkaa ennakkoon varatulla autolla 60 minuutin kuluessa auton tilausajankohdasta, varauksesi peruutetaan ja auto luovutetaan muille käyttäjille, jotka voivat vapaasti varata sen kuten muutkin autot.

19.9. Sinulta veloitetaan ennakkovaraushinta riippumatta siitä, aloitatko matkan ennakkoon varatulla autolla vai et.

19.10. Peruutus voidaan tehdä maksutta kunkin kaupungin ennakkovarauksen vähimmäisaikaan asti.

19.11. Ennakkovarausmaksu lasketaan riippumatta siitä, onko matka alkanut varatulla autolla vai ei.

19.12. Ennakkoon varatulla autolla ajamiseen sovelletaan samoja sääntöjä ja ehtoja kuin tavalliseen GreenMobility-autolla ajamiseen. Tämä koskee myös minuuttien kulutusta tililtäsi siihen minuuttihintaan joilla ajat. Auto on pysäköitävä kaikkiin laillisiin paikkoihin Toiminta-alueella.

19.13. Kaikkia autotyyppejä ei voi varata etukäteen missään kaupungissa. Näet aina sovelluksessa käytettävissä olevat autotyypit.

 

20. Yritys / kaupallinen ajaminen

20.1. Tämä osio sisältää GreenMobilityn kanssa tehdyn yritys- tai yrityssopimuksen kautta tapahtuvaa ajamista koskevat ehdot. Kutsumme tätä business- tai yrityssopimukseksi.

20.2. Työntekijään, joka ajaa liikesopimuksen mukaisesti, sovelletaan samoja yleisiä ehtoja kuin yksityisajoihin. Mutta siihen on kuitenkin lisättävä seuraavat säännöt.

20.3. Sopimuksen tehnyt yritys hyväksyy seuraavat säännöt:

20.4. Maksu suoritetaan joko yrityksen luottokortilla tai laskulla. Yrityksen valitsema Admin-käyttäjä valitsee käyttöliittymässä halutun ratkaisun.

20.5. Hinnat ovat samat business-ajoissa kuin yksityisajoissa, mutta ne ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

20.6. Yritys maksaa työntekijöiden ajot yrityssopimuksen kautta. Tämä koskee muun muassa sakkoja, veroja, vahingonkorvauksia, maksuja ja vastuuvelvollisuutta. Yrityksen on pidettävä GreenMobilityn korvausvelvollisuus työntekijän aiheuttamista vaaratilanteista.

20.7. Työntekijän matkat kirjataan ja niiden historia näytetään yrityssopimusten Admin-käyttäjälle. Työntekijä hyväksyy tämän rekisteröityy ajamaan työaikana yritystilillä. Kaikki työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen liittyvät yksityisyyden suojaan liittyvät seuraukset eivät ole GreenMobilitylle merkityksellisiä.

20.8. GreenMobility pitää työntekijän työmatkoja aina ammatillisina matkoina. Työnantajan ja työntekijän välisillä asioilla ei ole merkitystä GreenMobilitylle. Ja päinvastoin, kun ajetaan henkilökohtaisella tilillä. Tällöin työntekijän on maksettava itse ja saatava työnantajalta rahaa kulukorvauksena.

20.9. GreenMobility ei ole vastuussa autoihin unohtuneista tavaroista tai muista autoihin jätetyistä tavaroista.

 

21. GreenSaver-tilaus

21.1. Kuukausimaksu, jota kutsutaan ”GreenSaveriksi”, antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää erilaisia alennuksia ja etuja GreenMobilityn kanssa. GreenMobility tarjoaa yhden tai useamman tyyppisiä tilauksia. Käyttäjä voi rekisteröityä vain yhteen tilaukseen kerrallaan.

21.2. Tilauksen hyväksyminen ja ostaminen tapahtuu sovelluksen kautta. Sopimus syntyy, kun Käyttäjä vahvistaa oston sovelluksessa. Muita etuja tai GreenMobilityssä säästettyjä minuutteja ei voi vaihtaa tilausmaksuun.

21.3. Tilauksen hinta vähennetään kuukausittain käyttäjän luottokortilta.

21.4. GreenMobility voi milloin tahansa muuttaa Käyttäjän tilaukseen liittyviä etuja ja alennuksia sekä näiden etujen ja alennusten laajuutta. Samoin GreenMobility voi milloin tahansa muuttaa tilauksen hintaa kohtuullisella varoitusajalla.

21.5. Hintakatsauksista, usein kysytyistä kysymyksistä ja GreenMobilityn markkinoinnista käy ilmi, mitä etuja ja alennuksia liittymään liittyy. Olipa kyse sitten esimerkiksi minuuttihinnasta, etukäteen maksetuista minuuteista, tunti- ja päiväpaketeista, etukäteen varatuista autoista ja erilaisista aluemaksuista.

21.6. Edut ja alennukset kuuluvat vain Käyttäjälle, eikä niitä voi jakaa muiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilausta ei voi käyttää useista sähköisistä laitteista. Tätä seurataan automaattisesti.

21.7. Pidätämme oikeuden sulkea tai estää profiileja, jos ne rikkovat Käyttöehtojamme. Samoin pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksen ilman ennakkoilmoitusta syystä riippumatta.

21.8. Käyttäjän tilauksen ostamiseen liittyy lakisääteinen 14 päivän peruutusoikeus. Käyttäjä voi perua vain, jos tilausta ei ole käytetty 14 päivän kuluessa. Käyttäjä käyttää tilausta tekemällä tilauksen kautta ostoksen, käyttämällä etua tai ajamalla matkan.

21.9. Irtisanomisaika on yksi kuukausi + yksi kuukausi siitä päivästä, jolloin tilasit palvelun. Käyttäjä voi irtisanoa tilauksen 1 kuukauden irtisanomisajalla käyttäjän maksukauden loppuun mennessä. Maksukausi alkaa siitä päivästä, jolloin Käyttäjä tilaa tilauksen. Tämä tarkoittaa, että Käyttäjältä vähennetään irtisanomispäivästä riippumatta tilauksen hinta seuraavana rekisteröintipäivänä, ja Käyttäjä pysyy etuuksien tilaajana 1 kuukauden kuluttua viimeisestä maksupäivästä.

21.10. Jos maksu ei onnistu, tilaus jatkuu automaattisesti, mutta tämä tapahtuu ilman siihen sisältyviä etuja ja alennuksia. Jos maksun epäonnistuminen johtuu Käyttäjän omista olosuhteista, voidaan periä lisämaksu.

 

22. Kolmannen osapuolen lauseke

Alankomaiden kolmannen osapuolen lauseke

22.1. Käyttäjä vahvistaa ja ilmoittaa ymmärtävänsä ja suostuvansa tarvittavassa määrin siihen, että Athlon on ajoneuvon omistaja ja että Athlon on vuokrannut kyseisen ajoneuvon vuokranantajalle, joka puolestaan on vuokranantajan Käyttäjälle alivuokrannut ajoneuvon.

22.2. Tämän sopimuksen olemassaolosta huolimatta vuokranantaja on velvollinen palauttamaan ja toimittamaan ajoneuvon Athlonille Athlonin ensimmäisestä pyynnöstä ja sen ohjeiden mukaisesti ilman, että vuokranantaja voi vedota mihinkään (pidätys)oikeuteen Athlonia kohtaan. Tällaisen pyynnön tapauksessa Käyttäjän on täysin ja ehdoitta suostuttava tällaiseen pyyntöön ja palautettava ja luovutettava ajoneuvo Athlonille ilman, että Athlon on vastuussa vahingoista, kustannuksista tai mistään muusta vastuusta, ja tämä vuokranantajan ja asiakkaan välinen sopimus päättyy välittömästi ja ilman irtisanomisilmoitusta edellyttäen, että tätä sopimusta ei ole siirretty Athlonille jäljempänä olevan c kohdan mukaisesti.

22.3. Osapuolet sopivat, että Alankomaiden siviililain 7:226 ja 7:227 pykälää ei sovelleta tähän lisäykseen ja alivuokrasopimukseen.

22.4. Vuokranantaja tai Käyttäjä ei voi peruuttaa, poistaa tai muuttaa tätä kolmannen osapuolen lauseketta (kohdat a – f) ilman Athlon etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

Hyvää ajoa ja kiitos, että teet maailmasta hieman vihreämmän. Jos olet lukenut näin pitkälle, haluamme kiittää sinua 20 ilmaisella ajominuutilla kuponkikoodilla: IREADTERMS. Lisää se sovelluksen kohdassa ”Tili”. Minuutit ovat voimassa 2 kuukautta sen jälkeen, kun kuponkikoodi on lisätty sovellukseen.