Käyttäjän käyttöehdot ja oikeudet

1. Määritelmät

1.1 Ehdot – Viittaa nykyisiin vuokrasopimusehtoihin.

1.2 Käyttäjä – Tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröitynyt GreenMobilityyn.

1.3 GreenMobility – GreenMobility Finland Oy – Y-tunnus: 3133532-1

1.4 Kaupunkiauto(t) – Viittaa mihin tahansa autoon tai autokantaan, jonka GreenMobility tarjoaa käyttäjälle Ehtojen mukaisesti

1.5 Vuokra-aika – Tarkoitetaan aikaa siitä, kun Käyttäjä avaa kaupunkiauton ja kunnes Käyttäjä lopettaa vuokrauksen mobiilisovelluksen kautta.

1.6 Toiminta-alue – Viittaa GreenMobilityn määrittelemään alueeseen, jolla Vuokra-aika on mahdollista aloittaa ja lopettaa, ja joka näkyy mobiilisovelluksessa ja GreenMobility-verkkosivustolla.

1.7 Hinnasto – Viittaa voimassa olevaan Hinnastoon Kaupunkiauton käytöstä ja vuokraamisesta.

2. Yleisesti

2.1 Poikkeaminen näistä Ehdoista ja Hinnastoista on tehtävä kirjallisesti, jotta se olisi pätevä.

2.2 GreenMobility pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja ajoittain. Jos GreenMobility tekee olennaisia muutoksia Ehtoihin tai Hinnastoon, niin että ne eivät ole Käyttäjän kannalta kohtuullisia, tullaan Käyttäjää pyytämään hyväksymään muutetut Ehdot ennen uuden Vuokra-ajan alkamista.

2.3 GreenMobility pidättää oikeuden estää Käyttäjän pääsyn Kaupunkiautoihin välittömästi, jos näitä Ehtoja rikotaan tai jos tapauksen perusteet sitä vaativat. Lisäksi Käyttäjän on korvattava GreenMobilitylle kaikki vahingot, jotka GreenMobilitylle aiheutuu siitä, että Käyttäjä rikkoo Ehtoja tai lainsäädäntöä yleisesti, ja Käyttäjä on vastuussa kaikista hallinnollisista maksuista Hinnaston mukaan

2.4 GreenMobility pidättää oikeuden rekisteröidä käyttäjän tiedot, jos hänen GreenMobility-profiilinsa estetään. Käyttäjälle voidaan täten kieltäytyä avaamasta uutta GreenMobility-profiilia. GreenMobility voi kieltää käyttäjän hyväksynnän, jos henkilö on rekisteröity niin kutsuttuun ”Estetyt luetteloon”, joka jaetaan osapuolten välillä Tietosuojaviraston hyväksynnän jälkeen.

3. Asiakassuhde

3.1 Rekisteröityessään Käyttäjä myöntää, että hän on tehnyt sitovan sähköisen sopimuksen GreenMobilityn kanssa ja että Käyttäjä on siten sidottu Ehtoihin, ja ne yhdessä Hinnaston kanssa muodostavat GreenMobilityn ja Käyttäjän välisen sopimuksen kokonaispohjan.

3.2 Käyttäjän sisäänkirjautuminen GreenMobility-palveluun on henkilökohtaista, ja vain käyttäjä itse voi käyttää sitä. Jos käyttäjän kirjautumista käytetään luvattomasti, käyttäjä on vastuussa hinnaston mukaisesta maksusta ja kaikista muista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä ja kuljettaja ovat molemmat vastuussa kaikista välillisistä kustannuksista, mukaan lukien vahingot, vakuutuksesta riippumatta.

a. Käyttäjä saa käyttää vain käyttäjän omia tietoja luodessaan ja myöhemmin muuttaessaan kirjautumistaan/profiiliaan. Näin ollen Käyttäjä ei saa käyttää muiden henkilöiden ajokorttitietoja, luottokorttitietoja tai yhteystietoja.

b. Käyttäjä ei saa antaa toisen henkilön käyttää tiliään tai ajaa sillä. Tämän rikkominen johtaa vakuutusturvan raukeamiseen sekä 250 euron maksuun, johon lisätään kaikki ajamisesta aiheutuvat kulut.

3.3 Rekisteröityessään käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias.

 1. Olemassa olevan ajokortin on oltava voimassa.
 2. On käytettävä voimassa olevaa luottokorttia, jonka käytettävissä oleva summa riittää kattamaan vaurioiden omavastuun.

3.4 Rekisteröityessään käyttäjä antaa GreenMobilitylle luvan tarkistaa käyttäjän toimittamat henkilökohtaiset tiedot digi- ja väestötietoviraston (DVV) ja Bisnoden kautta. Jos käyttäjän ilmoittamien tietojen ja virallisten tietojen välillä on luottohuomautuksia tai ristiriitoja, GreenMobility pidättää oikeuden hylätä asiakkaan rekisteröinnin. Jos tällainen luottohuomautus tai ristiriita ilmenee sopimussuhteen aikana, sitä pidetään näiden ehtojen rikkomisena.

3.5 Käyttäjän on varmistettava, että kaikki Käyttäjää koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla. Käyttäjän tiedot voidaan päivittää GreenMobility-verkkosivuston, mobiilisovelluksen tai asiakaspalvelun kautta milloin tahansa.

3.6 Käyttäjällä on aina oikeus peruuttaa rekisteröintinsä GreenMobilityssä. Peruuttamisen yhteydessä Käyttäjä on edelleen vastuussa kaikista erääntyneistä maksuista, ja samalla tavalla Käyttäjä voi vaatia jäljellä olevan summan palautusta luottokortilleen.

3.7 Jos Käyttäjä ei käytä GreenMobilityn Kaupunkiautoa 90 peräkkäisenä päivänä, GreenMobility pidättää oikeuden deaktivoida käyttäjän ja sitten hänen on rekisteröidyttävä uudelleen.

3.8 Ajokorttia kohden voidaan luoda enintään yksi käyttäjä. Toistuvat yritykset luoda tilejä samalla ajokortilla voi johtaa pysyvään estoon. Yritysajoon / – profiileihin sovelletaan erityisehtoja, joilla on hyväksytty kaupallinen ja / tai liikesopimus.

4. Kaupunkiauto

4.1 Matkaa aloittaessaan Käyttäjä vahvistaa, että Kaupunkiauto on vastaanotettu hyvässä ja laillisessa kunnossa tarkastettuaan jarrut, ohjauksen, merkkivalot ja valot ennen ajon aloittamista. Kaikista Kaupunkiauton kuntoa koskevista asioista on ilmoitettava GreenMobilitylle ennen autolla ajamista.

4.2 Tietyissä tapauksissa Kaupunkiauto on varustettu turvaistuimella. Jos tätä käytetään, Käyttäjä on vastuussa istuimen oikeasta ja laillisesta asennuksesta. Turvaistuimia ei saa poistaa Kaupunkiautoista.

4.3 Käyttäjä vahvistaa saaneensa ilmoituksen siitä, että kaikki kaupunkiautot on varustettu satelliittiseurannalla.

4.4 Tarroja tai muita koristeita ei saa poistaa Kaupunkiautosta. Jos nämä tai osa niistä poistetaan, Käyttäjältä veloitetaan se summa, jonka GreenMobility joutuu kustantamaan niiden korvaamisesta.

4.5 Kaupunkiautoa ei saa käyttää:

 1. Matkustajien tai tavaroiden kuljettamiseen rahasta, ei suoraan eikä välillisesti.
 2. Päällystettyjen teiden ulkopuolella.
 3. Mihinkään autotapahtumaan, ajokurssille tai koeajoille.
 4. Tavaroiden kuljettamiseen, jotka aiheuttavat epämiellyttäviä hajuja tai epätavallista kulumista.
 5. Koirien tai muiden lemmikkien kuljettamiseen.
 6. Kuljettamaan enemmän matkustajia kuin mitä Kaupunkiautossa on turvavöitä.
 7. Lasten kuljettamiseen, paitsi jos käytetään pakollista turvaistuinta tai lastenistuinta.
 8. Ajamiseen Suomen rajojen ulkopuolella.

4.6 On kiellettyä:

 1. Ajaa Kaupunkiauton akun virta sille tasolle, että Kaupunkiauto ei pääse lähimmälle julkiselle Helenin tai Virran latausasemalle. Kun odotettavissa on 10 kilometrin kantama, Kaupunkiauto varoittaa heikosta akkuvirrasta ja tarjoaa reittiä latausasemille. Tällöin Käyttäjän on lopetettava ajaminen, koska Käyttäjä on vastuussa kaikista hinauskustannuksista hinnaston mukaisesti.
 2. Tupakoida Kaupunkiautossa tai antaa muiden tupakoida kaupunkiautossa.
 3. Kytkeä matkustajan turvatyynyä pois päältä.
 4. Tehdä korjauksia tai muutoksia Kaupunkiautoon ilman GreenMobilityn ennakkohyväksyntää.
 5. Siirtää auton ajo-oikeutta toiselle henkilölle kuin rekisteröidylle Käyttäjälle. Tämän rikkominen johtaa vakuutusturvan menetykseen ja 670 euron lisämaksuun, johon lisätään kaikki ajon aikana tulleet kustannukset.
 6. Jättää kaupunkiautoa toiseen maahan. Jos Kaupunkiauto jätetään Suomen ulkopuolelle, Kaupunkiauto hinataan takaisin Suomeen Käyttäjän maksamana.
 7. Antaa Kaupunkiauton saavuttaa 0% akun varausta toisessa maassa. Jos kaupunkiautossa ei ole virtaa jäljellä Suomen ulkopuolella, käyttäjältä veloitetaan hinausmaksu.

4.7 GreenMobility pidättää oikeuden ottaa auton haltuunsa milloin tahansa ja ilman Käyttäjän vaatimuksia, jos ajoneuvoa käytetään Ehtojen vastaisesti. Tässä tapauksessa Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaavaan ajoneuvoon tai taloudelliseen korvaukseen, ja kaikki kuljetukset tapahtuvat käyttäjän lukuun.

4.8 Jos poliisi tai joku muu viranomainen toteaa, että Kaupunkiautoa on käytetty laittomiin tai sopimattomiin tarkoituksiin vuokrauksen aikana, heillä on oikeus takavarikoida auto välittömästi ilman, että Käyttäjällä on oikeus korvaavaan ajoneuvoon tai taloudelliseen korvaukseen. Käyttäjä on vastuussa kaikista kuljetuksista tässä yhteydessä.

4.9 GreenMobility ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän Kaupunkiauton käytöstä, mukaan lukien kolmansien osapuolten tavaroiden vahingoittuminen, ellei GreenMobility ole toiminut erityisen huolimattomasti.

4.10 Missään tapauksessa GreenMobility ei ole vastuussa vahingoista välillisistä menetyksistä, mukaan lukien käyttäjän viivästymisestä johtuvat menetykset, jos Kaupunkiauto ei ole käytettävissä tai hajoaa Käyttäjän hallussa.

4.11 Kaupunkiauto on ladattava hyväksytyissä julkisissa latausasemissa Kaupunkiauton tavaratilassa olevalla latauskaapelilla. Kaupunkiautoa voidaan ladata myös GreenMobilityn asentamissa latausasemissa, jotka sijaitsevat toiminta-alueen sisällä sijaitsevissa pysäköintihalleissa.

 1. Käyttäjä voi ansaita ilmaisia minuutteja käytettäväksi seuraavalla matkalla lataamalla kaupunkiauton, jos akunvaraus on matkaa lopetettaessa tietyn tason alapuolella. Katso Greenmobility.com -sivustolta tietyt varaustasot ja ansaitsemasi ilmaiset minuutit. Käyttäjä voi ansaita ilmaisia minuutteja jokaisesta autosta kerran päivässä.

4.12 Jos Kaupunkiautoa ladataan muilla kuin edellä mainituilla latausasemilla ja Käyttäjä maksaa laskutuksen itse, Käyttäjä on vastuussa maksusta eikä voi myöhemmin vaatia korvausta GreenMobilityltä. Näissä tapauksissa Käyttäjä on vastuussa Kaupunkiauton vahingoista, jotka johtuvat muiden latausasemien käytöstä.

4.13 Jos Kaupunkiauton latauskaapelia tai latauskorttia käytetään väärin muiden kuin Kaupunkiautojen lataamiseen, Käyttäjältä veloitetaan Hinnaston mukainen maksu ja on vastuussa väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. GreenMobility varaa myös oikeuden ilmoittaa Käyttäjä poliisille väärinkäytöksistä.

4.14 Vuokra-ajan päättämättä jättäminen mihinkään sovittuun aikaan ja paikkaan GreenMobilityn pyynnöstä ja kaiken edellä mainittujen laiminlyönti katsotaan varkaudeksi.

4.15 Jos GreenMobility pyytää sitä, Käyttäjän on ilmoitettava GreenMobilitylle siitä, mihin käyttäjä pysäköi Kaupunkiauton Vuokra-ajan päättyessä.

4.16 GreenMobility ei ole vastuussa yksityisten esineiden vahingoittumisesta, katoamisesta tai unohduksesta vuokrasopimuksen aikana tai sen jälkeen.

5. Vuokra-aika

5.1 Kun varaat kaupunkiauton sovelluksessa, kaupunkiauto varataan niiksi minuuteiksi, joiksi käyttäjä haluaa auton varata. Ensimmäiset 20 minuuttia ovat ilmaisia päivän jokaista matkaa kohden. 20 minuutin kuluttua sinulta veloitetaan jokaiselta minuutilta, kun pidät autoa varattuna. Hinnasto löytyy osoitteesta greenmobility.com.

5.2 Vuokra-aika alkaa, kun Käyttäjä avaa auton lukituksen mobiilisovelluksella. Käyttäjän vastuu kaupunkiautosta alkaa samanaikaisesti.

5.3 Ennen GreenMobility auton käyttöä käyttäjän täytyy tutkia GreenMobility auton siisteys sekä haju. Mikäli kyseinen GreenMobility auto on epäsiisti tai haisee pahalle, on käyttäjä velvollinen ottamaan GreenMobilityyn yhteyttä ja ilmoittamaan asiasta ennen moottorin käynnistystä.

5.4 Ennen Kaupunkiauton käyttöä Käyttäjän on myös tarkistettava, onko Kaupunkiautoon jo rekisteröity vaurioita. Jos Kaupunkiauto on niin pahasti vaurioitunut, että Käyttäjä ei halua ajaa sillä, Käyttäjän täytyy ottaa yhteyttä GreenMobilityyn ja ilmoittaa siitä asiasta, minkä jälkeen tarkastukseen käytetty aika hyvitetään.

 1. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava vahingoista tai virheistä Kaupunkiautossa, jota ei ole vielä ilmoitettu GreenMobilitylle sovelluksen kautta.
 2. Jos GreenMobility arvioi, että vahingot tai virheet on tutkittava tai korjattava ennen Kaupunkiauton käyttöä, GreenMobility pidättää oikeuden hylätä Käyttäjän Kaupunkiauton käyttö.

5.5 Vuokra-ajan aikana Käyttäjän täytyy:

 1. Ajaa kaupunkiautoa vain, jos Käyttäjällä on voimassa oleva ajokortti ja hän on muuten fyysisesti ja henkisesti kykenevä ajamaan Kaupunkiautoa.
 2. Noudattaa voimassa olevaa tieliikennelakia kaikilta osin.
 3. Huolellisesti huolehtia, että Kaupunkiauto on suojattu varkauksilta sulkemalla aina asianmukaisesti ikkunat ja lukitsemalla Kaupunkiauton, kun poistuu siitä.
 4. Lopettaa Kaupunkiauton käyttö välittömästi, jos kojelaudan varoitusvalot syttyvät.
 5. Varmistaa, että Kaupunkiautossa on Käyttäjälle riittävästi virtaa, jotta voi milloin tahansa lopettaa Kaupunkiauton vuokrauksen Toiminta-alueen sisälle ja että Kaupunkiautossa on riittävä kantama päästäkseen lähimmälle julkiselle Helen-latausasemalle.
 6. Kohtele Kaupunkiautoa kunnolla ja oikein, kuten tavalliselta keskimääräiseltä auton vuokraavalta henkilöltä (joka tunnetaan myös nimellä ”kohtuullinen henkilö”) voidaan odottaa.

5.6 Kaupunkiauton vuokraamisen lopettamiseksi Kaupunkiauto on pysäköitävä sen kaupungin toiminta-alueen sisäpuolelle, josta käyttäjä aloitti matkansa, tai siihen liittyviin satelliittialueisiin, ja pysäköinnin on myös oltava näiden Ehtojen määräysten mukainen.

5.7 Käyttäjän on varmistettava vuokrauksen päättyessä:

 1. Latauskaapeli on asetettu oikein Kaupunkiauton tavaratilaan, ellei se ole latautumassa.
 2. Kaupunkiauton seisontajarru on kytketty.
 3. Kaupunkiauton ikkunat ovat kunnolla kiinni ja että Kaupunkiauton ovet ovat lukossa.
 4. Kaupunkiauto jätetään samaan tilaan ja kuntoon kuin silloin, kun Käyttäjä otti haltuunsa Kaupunkiauton.
 5. Kaikki lisävarusteet, kuten lasten turvaistuimet tai pyörätelineet ovat autossa.

5.8 Kaupunkiauton Vuokra-aika päättyy vasta, kun Käyttäjä on varmistanut edellä mainitut ja kun Käyttäjä on myöhemmin lopettanut vuokrauksen mobiilisovelluksen kautta.

5.9 Käyttäjä on vastuussa vuokrauksen päättämisestä oikein. Jos Käyttäjällä on vaikeuksia päättää Kaupunkiauton vuokraus, Käyttäjän on ilmoitettava siitä viipymättä GreenMobilitylle ja pysyttävä Kaupunkiautossa, kunnes GreenMobility on ilmoittanut mitä seuraavaksi tapahtuu.

6. Pysäköinti

6.1 GreenMobility maksaa pysäköinnistä toiminta-alueen julkisilla kaduilla ja tietyissä pysäköintihalleissa. Nämä pysäköintihallit löytyvät myös GreenMobility-verkkosivustolta ja mobiilisovelluksesta.

6.2 Käyttäjän on aina pysäköitävä Kaupunkiauto tieliikennelain ja muiden pysäköintisääntöjen mukaisesti.

6.3 Vuokra-ajan päättyessä ja Vuokra-ajan aikana pysäköitäessä Kaupunkiauto on pysäköitävä julkisille pysäköintialueille, joissa pysäköinti on sallittu vähintään 2 tunniksi ja kaikille asukas- sekä yrityspysäköintipaikoille, erityisesti valittuihin ja osoitettuihin pysäköintihalleihin, joihin Kaupunkiauto voidaan pysäköidä laillisesti, ja pysäköintialueille, joita ei ole varattu tietyille ajoneuvotyypeille, kuten kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen autojen pysäköintialueet, vammaisille, takseille tai yhteiskäyttöautoille. Kaupunkiautot voidaan pysäköidä sähköautojen pysäköintialueille, ellei niitä ole rajoitettu aikarajoituksiin, mutta niitä ei voi pysäköidä pihoille, autotalleihin tai muille alueille, joissa muiden käyttäjien pääsy Kaupunkiautoon on estetty. Viittaamme pysäköinnin yleiskatsaukseen GreenMobility-verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa.

6.4 GreenMobility pidättää oikeuden kieltää ilman ennakkoilmoitusta pysäköinnin tietyillä alueilla, vaikka ne yleensä kuuluisivatkin Toiminta-alueeseen. Tällainen muutos voi tapahtua silloinkin, kun Käyttäjä on aloittanut Vuokra-ajan ja näissä tapauksissa kyseessä olevan alueen katsotaan olevan toiminta-alueen ulkopuolella.

6.5 Käyttäjä on vastuussa Kaupunkiautolle vuokra-aikana ja vuokra-ajan päättymisen jälkeisestä ajasta perittävistä pysäköintimaksuista, kunnes uusi käyttäjä vuokraa Kaupunkiauton tai kunnes GreenMobility siirtää Kaupunkiauton. Jos pysäköinti ei ole näiden määräysten mukaista ja jos GreenMobility on joutunut hinaamaan tai siirtämään Kaupunkiautoa käyttäjän pysäköinnin seurauksena, GreenMobilitylla on oikeus saada kulunsa katettua käyttäjän kustannuksella.

6.6 Parkkimaksun käsittelystä veloitamme lisäski 14 euron maksun. Tämä maksu on pysäköintifirmalta (Kohta 17. Pysäköintivalvontalaki), joka on välitetty edelleen asiakkaalle.

7. Vakuutus

7.1 Kaupunkiautossa on pakollinen liikennevakuutus ja kaskovakuutus.

7.2 Käyttäjän omavastuu on rajoitettu enintään 650 euroon. Ylitystä ei kuitenkaan rajoiteta, jos Käyttäjä on toiminut huolimattomalla tavalla, jota luonnehditaan törkeäksi huolimattomuudeksi, tai jos vahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin käyttäjän olosuhteiden vuoksi. Käyttäjän on huomattava, että sitä pidetään törkeänä huolimattomana, jos toinen käyttäjä ajaa kaupunkiautoa vuokra-aikana. Sekä kuljettaja että käyttäjä ovat tässä tapauksessa yhdessä ja erikseen vastuussa kaikista kustannuksista vahingoista tai muista tapahtumista.

7.3 Vuokra-ajan alussa Käyttäjä voi valita vakuutuksen, joka pienentää omavastuuta vahingon sattuessa. Tämä vaihtoehto ei ole mahdollista Vuokra-ajan alkamisen jälkeen, ja valitut vakuutukset eivät sisällä peruutusoikeutta.

7.4 Käyttäjä on vastuussa kaikista vuokra-aikana Kaupunkiautolle aiheutuneista vahingoista. Tämä pätee huolimatta siitä, että kolmas osapuoli on aiheuttanut vahingot, jos tämä osapuoli ei ilmoita itsestään tai ei muuten ole vastuussa.

7.5 Käyttäjä hyväksyy velvollisuutensa suojella GreenMobilityn etuja vahingon tai muun vakuutustapahtuman yhteydessä:

 1. Ilmoittaa GreenMobilitylle tapahtuneista vahingosta viipymättä.
 2. Kaikkien osapuolten ja todistajien nimien ja osoitteiden hankkiminen.
 3. Pidättäytyminen vastuun myöntämisestä tai syyllisyydestä.
 4. Välttää jättämästä ajoneuvoa tekemättä tarvittavia varotoimenpiteitä.
 5. Ilmoittaa poliisille viipymättä, jos toisen osapuolen syyllisyys on selvitettävä tai henkilövahingon sattuessa.
 6. Täyttää ja luovuttaa vahinkoilmoitus oikeilla tiedoilla välittömästi GreenMobilityn pyynnöstä.

Edellä mainitun laiminlyönti johtaa vakuutusturvan menetykseen.

7.6 Liikenneonnettomuuksien tai vikojen sattuessa Toiminta-alueen ulkopuolella, Käyttäjä vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät Kaupunkiauton palauttamiseen vyöhykkeelle.

7.7 Käyttäjä myöntää nimenomaisen vastuun GreenMobilityn pyynnöstä kaikkien sakkojen, maksujen, perinnän ja oikeudenkäyntikulujen maksamisesta, jotka liittyvät pysäköintiin tai ajoneuvoon tai kuljettajaan Vuokra-aikana kohdistettujen lakirikkomusten vuoksi. Käyttäjällä on täysi vastuu maksamisesta kyseiselle viranomaiselle tai yritykselle, jos he pyytävät maksua. Tällaisten sakkojen tai maksujen lisääntymisen riskin välttämiseksi GreenMobility voi maksaa viranomaiselle tai yritykselle tai ilmoittaa Käyttäjän henkilöllisyydestä. Käyttäjä vastaa lipun hinnasta ja GreenMobilityn hallinnollisesta maksusta.

8. Ratkaisu

8.1 Kaupunkiauton vuokrauksen hinta lasketaan Vuokra-ajan kestosta (alk. minuutti) vuokra-ajan alussa voimassa olevan hinnaston mukaan. Tällä hetkellä Käyttäjälle ilmoitetaan selvästi Hinnaston mukaisen maksun perimisestä Kaupunkiauton noutamisesta ja toimittamisesta valituissa paikoissa, esim. Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Päivitetty luettelo lisämaksuista löytyy GreenMobility-sivustolta.

8.2 Jos Käyttäjä on valinnut maksun minuuttina (alk. minuutti), GreenMobility veloittaa Kaupunkiauton vuokrauksesta maksettavan summan Käyttäjän luottokortilta, kun Käyttäjä on lopettanut Kaupunkiauton vuokra-ajan. Seuraavasta päivästä lähtien käyttäjä voi nähdä käyttönsä sovelluksessa ja verkkosivustolla.

8.3 Käyttäjä voi ostaa alennuspaketin ennakkoon maksetuilla minuuteilla. Paketin hinta vähennetään ostosta, ja tällöin voidaan käyttää ennakkoon maksettuja minuutteja. Ne ovat voimassa 6–12 kuukautta ostopäivästä, vrt. Hinnasto. Paketissa olevien minuuttien lisäksi ajetut minuutit hinnoitellaan normaalilla veloituksella. Huomaa, että 14 päivän peruutusoikeudet eivät ole enää mahdollisia, kun käyttäjä on alkanut käyttää paketissa olevia minuutteja.

8.4 Käyttäjän hinta yhden ja saman Kaupunkiauton vuokraamisesta 24 tunnin sisällä ei voi koskaan ylittää Hinnastossa ilmoitettua päivähintaa. Jos päivän lopun käyttäjä ajaa edelleen Kaupunkiautoa, laskutetaan jäljellä olevat minuutit normaalilla minuuttihinnalla, vrt. hinnasto.

8.5 ”Kutsu ystävä” -palvelua voidaan käyttää vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen, joka on levittää sanaa GreenMobilitystä tavalla, joka ei häiritse GreenMobilityn omaa viestintää ja kanavia. Yksilöityä koodia ei voida asettaa yleisön saataville esim. olla jaettavissa verkkosivuilla tai millään GreenMobilityn omalla kanavalla. Käyttäjä saa jakaa koodin yksityisviestissä, ryhmäviestissä tai yksityisen sosiaalisen mediansa viestissä, mutta sitä ei voida lisätä pysyvänä ominaisuutena sosiaalisen median profiiliin tai muille sivuille. Jos Käyttäjä ei toimi sääntöjen mukaisesti, kaikki ansaitut minuutit peruutetaan ja Käyttäjän tili ja siihen liittyvät uudet tilit jäädytetään. Tämän palvelun kautta ansaitut minuutit vanhenevat ilman varoitusta 12 kuukautta ansaintapäivästä.

8.6 Käyttäjä saa tietää, että verovelvollisuus voi syntyä sovellettavien verosääntöjen mukaisesti, jos Käyttäjän työnantaja on maksanut bonus-matkan ja ansaitut minuutit käytetään yksityisesti. Tätä on verrattava muihin erityisiin palkkalisiin, jotka edunsaajan on ilmoitettava veroviranomaisille, ja tällä ei ole merkitystä GreenMobilityn kannalta, koska GreenMobility ei tunnista mitään vastuuta käyttäjän verovelvoitteista. Kaupunkiauton varaaminen ja vuokraus ei sisällä peruutusoikeutta.

8.7 Vuokra-ajan päättymisen jälkeen Käyttäjä on edelleen sitoutunut luottokorttinsa kattavuuteen kattamaan muut vuokrasopimukseen liittyvät kustannukset näiden Ehtojen mukaisesti, mukaan lukien vahingoista, sakoista, korvauksista ja muista maksuista maksaminen. Jos tällaisia vaatimuksia käyttäjälle ilmenee, GreenMobility ottaa yhteyttä asiakkaaseen tiedottaakseen asiasta ennen kuin erääntyvä summa veloitetaan käyttäjän luottokortilta.

8.8 Jos käyttäjän luottokortin myöntäjä hylkää veloituksen ja se johtuu Käyttäjän omista olosuhteista, GreenMobility voi periä Käyttäjältä lisäkustannuksia. Jos rahaa ei voitu veloittaa Käyttäjän tililtä, GreenMobility pidättää oikeuden lopettaa käynnissä oleva matka ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta.

8.9 GreenMobility pidättää oikeuden siirtää vaatimuksia Käyttäjää vastaan. Tällöin Käyttäjä maksaa korvausmaksun kokonaisuudessaan GreenMobilityn Käyttäjää koskevan vaatimuksen edunsaajalle, kun Käyttäjälle on ilmoitettu siirrosta.

9. Henkilökohtaiset tiedot

9.1 Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä antaa GreenMobilitylle luvan lähettää uutisia ja vastaavia asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa lupa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

9.2 GreenMobility kerää, tallentaa ja käsittelee käyttäjätietoja. Lisätietoja näistä tiedoista on GreenMobilityn tietosuojakäytännössä osoitteessa greenmobility.com.

9.3 Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus GreenMobilityn Käyttäjän tietojen käsittelystä Tietosuojavirastolle puhelimitse 029 566 6700 tai sähköpostitse [email protected]

9.4 Tietyt yritykset voivat olla GreenMobilityn palveluksessa suorittamassa erilaisia töitä GreenMobilityn tarjoamien palvelujen yhteydessä. Näillä yrityksillä voi olla pääsy henkilökohtaisiin tietoihin, jos ne ovat välttämättömiä työn suorittamiseksi, mutta ne voivat käyttää vain työnsä suorittamiseen tarvittavia henkilökohtaisia tietoja, eivätkä ne saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Kyseisten yritysten tiedot löytyvät tietosuojakäytännöstämme osoitteessa greenmobility.com.

9.5 GreenMobility A/S pidättää oikeuden käyttää ja paljastaa henkilökohtaisia tietoja, jos se on tarpeen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi, käyttäjän pyyntöjen täyttämiseksi tai avustamiseksi oikeudellisissa tutkimuksissa tai asioissa, jotka koskevat elämän ja omaisuuden turvallisuutta.

9.6 Käyttäjällä on mahdollisuus saada täysi pääsy käyttäjän GreenMobilitylle antamiin henkilökohtaisiin tietoihin. Jos Käyttäjä haluaa milloin tahansa muuttaa tai poistaa henkilökohtaisia tietoja, jotka GreenMobility on rekisteröinyt Käyttäjää kohtaan, tai jos Käyttäjä haluaa muuttaa käyttöoikeuksia, GreenMobilityn on otettava yhteyttä Käyttäjään, Käyttäjä voi aina ottaa yhteyttä GreenMobilityyn ja ilmoittaa siitä GreenMobilitylle. Käyttäjä voi saada henkilökohtaiset tiedot toimitettavaksi itselleen tai käyttäjän valitsemalle rekisterinpitäjälle. Käyttäjä voi ottaa yhteyttä GreenMobility A/S:ään sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Landgreven 3, 4. kerros 1301 København K

10. Peruuttamisoikeus

10.1 Käyttäjällä on 14 päivän peruuttamisoikeus siitä päivästä, jona Käyttäjä teki ostoksen, vrt. 10.3. Perumisoikeus alkaa ostohetkestä.

10.2 Käyttäjän on ilmoitettava GreenMobilitylle kirjallisesti peruutuksesta ennen määräajan päättymistä. Riittää, että viesti on lähetetty ennen määräajan päättymistä.

10.3 Kaupunkiauton varauksessa ja/tai vuokrauksessa ei ole peruutusoikeutta.

11. Valitukset

11.1 Jos Käyttäjä ja GreenMobility eivät löydä sovintoratkaisua annettuun ongelmaan, Käyttäjä voi tehdä reklamaation osoitteessa www.kkv.fi.

11.2 Nämä ehdot ja mahdolliset GreenMobilityn ja käyttäjän väliset riidat tulkitaan Suomen oikeuskäytännön ja asianmukaisen toimijan mukaisesti Helsingissä.

11.3 Jos yksi tai useampi Ehtojen määräys julistetaan pätemättömäksi, muut määräykset ovat edelleen voimassa.

12. Kaupunkiauton ennakkovuokraus

12.1 Auton ennakkovarauksen hinta ilmoitetaan Hinnastossa.

12.2 GreenMobililityn auto voidaan toimittaa toiminta-alueen sisällä Helsingissä.

12.3 Voit valita kaksi toimitustapaa, kun varaat auton etukäteen. Ensimmäinen tapa on, että auto toimitetaan ovelle, joka määritellään lähimmäksi lailliseksi pysäköintipaikaksi osoitteesi lähellä, vrt. GreenMobility-autojen pysäköintisäännöt. Toinen tapa on varata auto, jonka toimitus on 500 metrin säteellä osoitteestasi.

12.4 Auto on valmiina ja varattuna sinulle 20 minuuttia ennen varattua aikaa ja 1 tunti sen jälkeen.

12.5 Auto on varattava ennakkoon vähintään 10 tuntia etukäteen Helsingissä. Esimerkiksi jos haluat, että auto toimitetaan klo 9:30, ennakkovaraus on tehtävä viimeistään klo 7:30.

12.6 Ennakkovaraus tehdään sovelluksemme kautta valitsemalla valikossa ”Ennakkovaraa auto”. Varauksen jälkeen sinun on vahvistettava tilauksesi tekstiviestillä tai push-ilmoituksella.

12.7 Aikaisintaan 20 minuuttia ennen tilausta, varaus alkaa täsmälleen samalla tavalla kuin miten se normaalisti varatessa tapahtuisi. Varaus 20 minuutin jälkeen maksaa 0,13 € / minuutti.

12.8 Jos et ole aloittanut matkaa ennakkotilaamallasi autolla 60 minuutin kuluessa auton tilaamisesta, varauksesi lopetetaan ja auto vapautetaan muille käyttäjille, jotka voivat varata sen vapaasti kuten kaikki muutkin autot.

12.9 Sinulta veloitetaan ennakkovarauksen hinta riippumatta siitä, aloitatko matkan ennalta varatulla autolla vai ei.

12.10 Peruutuksen voi tehdä ilmaiseksi 1 tuntia ennen toimitusta Helsingissä.

12.11 Ennakkoon varatulla autolla ajaessasi noudatat kaikkia samoja sääntöjä ja ehtoja kuin tavallisen ajon aikana GreenMobility-autolla. Tämä koskee myös minuuttien kulutusta tililtäsi siihen minuuttihintaan millä ajat. Auto on pysäköitävä Toiminta-alueella kaikkiin laillisiin paikkoihin.

13. Yritys / Kaupallinen Ajaminen

13.1 Tämä osa sisältää ehdot, jotka liittyvät GreenMobilityn kanssa tehtyyn liiketoiminta- tai yrityssopimukseen. Kutsumme tätä liiketoiminta- tai yrityssopimukseksi.

13.2 Yrityssopimuksella ajavaan työntekijään sovelletaan samoja yleisiä ehtoja kuin yksityisajoon. Mutta lisäämällä seuraavat säännöt.

13.3 Sopimuksen tehnyt yritys hyväksyy seuraavat säännöt:

13.4 Maksaminen tapahtuu joko yrityksen luottokortilla tai laskulla. Valittu yrityssopimusvalvoja yrityksestä valitsee halutun ratkaisun käyttöliittymästä.

13.5 Hinnat ovat samat yritysajoissa kuin yksityisajoissa, mutta niitä mainostetaan ilman arvonlisäveroa.

13.6 Yritys maksaa työntekijöiden ajamisesta yrityssopimuksen kautta. Tämä koskee muun muassa sakkoja, veroja, vahingonkorvauksia, maksuja ja omavastuuta. Yrityksen on korvattava GreenMobilitylle työntekijän aiheuttamat vahingot.

13.7 Työntekijän matkat kirjataan ja historia näytetään yrityssopimuksen pääkäyttäjälle. Työntekijä hyväksyy tämän rekisteröidessään ajomaan työaikana yritystilille. Kaikki yksityisyyden seuraukset työnantajan ja työntekijän välillä ovat GreenMobilityn kannalta merkityksettömiä.

13.8 GreenMobility pitää yrityksen yritystilillä näkyvää työntekijän matkaa aina ammattimaisena. Millään työnantajien ja työntekijöiden välisillä asioilla ei ole merkitystä GreenMobilityn kannalta. Ja päinvastoin, kun ajat henkilökohtaisella tilillä. Tässä tapauksessa työntekijän on maksettava itse ja saatava rahat työnantajaltaan kuluna.

13.9 GreenMobility ei ole vastuussa unohdetuista tavaroista tai muusta autoon jätetystä.

HINNAT

Rekisteröityminen: 0€

Minuuttihinta: 0,50€/min

Väliaikainen energialisä: 0,15€/km

Varauksen hinta ilmaisen 20 minuutin jälkeen: 0,13€ / min

Hinta päivävuokralle ilman pakettia: 90€

Aloitus/lopetus Helsinki-Vantaan lentokentälle: 7€

Yleisesti
Lasku: 15€
Muistutusmaksu: 15€
Ennakkovaraa auto: 5€ / 10€ / 10€ lentokentälle
Hallinointimaksu: 35€
Omavastuu: 650€
Pienennetty omavastuu 65€: 3€
Maksu ehtojen rikkomisesta taloudellisten seurausten takia: Laskun mukaan

Pidä esineistä huolta – Itsesi ja seuraavan käyttäjän vuoksi!
Kadonneet avaimet: 650€
Kadonnut lataus-/pysäköintikortti: 300€
Latauskaapeli (rikki tai hävinnyt): 300€

Pidä huolta autosta – ja seuraava käyttäjä rakastaa sinua!

Auton kuivaaminen (auki olevan ikkunan seurauksena): 90€

Kevyt esim. roskien/paperin siivous autosta: 100€

Suurempi siivous johtuen esim. tupakoinnista/eläimistä autoissa: 300€

Lataus/parkkikortin väärinkäyttö: 650€ + kulutus

Ylimääräinen tarvittava siivous: 300€

Tarrojen, teippien yms. poistaminen 535€ asti

Vahingoittunut vanne: 125€

Puhjennut rengas: 200€

Aja siististi – itsesi ja rakkaittesi puolesta!

Ajaminen ilman voimassaolevaa ajokorttia: 300€

Annat toisen ihmisen ajaa käyttäjälläsi: 250€
Parkkisakot: Sakko + hallinnointimaksu
Sakot ja rikkomukset: Sakko + hallinnointimaksu
Huonosti pysäköidyn, esimerkiksi yksityisen ajotien eteen parkkeeratun kaupunkiauton siirtäminen: 40€
Kaupunkiauton siirtäminen toiminta-alueen ulkopuolella: 200€
Kaupunkiauton hinaaminen toiminta-alueen sisä- tai ulkopuolella (asiakas rikkonut vuokraehtoja): 300€
Auton huolto (vain asiakkaan omasta syystä): Laskun mukaan + hinaus