På vej mod færre private biler i byen

Delebil København

Kun en fjerdedel af året er gået. Men allerede i dag, mandag d. 28. marts, er det Danmarks Overshoot Day – dagen hvor vi i Danmark har opbrugt ressourcerne for i år og begynder at gå i minus. I den forbindelse sætter GreenMobility fokus på den grønne omstilling, og hvordan vi gennem reducering af privatbilisme kan reducere vores klimabelastning.

Måske har du hørt om Earth Overshoot Day? Earth Overshoot Day er skæringsdagen for, hvornår verdens befolkning har opbrugt de ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. I 2021 faldt Earth Overshoot Day allerede d. 29. juli. Hvis jordens ressourcer var en abonnementsløsning, ville abonnementet på ressourcerne således allerede være opbrugt efter kun syv måneder ud af et helt år.

Der findes også en Overshoot Day for hvert land. Denne dag markerer, hvornår landet har opbrugt sine ressourcer. I år falder Danmarks Overshoot Day på d. 28. marts. I 2021 faldt den d. 26. marts, altså to dage tidligere. Datoen udregnes hvert år af Global Footprint Network ud fra Danmarks økologiske fodaftryk og den globale biologiske kapacitet. Når det økologiske fodaftryk overstiger naturens reproduktion af ressourcer, ender det derved i et overforbrug.1 

Se andre landes Overshoot Day her

"

Der findes ikke råmaterialer nok på kloden til, at alle kan få en elbil. Og det er dyrt og ressourcekrævende at fremskaffe disse råvarer.

Hvordan rykker vi Overshoot Day?

For at reducere vores klimabelastning er omstilling af transportsektoren bl.a. nødvendig. Det indebærer eksempelvis en reducering i antallet af private benzin- og dieselbiler i byerne. Private biler er nemlig ansvarlige for omkring 12% af de samlede CO2-emissioner bare i Europa.2 

Med tiden bliver der kun flere og flere mennesker i byerne. Men er det ensbetydende med, at der også skal være flere biler byerne? Svaret er nej. Vi skal deles om de biler, der er. Der findes nemlig ikke råmaterialer nok på kloden til, at alle kan eje en bil. Og det er både dyrt og ressourcekrævende at fremskaffe disse råvarer. Lige nu lever 55% af verdens befolkning i byområder, og dette tal forventes at stige til ca. 68% i 2050.3 Vi bliver derfor nødt til at være bedre til at udnytte de ressourcer, der allerede er. 

Derfor arbejder GreenMobility for, at færrest mulige biler transporterer flest mulige mennesker rundt, så vi sparer råstoffer og ressourcer. Og at disse biler er elektriske, så vi mindsker vores CO2-udledning under kørslen. Vores vision at udbrede en 100% elektrisk delebilsløsning til flere europæiske byer, så mange flere kan få adgang til en bil uden at eje den. Konkret set arbejder GreenMobility for at være tilstede i 35 europæiske byer i 2025.

Hvis vi kan deles om bilerne, kan vi nemlig reducere partikelforurening i byen, reducere vores ressourcer til fremskaffelse af nyproducerede biler og gøre en positiv klimaforandring. Og du kan gøre en forskel ved at dele hundredvis af elbiler i stedet for selv at eje en benzin- eller dieselbil.

Hvad kan du selv gøre?

Drop nr. 1 eller nr. 2 bil

Ejer du selv en bil og bor du samtidig i byen? Så kan du overveje, om dit kørselsbehov kan dækkes af at have adgang til en delebil, offentlig transport og cykel. En gennemsnitlig familie i Danmark bruger over 3.000 kr. om måneden på at eje en bil. For den sum kan man køre rigtig mange timer i en el-delebil. Og så undgår man samtidig udgifterne til brændstof, parkering, forsikring, afgifter mv.

Vores seneste brugerundersøgelse viser, at 35% har solgt eller undladt at købe en bil, fordi de bruger GreenMobility. Det er en stigning på 7% fra 2021. Men vi har brug for at endnu flere dropper nr. 1 eller nr. 2 bil i byen, som alligevel holder stiller 95% af tiden. Er det nu, at du skal opgive din private bil?

Læs også: Vi begynder at se enden på privatbilisme i byer

Deleøkonomisk mindset

Som privatperson kan du være med til at gøre en forskel ved at skabe balance i dit forbrug. Genbrug og deleøkonomi, hvor vi har fokus på at genbruge vores ting eller give dem videre til andre, kan gøre en forskel. Du kan for eksempel give det tøj, du ikke længere bruger, til genbrug, få repareret dit fjernsyn i stedet for at smide det ud, undgå madspild og dele biler med andre – listen er lang. Når vi deler ting eller ikke er bundet økonomisk til fx en bil, kan der for mange være en stor frihed at hente.

  1. https://www.wwf.dk/nyhed/earth-overshoot-day-2021/
  2. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
  3. https://www.who.int/health-topics/urban-health#tab=tab_1