FN:s hållbarhetsmål – vilken insats gör vi?

Är de egentligen så gröna som de påstår? Vad är deras bilar gjorda av? Och hur mycket CO2 är ni med och sparar när ni kör en ’Green’ och lever den hållbara livsstilen? Få svaret när vi gräver djupare i hur GreenMobility arbetar för flera av FN:s hållbarhetsmål. 

GreenMobility är ett företag som först och främst gör en insats för mer hållbara städer med mindre föroreningar och stök. Vi arbetar ständigt för flera av FN:s hållbarhetsmål, men det finns alltid mer att göra.

Vi tror på vikten av att försöka beskriva vårt arbete för tre av FN:s hållbarhetsmål på ett lättförståeligt och okomplicerat vis så att alla kan bli en del i arbetet för att nå målen. När du kör en genomsnittlig resa på 7,7 km i en av våra elbilar sparar du koldioxid motsvarande tre koppar svart kaffe och fyller upp en bubbla lika stor som en människa med återvunnen plast. Och det är bra, både för staden, klimatet och framtida generationer.

Fler delbilar föder färre privatäga

Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen

Mindre stök, färre bilar och mindre föroreningar i städerna. Det låter som en utopi, och så är det nästan, men på knappt 5 år har vi redan kommit långt. Med vår flotta på 700 elbilar i fyra städer i Europa gör vi en viktig insats för att skapa mer hållbara städer. Och det är precis vad FN:s 11:e hållbarhetsmål går ut på.

Över hälften av världens befolkning bor i stadsområden och fram emot 2050 förväntas det att två tredjedelar av världens befolkning bor i städer. Vår mobilitetslösning gör det möjligt att ha bil, och dessutom en miljövänlig sådan, utan att behöva tänka på alla kostnader som tillkommer när man själv äger en bil. Det reducerar antalet privata bilar på vägarna vilket är en stor fördel när det framöver kommer bli fler och fler som bor i städerna.

Genom att skapa ett hållbart delbilskoncept där man genom en app hittar den närmsta elbilen på gatan, kör iväg och t.ex. parkerar på andra delen av stan, gör vi hållbar transport tillgänglig för alla (i varje fall alla de över 18 som har körkort).

Och fler delbilar ger ett minskat avtryck. På en genomsnittlig resa om ca 7,7 km i GreenMobilitys bilar sparar du miljön från 912g CO2, vilket motsvarar klimatavtrycket vid produktionen av en liter mjölk eller 3 koppar svart kaffe1. Samlat har GreenMobilitys användare sparat över 1.600.000 kilo CO2.

Elbilar av återvunnen plast och andra återvunna material

Hållbarhetsmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Vi minskar vårt avtryck på naturen genom att ändra på det sätt som vi producerar och konsumerar. Och hållbar produktion och konsumtion är precis vad FN:s 12:e hållbarhetsmål handlar om. För att leva upp till målet samarbetar vi med hållbara leverantörer, exempelvis Renault, därifrån alla våra bilar kommer.

Det kanske inte är tydligt för blotta ögat, men när du kör runt i våra elbilar är du omringad av återvunnen plast och andra återvunna material. Våra bilar av modell Renault Zoe är producerade av 90% återvunnet material, varav två typer av återvunnen plast. Likaså är de invändiga textilierna 100% återvunnet material. Som om det inte vore nog så är ljudnivån från bilarna mycket låg.

Förnybara energikällor och grön ström

Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

I Sverige kommer en tredjedel av de totala CO2-utsläppen från transport, och i storstäderna kommer nästan hälften av luftföroreningen med det hälsofarliga ämnet Kvävedioxid (NO2) från trafik och tomgång2. Luftförorening är ett problem som ofta glöms bort och varje år dör över fem gånger så många av luftföroreningar än av trafikolyckor.

Vi kan skapa renare luft i städerna genom att ändra på det sätt vi tänker kring mobilitet och ändra på våra vanor om transport inom städerna. Och det är en av GreenMobilitys kärnområden för FN:s 13:e hållbarhetsmål: bekämpa klimatförändringarna.

Vår flotta består uteslutande av elbilar som kör på ström från förnybara energikällor och som inte släpper ut några farliga ämnen. Våra bilar får el från våra två sammarbets partners E.ON och Göteborg Energi där bilarna laddas upp med ström från sol, vind och vatten. Här är klimatbelastningen mycket lägre än vid bensin- och dieselbilar.

Vår klimatinsats innebär också att vi hela tiden är i dialog med beslutsfattare och strävar efter att utbilda och främja vikten av den gröna dagordningen och hållbara mobilitetlösningar, både B2C, B2B och B2G.

 

1https://agro.au.dk/fileadmin/user_upload/Mogensen_et_al_2016_Foedevarernes_klimaaftryk.pdf
2https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/