Privacyverklaring

Laatst geüpdatete Augustus, 2020

1.0 – Introductie

1.1 Dit persoonlijk databeleid legt uit hoe GreenMobility NV uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Als deel van ons bedrijf registreren en gebruiken we informatie over u (persoonlijke informatie). We doen dit om u de beste ondersteuning te bieden, om onze afspraken met u na te komen en om te voldoen aan verscheidene wettelijke vereisten.

We nemen alle gepaste voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de bestaande wet.

1.2 De juridische eenheid die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke data is:

GreenMobility NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke informatie die we van u ontvangen hebben. U kan onze contactgegeven hieronder terugvinden.

GreenMobility NV
Vosstraat 323
2100 Deurne, Antwerpen
VAT No.: BE0744 934 264
Phone number: + 32 2 233 22 11

Email: [email protected]

Alle vragen met betrekking tot uw persoonlijke data kunnen gesteld worden via de contactgegevens opgelijst in punt 1.2

2.0 – Algemeen reglement over persoonlijke gegevens

2.1 Waarom verwerken wij uw persoonlijke informatie?

We verwerken persoonsgegevens wanneer

 • U een overeenkomst bent aangegaan of denkt aan te gaan met ons om met onze vloot auto’s te rijden, cf. the General Data Protection Regulation, Article 6, (1)(b). Dit houdt bijvoorbeeld in
  • Klantenondersteuning
  • Begeleiding
  • Administratie
  • Kredietwaardigheid
  • Herstel van onopgeloste schulden
  • Identificatie en goedkeuring van u als klant, etc.
 • U heeft uw toestemming aan ons gegeven om uw persoonlijke informatie te geven voor specifieke doeleinden, cf. the General Data Protection Regulation, Article 6, (1)(a). Dit houdt bijvoorbeeld in
  • Marketing doeleinden, het versturen van nieuwsbrieven, ontwikkelen van nieuwe producten en voorbereiden van analyses inbegrepen.
 • We zijn er wettelijk toe verplicht, cf. the General Data Protection Regulation, Article 6, (1)(c). Dit is bijvoorbeeld in overeenstemming met:
  • De Wet tegen Witwassen
  • De Wet op Belastingscontrole
  • De Boekhoudwet
  • Het Huurrecht
  • De Wet op Gegevensbescherming
  • De CPR-wet
 • Het is nodig om onze legitieme belangen na te streven, cf. the General Data Protection Regulation, Article 6, (1)(f). Dit houdt bijvoorbeeld in
  • Om misbruik te voorkomen of om IT- en betalingsveiligheid te versterken. In deze context verwerken we alleen uw persoonsgegevens als onze belangen duidelijk zwaarder wegen dan uw belangen om uw persoonsgegeven niet te laten verwerken.

2.2 Welke persoonlijke informatie verwerken we over u?

We verwerken verschillende types van alledaagse persoonsgegevens, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, met inbegrip van

 • Persoonlijke basisinformatie, zoals uw naar, gender, adres, contactgegevens en CPR nummer.
 • ID-documentatie, eg kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs.
 • Informatie over uw locatie tijdens uw ritten in onze wagen en de interactie met onze app.
 • Informatie over de diensten en producten die we u aanbieden, met inbegrip van hoe u ze gebruikt en uw voorkeuren in dit verband – we doen dit om onze producten en de producten, diensten en technologie van partners te verbeteren

We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie over u.

2.3 Waar halen we uw persoonlijke gegevens vandaan?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens van:

 • Uzelf, wanneer u, bijvoorbeeld, een profiel invult, bepaalde documenten indient voor ons, u ons belt of u elektronisch communiceert met ons of vergelijkbaar.
 • Cookies, lees hier meer over in ons cookiebeleid.
 • Derde partijen zoals publieke autoriteiten en uw bank, evenals publiek beschikbare databases zoals het CPR-register, OIS of registratiesystemen.
 • Het eigenlijke gebruik van de auto’s genereert gegevens.

2.4 Hoe lang slaan we persoonlijke gegevens op?

We slaan de persoonlijke gegevens op die u ons verstrekt voor zo lang als toegelaten door de wet en we verwijderen het wanneer het niet langer nodig is om het doel te vervullen waarvoor het is verzameld.

2.5 Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens door?

In sommige gevallen delen we uw persoonlijke gegevens met derde partijen, b.v. wanneer

 • We informatie doorgeven over u met publieke autoriteiten wanneer dit verplicht is of overeenkomstig met de bestaande wet.
 • We uw persoonsgegevens delen met kredietbureau’s. Als u uw verplichtingen naar ons niet nakomt, kunnen we u rapporteren aan kredietbeoordelingsbureaus en/of registers voor waarschuwingsberichten in overeenstemming met de bestaande wetgeving.
 • We uw persoonlijke gegevens delen met het parkeerbedrijf als wij een boete krijgen waarbij kan worden toegeschreven dat u de laatste gebruiker van de auto was.
 • We verwijzen naar IT-ontwikkeling, hosting en ondersteuning, geven we persoonsgegevens door aan gegevensverwerkers die zich binnen de EU/EER of in een derde land bevinden, op voorwaarde dat er een voldoende niveau van bescherming is.
 • We uw persoonsgegevens indien nodig delen met onze adviseurs, zoals advocatenkantoren of verzekeringsmaatschappijen.
 • In verband met het gebruik van onze service in andere steden, kunnen we uw informatie delen met lokale franchisepartners.

2.6 Profilering en geautomatiseerde beslissingen

Profilering

Profilering is een soort automatische verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken vb. profilering en datamodellering om u specifieke diensten en producten te kunnen bieden die aan uw voorkeuren voldoen, witwaspraktijken te voorkomen, prijzen voor diensten en producten vast te stellen, fraude en het risico op fraude te detecteren, de kans op overtredingen in te schatten, en voor marketingdoeleinden.

Geautomatiseerde beslissingen

Bij geautomatiseerde beslissingen gebruiken we onze systemen om beslissingen te maken gebaseerd op de informatie die we over u hebben. We gebruiken b.v. geautomatiseerde beslissingen om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde beslissingen stellen ons in staat ervoor te zorgen dat onze beslissingen snel, eerlijk, efficiënt en correct zijn op basis van de informatie die we hebben.

2.7 Hoe slaan we informatie op?

We hebben technische en organisatorische beperkingen opgesteld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of illegaal worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, vernederd of bekend worden gemaakt aan een onbevoegde persoon, worden misbruik of anderszins verwerkt worden in strijd met de wet.

V.b. We slaan persoonsgegevens op op computers met beperkte toegang, die geplaatst zijn in gecontroleerde faciliteiten. De interne beveiligingsmaatregelen worden voortdurend gemonitord.

Persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EU/EER, maar kunnen ook worden overgedragen naar en gebruikt worden in een land buiten de EU/EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande wetgeving. Alleen medewerkers met een relevante behoefte aan inzicht hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

3.0 – Welke rechten heeft u?

Als een privé individu heeft u de volgende rechten:

3.1 Inzicht in uw persoonlijke gegevens

U kunt inzicht krijgen in de persoonsgegevens die we verwerken, met inbegrip van waar het vandaan komt en waar we het voor gebruiken. U kunt erachter komen hoelang we uw gegevens bewaren en wie uw gegevens ontvangt, voor zover wij uw persoonlijke gegevens doorgeven. Uw recht op inzage kan echter worden beperkt door de wet of kan vrijgesteld zijn van het recht op toegang.

3.2 Manuele verwerking

U kunt inzicht verkrijgen over hoe geautomatiseerde beslissingen genomen worden evenals de effecten van de beslissen, en u heb recht op manuele verwerking van elke geautomatiseerde beoordeling.

3.3 Recht op bezwaar

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang.

3.4 Bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegeven voor ‘direct marketing’-doeleinden, met inbegrip van profilering in verband met een gelijkaardig doel.

3.5 Correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Als uw verwerkte persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om de gegevens te laten corrigeren of verwijderen met de beperkingen volgens de bestaande wet of rechten om uw persoonsgegevens te verwerken. Naar deze rechten wordt verwezen als “het recht op rectificatie”, “het recht om te wissen” en “het recht om vergeten te worden”.

3.6 Beperkt gebruik

Als u van mening bent dat de informatie die we over u hebben vastgelegd onjuist is, of als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van de informatie, kunt u eisen dat we het gebruik van de informatie voor opslag beperken. Het gebruik is slechts beperkt totdat de validatie van de informatie kan geverifieerd worden of totdat kan worden geverifieerd dat onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belangen

Als u het recht heeft om ons te vragen om de informatie die we over u verzameld hebben te verwijderen, mag u ons in plaats daarvan vragen om het gebruik van deze informatie voor opslag te beperken. Als we de informatie die we over u verzameld hebben alleen nodig hebben om een juridische claim te beoordelen, kunt u ook eisen dat ander gebruik van uw informatie beperkt wordt tot opslag. We hebben echter de mogelijkheid om uw informatie voor andere doeleinden te gebruiken, met inbegrip van het beoordelen van een juridische claim, of als u uw toestemming hiervoor hebt gegeven.

3.7 Intrekking van toestemming

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Als u uw toestemming intrekt, houd er dan rekening mee dat we u mogelijk bepaalde diensten of producten niet kunnen aanbieden. Weet ook dat we uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken om ons bijvoorbeeld te houden aan een overeenkomst die we met u hebben gesloten of als we het wettelijk recht hebben om dat te doen.

3.8 Overdraagbaarheid van gegevens

If we use information based on your consent or agreement and the processing of the information is automated, you have the right to receive a copy of the information you have provided, in an electronic machine-readable format.

4.0 Anderen

4.1 Updates

We werken deze informatie over onze verwerking van persoonsgegevens regelmatig bij. Als er iets veranderd, zal ook de “geüpdatete” datum veranderen.

Eventuele wijzigingen in deze informatie over onze verwerking van de persoonsgegevens zijn onmiddellijk van toepassing op u en uw persoonsgegevens. Als wijzigingen van invloed zijn op hoe persoonlijke informatie verwerkt wordt, zullen we redelijke kennisgeving nemen om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen.

4.2 Klachten

Als u ontevreden bent over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens bijwerken, kunt u ons altijd schrijven door de contactgegevens te gebruiken in sectie 1.2.

Je kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. nr. +32 2 274 48 00 of via e-mail naar [email protected]. Je kan ook meer lezen op hun website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

COOKIEBELEID

 GreenMobility NV gebruikt cookies voor onze websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of ander mobiel apparaat opgeslagen wordt. Het maakt uw computer herkenbaar en verzamelt informatie over welke pagina’s en functies in uw browser worden bezocht. Maar cookies kunnen niet zien wie u bent, wat uw naam is, waar u woont en of de computer door één of meerdere mensen gebruikt wordt. Het kan ook geen computervirussen of andere schadelijke programma’s verspreiden.

De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn om de diensten te leveren die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

We gebruiken de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies om de website bruikbaar te maken door basisfuncties te activeren, zoals paginanavigatie en toegang tot de beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
 • Voorkeurscookies waarmee onze website informatie kan onthouden zoals b.v. de taal of de regio waarin u zich bevindt.
 • Statistische cookies die ons helpen de gebruikerservaring op de website te verbeteren en de ervaring aan uw behoeften aan te passen.
 • Marketing cookies gebruikt om bezoekers over websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Cookies van derden op onze website

Sommige marketing cookies die op uw apparaat worden geactiveerd wanneer u onze website bezoekt en de cookies geaccepteerd hebt, zijn eigendom van derden die de gegevens verwerken waartoe die cookies toegang verlenen.

Hoe lang worden de cookies opgeslagen?

Het varieert hoe lang cookies op uw apparaten worden bewaard. Sommige cookies blijven op uw computer nadat de browser is afgesloten, terwijl andere na 30 minuten worden verwijderd of meteen wanneer de browser sluit.

Hoe worden cookies verwijderd?

U kunt de cookies op uw computer altijd weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Waar u deze instellingen vindt, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, er veel functies en diensten op het internet zijn die u niet kunt gebruiken.

Alle browsers laten u toe om uw cookies collectief of individueel te verwijderen. Hoe u dit doet, hangt af van de browser die u gebruikt. Onthoud dat als u meerdere browsers gebruikt, u cookies in alle browsers moet verwijderen.

Op www.consumentenbond.nl kan u meer lezen over cookies en krijgt u instructies over hoe u cookies kan verwijderen op verschillende browsers.