Varför är det bra att dela?

I takt med att det blir allt viktigare att vi på allvar börjar se efter våra begränsade resurser på denna jord, har fler och fler börjat engagera sig i det vi kallar delningsekonomin. Visste du att varje gång du kör med GreenMobility, så är du med och bidrar till delningsekonomin? Här listar vi massor med bra saker du bidrar till varje gång du väljer en Green framför en bensinbil.

Nyttjar varje bil till fullo

Alldeles för många bilar står i genomsnitt stilla alldeles för stor del av tiden. När vi delar på bilarna, kan andra använda bilen när du själv inte behöver den.

Parkering med GreenMobility

Färre bilar

Genom att se till att nyttja varje bil mer effektivt minskar behovet av att äga egen bil och det blir färre bilar som står och skräpar på gatorna.

Mindre trafik

Med färre bilar på gatorna blir det mindre trafikstoppning. Dessutom minskar risken för olyckor när det är mindre bilar och bättre flyt i trafiken.

Lägre utsläpp

Vår flotta består till 100% av elbilar som bidrar till lägre utsläpp av farliga ämnen och koldioxid. Bilarna är också tillverkade av återvunnet material.

Tystare städer

Elbilar är dessutom mycket tystare än andra bilar. Tänk vilken skillnad det hade varit ifall alla bilarna i stan var lika tysta som en Zoe.

Mer plats till annat

Eftersom bilarna är i ständig rörelse behövs även färre parkeringsplatser. Det frigör stora ytor i städerna som kan användas till annat.

Lägre kostnader

Att dela på bilarna är också betydligt billigare än att alla skulle äga  var sin bil. Med GreenMobility betalar du endast för det du faktiskt använder.

Ökad flexibilitet

Med oss kan du smidigt ta bilen från en punkt till en annan, för att sedan lämna den direkt på gatan och låta nästa användare ta vid. Kan det bli mer flexibelt?