Grönare städer för en hållbar framtid

GreenMobility är en 100% elektrisk bildelningstjänst som minskar koldioxidutsläpp, trängsel och ljud i våra städer. Varje gång du kör med oss är du med och bidrar till en grönare morgondag.

100% elektriska

Alla våra bilar är 100% elektriska och drivs på förnybar energi. Det betyder inte bara minskade utsläpp av CO2 och andra farliga ämnen, utan även minskade ljudnivåer och buller i våra städer. 

Delningsekonomin

Minskad konsumtion och en hållbar utveckling. 

När du kör med GreenMobility bidrar du till smartare användning av våra gemensamma resurser för en mindre klimatpåverkan.

Mer plats till annat

De allra flesta bilar står stilla och tar upp plats 95% av tiden. Elbilar som delas ersätter 6 vanliga bilar och skapar mer plats till annat, såsom fler parker, gågator och gröna oaser.

+35 städer med +10.000 EV's tills 2025

Vi lever på en kontinent där 23%1 av koldioxidutsläppen är kopplade till inhemsk transport, varav dryga 70%2 av dessa förorsakas av vägtransport och framförallt av bilar. I takt med att allt fler flyttar till städerna, har vi alla en viktig uppgift framför oss om vi vill minska koldioxidutsläppen. Tillsammans kan vi leda en hållbar utveckling, där städer och människor står i fokus.

GreenMobility har vi höga ambitioner om att bli en integrerad del i städers infrastruktur. Vi tror att genom att erbjuda enkla och miljövänliga transportalternativ i våra städer, kan vi vända utvecklingen och ändra på folks beteende. Därför har vi satt en mycket ambitiös vision och strävar efter att finnas i +35 europeiska städer med +10.000 elbilar till år 2025.

11

Städer

170017

Användare

1300

Bilar

3609

CO2 sparat

FN:s globala mål

Tre hållbarhetsmål i fokus. Vilken insats gör vi?

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor redan i stadsområden och vid 2050 förväntas det ha ökat till två tredjedelar. Vår mobilitetslösning gör det möjligt för alla att få tillgång till en miljövänlig bil precis så mycket som de behöver, utan att äga. På så sätt frigör vi plats i städerna, bidrar till mindre trängsel och trafik, samt minskar buller och ljud för behagligare städer. Med 1300 elbilar i 11 städer och höga ambitioner om tillväxt arbetar vi dagligen för en mer hållbar stadsmiljö.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Vi samarbetar med hållbara leverantörer, såsom Göteborg Energi och E.ON som förser våra bilar med el från sol, vind och vatten. Dessutom är våra bilar av modell Renault Zoe producerade av 90% återvunnet material, varav två typer av återvunnen plast. Likaså består de invändiga textilierna av 100% återvunnet material. När bilarna är skadade eller inte längre går att använda ser vi till att de återvinns (både fönster, batterier, metaller, däck) på ett hållbart vis.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

FN:s globala mål 13 är en av GreenMobilitys kärnområden, varför vår flotta består uteslutande av elbilar som inte släpper ut några farliga ämnen. På en genomsnittlig resa sparar du miljön från 1,2kg CO2, det gör stor skillnad i det långa loppet. Vår klimatinsats innebär också en ständig dialog med beslutsfattare för att främja vikten av den gröna dagordningen och hållbara mobilitetlösningar, både B2C, B2B och B2G.

ESG och Hållbarhetsrapport

Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete. Sedan 2019 har vi varit medlemmar i UN Global Compact och har nominerats till SDG Tech Awards Danmark i både 2020 och igen 2021. I vår ESG- och hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar med FN:s globala mål och hållbarhet. Vid SMV COP 2021 utnämndes vår ESG och hållbarhetsrapport 2020 till en av de bästa hållbarhetsrapporterna det året.