GreenMobility då och nu

Idén till att skapa grönare och bättre städer föddes med GreenMobilitys grundare Henrik Isaksen. Som en sann entreprenör har Henrik Isaksen grundat flera företag, bland annat Clever, en lösning för effektiv uppladdning av just elbilar. I oktober 2016 grundade han GreenMobility med ett mål att skapa renare och friare stadsmiljöer. Sedan starten i Köpenhamn har över 1 miljon resor gjorts med GreenMobility och besparat världen från över 1500 ton koldioxid. Idag finns omkring 900 elektiska GreenMobility bilar spridda över, förutom Köpenhamn, även Aarhus och Oslo. GreenMobility är sedan juni, 2017 noterat på Nasdaq First North Copenhagen.

Mobility-as-a-Service är en relativt ung marknad där GreenMobility som existerat i fyra år är en av de mer erfarna bilednings operatörerna. Tack vare det, har företaget lyckats bygga upp en stabil grund med omfattande data och know-how att förlita sig och bygga vidare på. Marknaden för Mobility-as-a-Service delas ytterligare in i tre kategorier; (1) Micro mobility som är en lösning för kortdistanser där till exempel uthyrning av cykel och el-sparkcykel hör till, (2) Daily commute som innefattar bildelningstjänster såsom GreenMobility samt taxi och Uber likaså, och (3) Commuting specific som syftar på biluthyrning och lokaltrafik för längre sträckor.

På GreenMobility ser vi varken cyklar eller lokaltrafik som konkurrenter utan ser hellre att alla parter arbetar tillsammans för att skapa bättre och grönare framkomlighet i våra städer. I Köpenhamn samarbetar vi till exempel aktivt med Rejseplanen som smidigt samlar alla transportalternativ på en och samma plattform. En studie från Oslo visar att GreenMobility istället ofta används som ett alternativ till privata bilar, som många gånger är ett mindre miljövänligt alternativ.

GreenMobilty har satt ut som mål att förändra sättet vi reser på. Vi vill ge våra kunder större frihet och ett smidigt, grönt alternativ att ta sig runt på. Om vi lyckas, skapar vi tillsammans städer med mindre trängsel och renare luft.