Elbilar på frammarsch

I måndags presenterade Stockholms Handelskammare en ny rapport över hur framtidens elbilsflotta kan förväntas att utveckla sig i Sverige. ”Elektrifiering av fordon är en global megatrend, som har haft en stark tillväxt under flera år och som sannolikt kommer accelerera under de kommande åren framöver” inleds rapporten. Denna trend har vi på GreenMobility följt i flera år och vi ser mycket positivt på utvecklingen.

"

Elektrifiering av fordon är en global megatrend, som har haft en stark tillväxt under flera år och som sannolikt kommer accelerera under de kommande åren framöver.

Under år 2018 släppte svensk inrikes transport ut 16 miljoner ton växthusgas, vilket motsvarar den näst största utsläppskällan av växthusgaser i landet. Av dessa 16 miljoner ton står personbilar för hela 60% av utsläppen.

De höga utsläppen grundar dig i att år 2019 bestod den svenska bilsflottan till drygt 90% av bensin- och dieseldrivna bilar som släpper ut 129 respektive 133 gram koldioxid per km. Med omkring 5 miljoner bilar i trafik bara i Sverige har det förödande konsekvenser för klimatet. Elbilar, som släpper ut 0 gram koldioxid per km och är betydligt skonsammare mot miljön, stod däremot endast för 1% av bilflottan…

"

GreenMobilitys bilflotta utgörs till 100% av elbilar – en viktig del av vår affärsmodell som vi är mycket stolta över.

GreenMobilitys bilflotta utgörs till 100% av elbilar – en viktig del av vår affärsmodell som vi är mycket stolta över. Det är inte bara vi som ser fördelarna med att köra på el, de senaste åren har fler och fler övergått till elbil eller andra typer av laddbara bilar. Baserat på denna växande elbilstrend förutspår Stockholms Handelskammare ett medelscenario där Sverige beräknas ha 2,6 miljoner laddbara bilar år 2030, vilket motsvarar 50% av det totala antalet personbilar i trafik. Det skulle betyda att utsläppen från personbilar minskar med 57%. För att möjliggöra den utvecklingen krävs det dock en utbyggnad av landets laddinfrastruktur med både fler och mer utspridda laddstolpar.

På GreenMobility ser vi mycket ljust på denna utveckling. Dels så skulle en utbyggnad av laddinfrastrukturen gynna både våra interna operationer och alla kunder som använder GreenMobility. Dessutom är en elektrifiering av bilflottan helt i linje med vår vision om framtida städer med mindre förorening, ljud och trängsel.

Vi tror även starkt på ett nytt sätt att äga. Trots att en elektrifiering av bilflottan definitivt är ett steg i rätt riktning så är det inte hållbart att varannan person i Sverige äger en bil som står still mestadels av tiden. Om vi istället delar på våra resurser kan vi sänka kostnader, öka nyttjandet och gynna miljön. Genom att köra GreenMobility är ni med och bidrar både till elektrifieringen och en omställning mot delningsekonomin. Så tack för att ni kör grönt! 💚

 

Källa: Stockholms Handelskammare, 2020