Delningsekonomin och elektrifiering av fordon – två globala megatrender

Med över hälften av världens befolkning redan bosatta i stadsområden, och en förväntad ökning med upp till två tredjedelar till 2050, blir det allt viktigare att vi på allvar börjar se efter våra begränsade resurser på denna jord och i våra städer. I Stockholm består över 60% av stadens gatumark av körbanor för motorfordon, varav 25% utgörs av parkeringsytor som reserveras för privatbilar. När dessutom varje bil står stilla över 90% av tiden, och det i genomsnitt färdas 1,1 personer per bil på resor inom tätorter, är det uppenbart att dagens bilintensiva resande i städer varken är hållbart eller gångbart länge till.

"

”Det leder till bättre folkhälsa tack vare mindre trafikstoppning med färre olyckor, lägre utsläpp av farliga ämnen och mer plats till annat, såsom grönområden som ökar välbefinnandet hos stadens invånare.”

Genom att dela bilar via appar som GreenMobility kan vi se till att nyttja varje bil i betydligt högre grad och samtidigt minska antalet bilar i våra städer drastiskt. Det leder till bättre folkhälsa tack vare mindre trafikstoppning med färre olyckor, lägre utsläpp av farliga ämnen och mer plats till annat, såsom grönområden som ökar välbefinnandet hos stadens invånare.

Utöver problemen kring hur vi i framtiden ska få plats i våra städer, så gör sig även den globala uppvärmningen ständigt påmind. Svensk inrikes transport är den näst största utsläppskällan av växthusgaser i landet och av dessa flera miljoner ton utsläpp, så står personbilar för hela 60%. I motsvarighet till Sveriges totala bilflotta där endast 1% utgörs av elbilar, så består GreenMobilitys flotta till 100% av gröna, elektriska bilar. På så sätt bidrar vi även till renare städer med mindre förorening och buller.

60%

av gatumarken är vigd åt motorfordon

1,1

personer i snitt per bil inom tätorter

60%

av transportutsläppen är från personbilar

Stockholms Handelskammare beräknar i ett medelscenario att hälften av fordonen i Sverige kommer vara laddbara redan år 2030, men för att möjliggöra en sådan utveckling kräver det en stor satsning på utbyggnaden av landets laddinfrastruktur. I våra städer betyder det fler och mer effektiva laddmöjligheter där privatbilar inte står parkerade och blockar laddplatser utan att nyttja de. Men vem vet, snart kanske vi kan ladda bilar medan de kör med hjälp av inbyggd infrastruktur i gatan – världens första elektriska väg testas trots allt just nu vid Arlanda utanför Stockholm.

Vi på GreenMobility följer med spänning utvecklingen av både delningsekonomin och elektrifiering av fordon och fortsätter att utveckla vår tjänst så att vi kan hänga med i de nya framgångar som ständigt görs. Det är endast en sak som vi är säkra på; framtidens städer kommer se mycket annorlunda ut än vad de gör idag, och vi strävar efter att spela en central roll i den utvecklingen.