PERSONVERNERKLÆRING FOR Vy Bybil AS

Personvern i Vy Bybil AS

I Vy Bybil AS tar vi personvern på alvor. Det handler om vår respekt for deg som kunde og din tillit til oss som selskap. På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern, om dine rettigheter som kunde og om hvorfor vi samler personopplysninger.

Våre prinsipper for personvern

  • Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.

  • Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for kundeforholdet hos oss.

  • Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.

  • Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.

  • Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.

  • Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.

  • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.

  • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.

 

 

Hva er mine rettigheter?

Rett til innsyn og rett til dataportabilitet

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. 

 

Som kunde hos Vy Bybil AS har du opprettet en kundeprofil hos oss og kan logge deg på dinbybil.no eller gjennom Din Bybil-appen og se opplysninger vi har lagret om deg.

 

Du har også rett til å etterspørre en komplett liste over informasjonen i et maskinlesbart format, slik at du kan overføre denne til andre.

 

En slik oversikt kan du få ved å kontakte oss på kundeservice@dinbybil.no eller henvende deg til vårt kundesenter på tlf 40001919.

 

Rett til korrigering og sletting

Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet kundeprofilen din.

 

Rett til begrensning

Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen er ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil. 

 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Det er enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. 

Logg inn på din side på dinbybil.no eller i Din Bybil-appen for å administrere dine samtykker.

 

Rett til innsigelse 

Du har rett til å protestere på vår behandling av dine opplysninger.

 

Vi samler inn følgende personopplysninger om deg:

Navn og kontaktinfo (e-post, telefonnummer og adresse), førerkortinformasjon, fødselsdato, kjønn (valgfri), kjørehistorikk, konto- og ordrehistorikk, betalingsopplysninger, opplysninger om bruk av våre nettsider og app, og opplysninger om din kontakt med oss.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Leie av bybil

Når du oppretter en kundeprofil og leier bil hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle avtalen må vi vite hvem du er og at du har et gyldig førerkort. Vi trenger også dine kontaktopplysninger for å sende deg informasjon om og tilknyttet leieforholdet.

 

For å kunne gi deg oversikt over ledige biler og administrere og drifte tjenesten og besørge blant annet nødvendig flytting, lading og vask av bilene, trenger vi også informasjon om hvor bilen befinner seg, som vi får gjennom kjørehistorikk (GPS-sporing). Vi kan også bruke kjørehistorikk til å gjøre feilsøk på utstyr og leieforhold, i forbindelse med konkrete ulykkeshendelser, forsikringssaker og ved konkret mistanke om straffbare handlinger. For å kunne ta betalt for tjenesten etter avtalen trenger vi både opplysninger om kjørehistorikk og dine betalingsopplysninger.

 

Administrasjon av din kundeprofil og kundeforhold

For å kunne administrere kundeforholdet etter vår avtale med deg trenger vi å behandle dine personopplysninger registrert ved opprettelsen av din kundeprofil hos oss, herunder blant annet for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via våre kanaler.

 

Vi må også kunne sjekke din aktivitet på dinbybil.no og i Din Bybil-appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.

 

Markedsføring

Vi benytter forskjellige former for markedsføring for å fortelle deg om tilbud vi tror du kan være interessert i. Vi vil bare sende deg markedsføring dersom du har samtykket til det. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake. Logg inn på din side på dinbybil.no eller i Din Bybil-appen for å administrere dine samtykker.

 

Vår markedsføring utføres i tråd med kravene i Markedsføringsloven.

 

Forbedring og feilsøking

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. 

 

Kundeinnsikt

Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser og tar kontakt med kunder direkte for høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser dersom du har en kundeprofil. 

 

Informasjonskapsler 
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker dinbybil.no og appene våre. En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder en viss mengde data. Denne filen kan vår nettside sende til nettleseren din. Denne informasjonskapselen kan da hentes av oss, noe som tillater oss å tilpasse våre nettsider og tjenester tilsvarende. Du kan selv bestemme om du vil tillate bruk av informasjonskapsler. Du kan også slette informasjonskapsler som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din.

 

 

Deling av personopplysninger

 
Vi deler en del personopplysninger med vår franchisepartner GreenMobility A/S (København, Danmark). For profildata er Vy Bybil AS og GreenMobility A/S felles behandlingsansvarlige. For aktiviteter knyttet til det lokale leieforholdet i Oslo, er Vy Bybil AS behandlingsansvarlig og GreenMobility A/S databehandler.

 
GreenMobility A/S bruker Vulog SA (Nice, Frankrike) som systemleverandør og Microsoft Azure (Redmond, Washington, USA) for lagring av data.

 

Vi kan videre dele visse personopplysninger med andre leverandører som trenger disse for å utføre oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende.

 

Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. 

 

Personopplysninger (herunder kjørehistorikk og GPS-sporing) vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. 

 

Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

 
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. For eksempel beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes når du ikke lenger er en aktiv kunde.  Ordrehistorikk slettes 3 år etter siste kjøp (leie), men bokføringsopplysninger beholdes i 5 år etter bokføringslovens frister. Opplysninger om kjørehistorikk minimeres til start, stopp og lengde på tur når det ikke lenger er behov for full historikk, og slettes i tråd med fristene over.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger ved bruk av våre tjenester er:

 

Vy Bybil AS
Organisasjonsnummer 920881122
Schweigaards gate 23
0191 Oslo

 

 

Henvendelser

Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg?  Logg inn på din side på Dinbybil.no eller i Din Bybil-appen for å administrere dine samtykker.

Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post:

kundeservice@dinbybil.no eller telefon: 40001919.

 

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med vårt personvernombud. Ombudet har som oppgave å sikre at vi følger Personopplysningsloven.

 

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
Les mer hos Datatilsynet eller send epost til postkasse@datatilsynet.no

 

Vi håper du fant svaret i personvernerklæringen for Vy Bybil.

Hjelp oss å bli bedre. Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.

 

Denne erklæringen er sist oppdatert: 19.06.2019.