Her kan du parkere med Din Bybil

Når du kjører med Din Bybil kan du parkere gratis på en av våre Hotspots og avslutte turen der. Dette er parkeringsplasser som er reservert for Din Bybil. Du finner alle Hotspots i appen og vil ofte kunne finne ledige bybiler her. Du kan også parkere på en beboerparkering eller en offentlig parkering uten tidsbegrensning innenfor bybilsonen.

Beboerparkering

Med Din Bybil kan du parkere på alle beboerparkeringer innenfor bybilsonen. Alle beboerparkeringer er merket med skilt som nevner «beboerkort». Men husk at du kan bare parkere etter skiltet i kjøreretningen og frem til neste kryss eller skilt.

For at parkeringen skal gå smidig har vi laget en oversikt som viser hvilke plasser du kan parkere på og hvor det ikke er greit å parkere. Denne oversikten finner du også inne i alle bilene.

Hotspots til en Bybil

Våre Hotspots er sentralt plassert.

Hotspots er parkeringsplasser reservert til Din Bybil.

Hotspots er parkeringsplasser reservert til Din Bybil. Våre Hotspots er sentralt plassert i ulike parkeringshus og andre sentrale parkeringsplasser i Oslo. På Hotspots kan du alltid sette fra deg Din Bybil, og ofte vil du også finne en ledig bybil her. Parkering på våre Hotspots er gratis. Alle Hotspots er tydelig merket med blå ikoner på kartet i appen.

Private parkeringsplasser

Du kan ikke parkere på private parkeringsplasser, med unntak av våre Hotspots. Du kjenner igjen private parkeringsplasser ved at de benytter sorte parkeringsskilt. Dette gjelder parkeringsplasser hvor private aktører fører kontroll med området. Du kan ikke avslutte turen din her og all parkering på private plasser underveis skjer på eget ansvar og regning. Sjekk alltid at du har parkert riktig før du forlater bilen.

Få en grundig innføring i alle parkeringsreglene med denne videoen

Ring 40 00 19 19 for veihjelp