En fremtid med mindre CO2 og forurening

I dag er det Zero Emissions Day – en årlig international aktionsdag der sætter fokus på en fremtid uden luftforurening. 🌍 I den anledning ønsker vi at øge bevidstheden om behovet for mindre CO2 udslip i byerne og give indblik i, hvordan GreenMobility er en del af en mere fossilfri fremtid. Samtidig opfordrer vi resten af ugen til at spare mere CO2 ved at køre i vores elbiler frem for benzin- eller dieselbil. Se hvordan du deltager allernedest.

Ifølge EU-Kommissionen er 12% af CO2-udledningen i Europa direkte relateret til personbiler1, og 96% af befolkningen i urbane områder i Europa er udsat for skadelige niveauer af forurening, hvilket gør luftforurening til et stort sundhedsproblem i Europa2. Vejtransport er her den næststørste udleder af drivhusgasser og den største udleder af NOx.

Trafiktæthed og den afledte sundhedsfarlige luftforurening kræver handling, og en af ​​ændringerne kan foretages gennem delte mobilitetsmuligheder. Hos GreenMobility mener vi, at antallet af biler kan sænkes gennem delemobilitet, mens udnyttelsen af eksisterende biler stiger, og forureningen falder.

GreenMobility hjælper her med at forbedre miljøet i byerne ved at reducere udledningen af ​​sodpartikler, SO2 og NOx, reducere forureningen og bidrage til byer med mindre støj og trængsel. På en gennemsnitlig tur i en GreenMobility-bil undgår vores brugere ca. 1,2 kg. CO2 i forhold til den samme tur foretaget i en benzin- eller dieselbil.

Færre biler i byerne

Der er ikke nok ressourcer på kloden til, at alle kan eje en bil. Lige nu bor 55% af verdens befolkning i byområder, og dette tal forventes at stige til ca. 68 % inden 20503. Derfor har vi brug for en bedre udnyttelse af de ressourcer, der allerede er til rådighed.

Ved at tilbyde on-demand delebilstjeneste, stræber GreenMobility efter at reducere privat bilejerskab i byen og udgifterne til ejerskabet (registreringsafgifter, vejafgifter, forsikringer og parkering), hvilket resulterer i en bedre trafikstrøm og reduceret parkeringsbelastning. Vi tror, at flest færre biler skal transportere flest mulige mennesker rundt. Hver dag deles vores biler af tusindvis af mennesker, hvilket er med til at fjerne private biler fra byerne og sænker forureningen.

Internationale undersøgelser viser, at delebiler kan fjerne 6-11 private biler fra gaderne. Og hos GreenMobility er vi allerede på vej mod færre privatbiler i byen, hvor vores seneste brugerundersøgelse viser, at 35% allerede har solgt eller undladt at købe en bil, fordi de bruger GreenMobility. Dette er en stigning på 7 % siden 2021.

Bæredygtighed som en del af DNA'et

Bæredygtighed er en del af vores DNA. Vores delebiler har fra dag ét været 100% elektriske, udleder ikke skadelige partikler under kørslen og er lavet af 90% genanvendeligt materiale, hvor interiøret er lavet af 100% genanvendelige materialer. Når vores biler ikke kan køre mere, sørger vi for, at mindst 96% af bilen bliver genbrugt.

Transparens i bæredygtighedsrapportering

Hos GreenMobility presser vi på for gennemsigtighed i bæredygtighedsrapportering. På den måde holder vi ikke kun os selv ansvarlige, men også vores leverandører. Hvert år rapporterer vi om vores bæredygtige indsats i vores ESG-rapport. GreenMobility blev i denne måned anerkendt for at lave en af de bedste bæredygtighedsrapporter bland danske SMV’er (små- og mellemstore virksomheder) for anden gang i træk.

Kør & Vind

I anledning af Zero Emissions Day udfordrer vi vores brugere til at spare mere CO2 i denne uge. Det kan de gøre ved at køre med GreenMobility i stedet for transport baseret på fossile brændstoffer resten af ​​ugen.

Du kan deltage ved at tage en tur i en GreenMobility bil mellem den 21. september og søndag den 25. september. Du øger din chance for at vinde en 1-døgns pakke (værdi 550 kr.) for hver tur, du tager. Vi trækker en tilfældig vinder blandt alle turene på mandag. Vilkår gælder.

Hvor mange ture kan du nå før mandag? 🚗

Sources:

  1. European Commission: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
  2. European Environment Agency: https://www.eea.europa.eu/highlights/vast-majority-of-europes-urban
  3. World Helth Organisation: https://www.who.int/health-topics/urban-health#tab=tab_