GreenMobilitys indsats ift. parkering ved ladestandere

GreenMobility anderkender udfordringen, hvor elbiler optager parkering ved ladestandere uden at oplade og kommer med løsningsforslag.

GreenMobility oplever at få henvendelser fra private bilejere, som mener at vores elbiler i overvejende grad fylder ved ladestanderne. Kritikken omkredser to problemstillinger; Den ene går på, at biler som holder og lader er et irritationsmoment, når man selv mangler strøm på sin bil. Det andet går på biler, som holder ved ladepladser, men ikke oplader. Enten fordi de ikke blev sat til, eller fordi de er opladt færdigt.

GreenMobility har i nogle af de operationelle byer flere hundrede elbiler, og derfor vil man kunne støde på bilerne ved en ladestander. Alle bilerne ligner hinanden og har GreenMobilitys brandnavn på, hvilket med simpel genkendelsesbias kan give følelsen af, at den samme bil fylder overalt.

Hver GreenMobility elbil bruges i gennemsnittet af 28 forskellige personer på en given måned. Derved er GreenMobilitys elbiler med til at fjerne mange andre biler fra byen inkl. elbiler, hvilket er med til at afhjælpe trængslen i byen. Samme pointe understøttes af international forskning, der viser, at delebiler uden fast stamplads reducerer antallet af biler i byen med cirka 6%1.

Alternativet til el-delebilerne vil således være tusindvis af private biler, hvoraf en stor andel ville være elbiler som også ville benytte lade- og parkeringspladser endnu mere. Resultatet er flere biler i byen og endnu mere trængsel ved ladepladserne.

"

De 28 personer som deler 1 ladeplads er mere solidariske end de private elbilsejere, som bruger pladsen selv. Det betyder også, at når én privat elbilsejer holder og lader, vil der stå 28 andre i kø til at kunne oplade. Det mener vi ikke er rimeligt, men der er en løsning,” fortæller Thomas Heltborg Juul, CEO hos GreenMobility.

GreenMobility arbejder intensivt på at presse beslutningstagere til at opsætte flere oplademuligheder i byen.

"

Vi skal alle sammen være her og løsningen er simpel – der skal opsættes flere ladestandere. Her kan vi forsikre om, at vi arbejder intensivt på, og bruger vores volumen til at presse på for flere oplademuligheder i byen. Vi betaler for strømmen til udbyderne ligesom alle andre private elbilsejere,” siger Thomas Heltborg Juul.

GreenMobility holder kortere tid ved landestandere end private elbiler

Til den anden problemstilling kan GreenMobility på baggrund af data fra ladeudbyderne se, at private elbiler holder længere i snit efter endt opladning. Dette kunne eksempelvis være over en weekend, hvor en opladning kun tager 3 timer. Bilen vil oftest først blive flyttet, når den skal ud at køre en tur.

Delebiler fra GreenMobility kører derimod oftere og mere end en privat bil.

"

Statistisk set giver det god mening, at en delebil holder kortere tid efter end ladning. Chancen for at 1 ud af 28 personer skal ud at køre lige efter endt ladning er simpelthen større, end chancen for at 1 privat elbilsejer skal,” fortæller Thomas Heltborg Juul.

Oveni dette forgår den største del af dele-elbilers opladning om natten sammenlignet med private elbiler, der overvejende oplader i dagstimerne. I dagstimerne hvor private elbiler lader mest, kører GreenMobilitys delebiler, og om natten hvor de privater biler holder hjemme, bliver vores delebiler sat til opladning af GreenMobility street runners på de frie ladepladser. GreenMobility er derfor medvirkende til at fordele ladetiden til alles bedste.

Som et led i at komme problematikken om elbiler, der optager en plads ved en ladestander uden at oplade til livs, har GreenMobility valgt at indføre tilslutningspligt for alle brugere. Fremover vil alle brugere konkret blive opkrævet et ekstragebyr for at parkere ved en ladestander uden at sætte elbilen til opladning. Sammen med GreenMobilitys allerede velfungerende incitamentssystem, hvor brugerne kan optjene gratis køreminutter ved at sætte biler til opladning, skal dette afhjælpe problematikken om trængsel ved ladestaderne.

Kilder:

  1. Notat, Round https://www.dropbox.com/s/1u9zcxto38mbbir/Delebilsordninger%20og%20bilejerskab%2018012022.pdf?dl=0
  2. Data, E.ON