GreenMobility-projekt: 10.000 færre biler på gaderne i København

Klimadebatten er glødende, klimaaktivisterne jubler og hos GreenMobility er vi glade for, hvordan bagkanten af Corona giver anledning til at tænke mere klimavenlig omstilling. F.eks. en reduktion på 10.000 færre biler på gaderne i København.

GreenMobilitys CEO Thomas Heltborg Juul var torsdag med i et indslag i TV-avisen på DR1 på baggrund af EU kommissionens bud på en genopretningsfond på 5.600 mia. kroner til blandt andet grøn omstilling.

Indslaget i TV-avisen kan ses lige her.

GreenMobility har allerede den grønne omstilling som hovedforretning og har indtil videre været med til at spare samfundet for ca. 1.600 tons CO2. Det er et lille men vigtigt skridt på vejen, men der er brug for flere investeringer, mener GreenMobilitys direktør.

"

“Hos GreenMobility arbejder vi i øjeblikket på et projekt, hvor målet er at fjerne 10.000 benzin- og dieselbiler fra de Københavnske gader,” siger Thomas Heltborg Juul, direktør i GreenMobility.

10.000 benzin-biler svarer til ca. 20% af Københavnernes biler.

Grøn omstilling skal mindske helbredsomkostningerne

Onsdag fremlagde den danske regering det første udspil til en klimahandleplan med målet om en reduktion på 2 mio. tons CO2 i 2030. På vejen mod målet sætter regeringen fremadrettet 1,5 milliarder om året.

"

“Vi skal have byer med færre biler, mindre støj og mindre forurening. Den grønne omstilling vil ikke kun hjælpe klimaet – men også vores sundhed i byerne. Så det er bare med at komme i gang med mere grøn omstilling,” siger Thomas Heltborg Juul.

For Thomas Heltborg Juul virker det paradoksalt, at vi stadig accepterer over 1.500 for tidlige dødsfald om året alene i København pga. luftforurening. En ny analyse af sundhedsgevinsten ved grøn klimaomstilling viser, at omstillingen medfører renere luft med markant færre sundhedsskadelige stoffer. Det kan spare samfundet for over 10-20 milliarder kroner om året på helbredsomkostninger som følge af luftforurening, ifølge analysen1.

Læs også: GreenMobilitys indsats for FNs verdensmål

"

“Ingen skal være i tvivl om, at vi hilser alle tiltag velkommen, der kan styrke omstillingen til et mere bæredygtigt samfund,” siger Thomas Heltborg Juul.

GreenMobility håber snart at kunne fortælle mere om vores projekt med 10.000 færre biler på gaderne i København og målet om renere luft og mindre forurening i byerne.

 

1https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_37.pdf