Hoe GreenMobility werkt aan de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen van de VN

Man with snowboard and a Green

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) van de VN zijn een oproep tot actie door alle landen om onze wereld te transformeren tot een duurzamere versie. Binnen deze doelstellingen spannen wij ons vooral in voor doelstelling nr. 11, 12 en 13. Maar hoe pakken we dit aan in de praktijk? Lees verder om te ontdekken hoe GreenMobility een verschil maakt en steden duurzamer maakt met 100% elektrische deelwagens.

Meer deelauto's, minder privéwagens

Doel 11 – Duurzame steden en Community’s

Minder lawaai, minder auto’s en minder vervuiling in de steden. Tijdens de laatste vier jaar hebben wij ons uiterste best gedaan om dichter bij dit doel te raken. Met onze vloot van 950 elektrische auto’s in acht Europese steden doen we een belangrijke poging om duurzamere steden te creëren. Dat is exact waar de 11e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling om draait.

Verdensmaal-ikoner-u-tekst-11

Meer dan de helft van de wereldpopulatie leeft in stedelijke gebieden. De verwachtingen zijn dat tegen 2050, dit aantal zal vermeerderen tot twee derde van de wereldpopulatie.

Onze mobiliteitsoplossing maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot zero-emission auto’s, 24 uur per dag. Tegelijkertijd moeten mensen niet nadenken over de extra kosten die bij het bezit van een eigen auto horen. Door auto’s te delen in plaats van ze zelf te kopen, verminderen we het aantal privéwagens op straat. Je kan je inbeelden dat dit een groot effect heeft als er later alleen maar meer mensen in steden zullen wonen.

We creëerden een duurzaam autodeelconcept: Gebruikers kunnen elektrische auto’s in hun buurt vinden via de app, ermee rijden en parkeren aan de andere kant van de stad. Op die manier maken we duurzaam transport toegankelijk voor iedereen (ouder dan 18 met een rijbewijs natuurlijk).

Bovendien helpen deelauto’s om onze ecologische voetafdruk te verkleinen in vergelijking met privéwagens. Tijdens een gemiddelde rit van 7,7 km in een GreenMobility auto, bespaar je 912g CO2. Dit komt overeen met de ecologische voetafdruk bij de productie van een liter melk of 3 kopjes zwarte koffie. In totaal hebben de gebruikers van GreenMobility meer dan 1,900,000 kilo CO2 bespaard.

Elektrische auto's gemaakt van gerecycleerd plastiek en recycleerbaar materiaal.

Verdensmaal-ikoner-u-tekst-12

Doel 12 – Verantwoordelijke Consumptie en Productie

We verminderen onze ecologische voetafdruk door onze manier van productie en consumptie te veranderen. Deze duurzame productie en consumptie is exact waar de 12e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling over gaat. Om dit doel waar te maken, werken we samen met duurzame leveranciers, zoals Renault, die onze vloot met elektrische auto’s heeft afgeleverd.

Het is misschien niet zichtbaar met het blote oog, maar wanneer je in onze elektrische auto’s rondrijdt, word je tegen regen en wind beschermd door gerecycleerd plastiek en andere recycleerbare materialen. Onze Renault Zoe is voor 90% geproduceerd met recycleerbaar materiaal. Daarnaast verzekeren we jullie dat onze auto’s bij onherstelbare schade gerecycled worden (zowel ramen, als batterij, metaal, banden, …) op een duurzame manier.

Hernieuwbare energiebronnen en groene stroom

Doel 13 – Klimaatactie

In België komt 20,8% van de totale CO2-uitstoot van wegtransport en in Antwerpen werd een lage-emissiezone ingevoerd om de slechte luchtkwaliteit tegen te gaan. Luchtvervuiling is duidelijk nog een probleem: Elk jaar sterven er 5 keer zoveel mensen als gevolg van luchtvervuiling, dan door verkeers-ongevallen. We kunnen de lucht in steden properder maken door te veranderen hoe wij naar mobiliteit en vervoer kijken. Dat is het kerngebied van doel 13: Klimaatactie.

Verdensmaal-ikoner-u-tekst-13

Onze vloot bestaat 100% uit elektrische wagens die geen schadelijke stoffen uitstoten en hoofdzakelijk rijden op elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Onze auto’s krijgen elektriciteit van onze partners Blue Corner en Allego, die hun bijdrage leveren door uitsluitend groene stroom aan te bieden. Hierdoor ligt onze impact op het klimaat veel lager dan bij benzine- en dieselwagens.

Onze inspanning tegen klimaatverandering betekent ook dan we voortdurend in dialoog zijn met besluitvormers. We streven ernaar om het belang van de groene agenda en duurzame mobiliteitsoplossingen te promoten naar onze klanten, andere bedrijven en overheden.